Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 08 stycznia 2019 - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia - Klub SamopomocyZarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 10 stycznia 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17 stycznia 2019 - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Gminy BarlinekZarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 18 stycznia 2019 - w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w OC i OSP Gminy Barlinek w dniu 19 stycznia 2019r. Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 22 stycznia 2019 - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnegoZarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 23 stycznia 2019 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielegnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowejZarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 23 stycznia 2019 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 23 stycznia 2019 - w sprawie rozstrzygnięcia otwarego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 24 stycznia 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 24 stycznia 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w miejscowości MostkowoZarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 24 stycznia 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w miejscowości MostkowoZarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 24 stycznia 2019 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznymZarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 25 stycznia 2019 - zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejZarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok