Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barlinek

Podstawa prawna: art. 217 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub funkcji proponowanej przez Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek
3. Załączniki:

  • kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej lub ewidencyjnej z oznaczonymi granicami obszaru dla którego ma zostać wydane zaświadczenie

 

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w kwocie 17 zł, którą należy uiścić na kwitariusz w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku (parter) lub wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Barlinku nr 34 83 55 0009 00000 387 200000 16. Opłacie skarbowej nie podlegają sprawy wynikające z treści art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.  

 

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta - parter.

 

IV. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni od daty otrzymania wniosku

 

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zaświadczenie doręczone zostanie stronie za pisemnym zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zaświadczenie strona może odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego (pok. nr 23)

 

VI. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, pok. nr 23, tel.(0-95) 74 65 582

 

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

 

VIII. UWAGI:
W przypadku niekompletności wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni. W przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData