Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęArchiwum
01 czerwca 2020, Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej Barlinek A o mocy do 6 x 1 NW na działkach nr 142/25 i 142/26 obr. Ożar
Archiwum
02 czerwca 2020, Obwieszczenie - Przebudowa napowietrznej linii 110 kV relacji GPZ Barlinek – GPZ Jedwabie na odcinku od GPZ Barlinek do słupa nr 33/1
Archiwum
02 czerwca 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 210/1 i 210/2 obręb Ożar Gmina Barlinek
Archiwum
08 czerwca 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 220/3 obręb Ożar Gmina Barlinek
Archiwum
10 czerwca 2020, Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej kontenerowej (kompaktowej) 15/0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN-15 kV i nn-0,4 kV na działkach o nr ewid.: 161, 2141, 168, 163/9, 163/30, 172/1, 167, 166/3, 163/6 obręb 1 m. Barlinek
Archiwum
10 czerwca 2020, Obwieszczenie - Przebudowa napowietrznej linii 110 kV relacji GPZ Barlinek – GPZ Jedwabie na odcinku od GPZ Barlinek do słupa nr 33/1
Archiwum
17 czerwca 2020, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Płonno oraz członków Rady Sołeckiej Sołectwa Płonno w Gminie Barlinek
Archiwum
18 czerwca 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 244 obręb Moczkowo Gmina Barlinek
Archiwum
18 czerwca 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 220/3 obręb Ożar Gmina Barlinek
Archiwum
18 czerwca 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 54 obręb Moczkowo Gmina Barlinek
Archiwum
24 czerwca 2020, Obwieszczenie - przebudowa sieci elektroenergetycznej – napowietrznej linii 110 kV relacji Barlinek – Jedwabie na odcinku od działki o nr 139 obr. 1 m. Barlinek do działki o nr 44/9 obr. Dzikówko na terenie gm. Barlinek
Archiwum
24 czerwca 2020, Obwieszczenie - przebudowa sieci elektroenergetycznej – napowietrznej linii 110 kV relacji Barlinek – Jedwabie na odcinku od działki o nr 28/8 obr. Strąpie do działki o nr 9/4 obr. Mostkowo na terenie gm. Barlinek
Archiwum
24 czerwca 2020, Obwieszczenie - przebudowa sieci elektroenergetycznej – napowietrznej linii 110 kV relacji Barlinek – Jedwabie na odcinku od działki o nr 57 do działki o nr 53/56 obr. Mostkowo na terenie gm. Barlinek, na działkach o nr ewid.: 57, 53/56 obr. Mostkowo
Archiwum
24 czerwca 2020, Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej kontenerowej (kompaktowej) 15/0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN-15 kV i nn-0,4 kV na działkach o nr ewid.: 161, 2141, 168, 163/9, 163/30, 172/1, 167, 166/3, 163/6, 170 obręb 1 m. Barlinek
Archiwum
26 czerwca 2020, Obwieszczenie - demontaż fragmentów napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV, budowa odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN–15kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz modernizacja słupowych stacji transformatorowych SN/nn S-2177 Luśno oraz S-2114 Golejewo
Archiwum
26 czerwca 2020, Obwieszczenie - demontaż fragmentów napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV, budowa odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN–15kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz modernizacja słupowych stacji transformatorowych SN/nn S-2177 Luśno oraz S-2114 Golejewo
Archiwum
29 czerwca 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 244 obręb Moczkowo Gmina Barlinek
Archiwum
29 czerwca 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 54 obręb Moczkowo Gmina Barlinek
Archiwum
30 czerwca 2020, Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play”, na działce o nr ewid. 108/1, obręb Osina