Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać obwieszczenie04 maja 2020, Obwieszczenie - "Budowa elektrowni słonecznej fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Dziedzice"04 maja 2020, Obwieszczenie - demontaż fragmentów napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV, budowa odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN–15kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz modernizacja słupowych stacji transformatorowych SN/nn S-2540 „Krzynka Kier. Płonno” oraz S-20003 „Płonno Kier. Krzynka”04 maja 2020, Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego, na działkach o nr ewid.: 8/4, 17 obręb Równo, gmina Barlinek12 maja 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 220/3 obręb Ożar Gmina Barlinek12 maja 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 54 obręb Moczkowo Gmina Barlinek13 maja 2020, Obwieszczenie - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 244 obręb Moczkowo Gmina Barlinek”.13 maja 2020, Obwieszczenie - „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Szpitalnej w Barlinku na dz. nr ewid. 477/2 i 477/3 obr. 2 Barlinek.13 maja 2020, Obwieszczenie - „Przebudowa napowietrznej linii 110 kV relacji GPZ Barlinek – GPZ jedwabie na odcinku od GPZ Barlinek do słupa nr 33/1.15 maja 2020, Obwieszczenie - demontaż fragmentów napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV, budowa odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN–15kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz modernizacja słupowych stacji transformatorowych SN/nn S-2177 Luśno oraz S-2114 Golejewo20 maja 2020, Obwieszczenie - budowa odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN–15kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz modernizacją słupowych stacji transformatorowych SN/nn S-2540 „Krzynka Kier. Płonno” oraz S-20003 „Płonno Kier. Krzynka”22 maja 2020, Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid.: 8/4, 17 obręb Równo, gmina Barlinek25 maja 2020, Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego, na działkach o nr ewid.: 648/2, 642/1, 804/11, 649, 804/6, 751 obręb 2 m. Barlinek27 maja 2020, Obwieszczenie - Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Szpitalnej w Barlinku na działkach nr ewid. 477/2 i 477/3 obręb 2 Barlinek