Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis stron1. Testament sporządzanie2. Imprezy masowe3. Zgromadzenia - zawiadomienie4. Ewidencja ludności5. Wojsko - załatwianie sprawy6. Alkohol - zezwolenia7. Działalność gospodarcza i kontrole przedsiębiorców8. Taksówki - procedury9. Usługi hotelarskie10. Nieruchomości - podział11. Grunty - nabycie12. Użytkowanie wieczyste13. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne14. Drzewa - zezwolenia15. Ochrona środowiska16. Psy ras agresywnych - zezwolenia17. Opłata od posiadania psów18. Podatek od nieruchomości19. Podatek rolny i leśny20. Podatek od środków transportowych21. Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości22. Podatki - nadpłata23. Podatki - potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy24. Podatki - wydawanie zaświadczeń o wysokości zobowiązań podatkowych25. Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji26. Wstrzymanie wykonania decyzji27. Podatki - postępowanie28. Opłata adiacencka29. Opłata planistyczna30. Sprzedaż lokalu mieszkalnego31. Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia32. Targowisko - opłata33. Opłata skarbowa34. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych35. Wpis do ewidencji placówek niepublicznych36. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności37. Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek38. Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy barlinek39. Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych40. Najem lokalu41. Zamiana lokalu mieszkalnego 42. Ustalenie numeru porządkowego (budynku)43. Działalność regulowana44. Odpracowywanie zadłużenia czynszowego45. Urząd stanu cywilnego46. Dowód osobisty47. Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData