logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SZARAK w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego DIANA w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego NEMROD w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie o uzupełnieniu do raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "Montażu komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym"
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SOKÓŁ w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Nadleśnictwa Barlinek w sezonie łowieckim 2019 na terenie obwodu łowieckiego nr 267, gm. Barlinek
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Jedwabie -sł. 33/1
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchylenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Barlinek
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Å›rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 Kodeksu postÄ™powania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z pÃłÅºn. zm.) zawiadamiam, że w ramach postÄ™powania dotyczÄ…cego wydania Decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach zostaÅ‚ opracowany Raport o OddziaÅ‚ywaniu przedsiÄ™wziÄ™cia na Å›rodowisko dla inwestycji:

1. Budowa hali produkcyjno - magazynowej o powierzchni użytkowej ok. 3000 m2 na działce Nr 200/46, obręb 1 Barlinek - przy ul. Przemysłowej 1;
2. Budowa hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej ok. 1500 m2 na działce Nr 200/46, obręb 1 Barlinek - przy ul. Przemysłowej 1;
3. Wykonanie pÅ‚yty fundamentowej pod urzÄ…dzenia suszarnicze oraz montaż 4 szt. komÃłr suszarniczych firmy „PANTO” na dziaÅ‚ce Nr 200/46, obrÄ™b 1 Barlinek przy ul. PrzemysÅ‚owej 1.


Zapoznanie się z jego treścią oraz uwagi i wnioski w powyższej sprawie mogą być wnoszone przez zainteresowanych w Urzędzie Miejskim w Barlinku ul. Niepodległości 20, pok. nr 25, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Nazwa dokumentu: Budowa 2 hal produkcyjno - magazynowych oraz montaż 4 komÃłr suszarniczych przy ul. PrzemysÅ‚owej 1 w Barlinku
Skrócony opis: Zawiadamia siÄ™, że zostaÅ‚ opracowany raport o oddziaÅ‚ywaniu przedsiÄ™wziÄ™cia na Å›rodowisko
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podworska
Data wytworzenia informacji: 2008-07-22 10:15:32
Data udostępnienia informacji: 2008-07-22 10:15:32
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-22 10:22:12

Wersja do wydruku...

corner   corner