logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SZARAK w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego DIANA w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego NEMROD w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie o uzupełnieniu do raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "Montażu komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym"
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SOKÓŁ w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Nadleśnictwa Barlinek w sezonie łowieckim 2019 na terenie obwodu łowieckiego nr 267, gm. Barlinek
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Jedwabie -sł. 33/1
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717)

zawiadamia się, że wpłynęły postanowienia uzgadniające i zakończono postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

Budowa sieci wodociÄ…gowej rozdzielczej wraz z przyÅ‚Ä…czami w Moczkowie gmina Barlinek przez dziaÅ‚ki o nr ewid. 5, 6/1, 6/2, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2 11, 12, 14, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21, 54, 55, 129/1, 173, 191, 223/1, 230/2, 230/3, 230/9, 230/10, 231, 233/2, 233/3, 233/5, 233/6, 234/1, 234/2, 235, 236, 239, 253, 272, 273/3, 273/4, 284/1, 284/2, 284/3, 375/1, 375/2, 375/3, 375/4, 375/5. 

Z ktÃłrym można siÄ™ zapoznać i wnieść ewentualne uwagi w pokoju nr 24 (II piÄ™tro) w UrzÄ™dzie Miejskim w Barlinku.

Nazwa dokumentu: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w Moczkowie gmina Barlinek
Skrócony opis: Zawiadamia siÄ™, że wpÅ‚ynęły postanowienia uzgadniajÄ…ce i zakoÅ„czono postÄ™powanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Agata Motucka - SÅ‚owiÅ„ska
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Motucka - SÅ‚owiÅ„ska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podworska
Data wytworzenia informacji: 2008-04-22 10:57:14
Data udostępnienia informacji: 2008-04-22 10:57:14
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-24 10:28:01

Wersja do wydruku...

corner   corner