logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie- przystosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej w Barlinku - wszcz. postępowania
   minus Obwieszczenie - informacja o przedłożonym raporcie dla przedsięwzięcia polegającego na "Montażu komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym" na dz. nr 96/27 obr. 1 Moczkowo
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w Płonnie - zakończnie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w Płonnie - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie - przystosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej w Barlinku - wszcz. postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej NN przy ul. Fabrycznej w Płonnie - wszczęcie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa garażu dwustanowiskowego przy ul. Myśliborskiej w m. Moczkowo - wszczęcie postępowania
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Obwieszczenia

O b w i e s z c z e n i e
 
stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717)
 
zawiadamia się, że wpłynęły postanowienia uzgadniające postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
 

     

  • budowa komory zasuw Nr 1 w rejonie istniejÄ…cego zbiornika wodociÄ…gowego wraz z przebudowÄ… wodociÄ…gu przy ul. Szosa do Lipian na terenie dziaÅ‚ki nr ewid. 214/2 obr. 1 m. Barlinek,
  • budowa komory zasuw Nr 2 przy ul. NiepodlegÅ‚oÅ›ci wraz z przebudowÄ… wodociÄ…gu na terenie dziaÅ‚ki nr ewid. 141/1 obr. 2 m. Barlinek,
z ktÃłrymi można siÄ™ zapoznać i wnieść ewentualne uwagi w ciÄ…gu 7 dni
w pokoju nr 24 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Barlinku

Nazwa dokumentu: Postanowienia uzgadniające postępowanie o ustalenie icp - RB.IX.7332-127/07- budowa zasuw przy ul. Niepodległości i 31 Stycznia w Barlinku
Skrócony opis: Postanowienia uzgadniajÄ…ce postÄ™powanie o ustalenie icp - RB.IX.7332-127/07- budowa zasuw przy ul. NiepodlegÅ‚oÅ›ci i 31 Stycznia w Barlinku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek/ RG.IX
Osoba, która wytworzyła informację: MaÅ‚gorzata Borowska
Osoba, która odpowiada za treść: MaÅ‚gorzata Borowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-08-20 15:41:51
Data udostępnienia informacji: 2007-08-20 15:41:51
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-20 15:45:01

Wersja do wydruku...

corner   corner