logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie - budowa garażu dwustanowiskowego przy ul. Myśliborskiej w m. Moczkowo - wszczęcie postępowania
   minus Obwieszczenie - informacja o planowanym polowaniu na kaczki
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Płonnie - zakończenie postępowania w przedmiocie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji
   minus Obwieszczenie - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń przychodni lekarskiej dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku
   minus Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej NN przy ul. Fabrycznej w Barlinku - decyzja
   minus Obwieszczenie w spawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wprowadzenie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody w Dzikowie
   minus Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
   minus Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Płonnie - decyzja
   minus Obwieszczenie - budowa budynku gospodarczo-garażowego przy ul. Wspólnej w Moczkowie - decyzja
   minus Obwieszczenie - zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na usługowy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sądowej - decyzja
   minus Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Grodzkiej - decyzja
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Å›rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 129, poz. 902 z pÃłÅºn. zm.) oraz art. 49 kpa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U.00.98.1071 z pÃłÅºn. zm.) zawiadamia siÄ™, że zakoÅ„czono postÄ™powanie administracyjne i wydano decyzjÄ™ o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjÄ™ przedsiÄ™wziÄ™cia dla inwestycji:

"Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami o dł. ok. 1000 m w miejscowości Jaromierki gmina Barlinek" na dz. nr 82/6, 82/1, 81, 80/1, 146/1, 87/3, 86/1, 87/2, 63/6, 88/8, 88/7, 63/7, 88/5, 88/9, 88/10, 55, 85, 142/2, 1/2, 113, 85/1, 44, 62, 88/3 obręb Osina i dz. nr 220/1, 220/2 obręb 1 Barlinek oraz dz. 108/4 i 84/2 obręb Osina gmina Barlinek na dz. nr 490 i 493 obr. ew. nr 2 Barlinek

z ktÃłrÄ… można zapoznać siÄ™ w UrzÄ™dzie Miejskim w Barlinku, ul. NiepodlegÅ‚oÅ›ci 20, 74-320 Barlinek pok. nr 2, w terminie 14 dni od dnia ogÅ‚oszenia niniejszego obwieszczenia.

Skrócony opis: Obwiesczenie o zakoÅ„czeniu postÄ™powania adm. na budowÄ™ sieci wodociÄ…gowej wraz z przyÅ‚Ä…czami o dÅ‚. ok. 1000 m w m.Jaromierki gm. Barlinek
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Przybylski Grzegorz
Osoba, która odpowiada za treść: Przybylski Grzegorz
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Krzyżanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-05-02 13:18:19
Data udostępnienia informacji: 2007-05-02 13:18:19
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-02 13:22:55

Wersja do wydruku...

corner   corner