logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SZARAK w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego DIANA w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego NEMROD w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SOKÓŁ w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie o zmianie terminu polowania dewizowego Koła Łowieckiego SZARAK
   minus Obwieszczenie - informacja o przedłożonym raporcie dla przedsięwzięcia polegającego na "Montażu komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym"
   minus Obwieszczenie - informacja o zmianie terminu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego NEMROD w Lipianach w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - przebudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Jedwabie-sł.
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Myśliborskiej w Moczkowie na terenie działek o nr ewid.: 16/1, 235 oraz 233/12 obręb Moczkowo
   minus Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 284/2 obr. Moczkowo
   minus Obwieszczenie - budowa ogólnodostępnej przestrzeni parkowej wraz z elementami zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn.:"Budowa Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej w Barlinku"
   minus Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku
   minus Obwieszczenie o planach polowań zbiorowych Nadleśnictwa Barlinek na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny 267 w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - budowa tymczasowego obiektu budowlanego - hali namiotowej magazynowej niepołączonej trwale z gruntem z niezbędną infrastrukturą na terenie zakładu Hacon sp. z o.o. w Barlinku- wydanie
   minus Obwieszczenie - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pralni na pomieszczenia techniczne-wymiennikowe jednofunkcyjne C.O. zlokalizowane w budynkach mieszkalnych
   minus Obwieszczenie - budowa elektrowni słonecznej fotowoltaicznej o mocy do 7MW wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Dziedzice
   minus Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa stacji 110/15kV GPZ Mostkowo
   minus Obwieszczenie - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 125/90/63 PE na terenie działek o nr ewid. 7/1, 7/2, 1/27 obr. 2 Barlinek oraz 59/4, 59/3, 2132/5, 89/3 obr. 1 Barlinek
   minus Obwieszczenie - demontaż fragmentów napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kv, budowie odcinków siecielektroenergetycznej kablowej SN-15 kv wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz wymianą słupo
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Obwieszczenia

O B W I E S Z C Z E N I E

stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717)

zawiadamia się, że wpłynęły postanowienia uzgadniające postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

budowa stacji słupowej 15/04 kV wraz z powiązaniami liniowymi SN-15 kV i nn-0,4 kV w m. Krzynka dla zasilania działek budowlanych, działki o nr ewid. 3, 27, 150/12 obr. Krzynka gm. Barlinek

z ktÃłrymi można siÄ™ zapoznać i wnieść ewentualne uwagi w ciÄ…gu 14 dni w pokoju nr 26 (II piÄ™tro) w UrzÄ™dzie Miasta i Gminy w Barlinku

Skrócony opis: Postanowienia uzgadniajÄ…ce postÄ™powanie o ustalenie inwestycji celu publicznego: budowa stacji sÅ‚upowej wraz z powiÄ…zaniami liniowymi w Krzynce
Podmiot udostępniający: UMiG Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Borowska MaÅ‚gorzata
Osoba, która odpowiada za treść: Borowska MaÅ‚gorzata
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Krzyżanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-01-12 07:57:31
Data udostępnienia informacji: 2007-01-12 07:57:31
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-12 08:02:20

Wersja do wydruku...

corner   corner