logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości "Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na lata 2018 - 2027"
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Dzikówku - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie- przystosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej w Barlinku - wszcz. postępowania
   minus Obwieszczenie - informacja o przedłożonym raporcie dla przedsięwzięcia polegającego na "Montażu komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym" na dz. nr 96/27 obr. 1 Moczkowo
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w Płonnie - zakończnie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w Płonnie - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie - przystosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej w Barlinku - wszcz. postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej NN przy ul. Fabrycznej w Płonnie - wszczęcie postępowania
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Obwieszczenia

O B W I E S Z C Z E N I E

stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717)

zawiadamia się, że zakończono postępowanie administracyjne i wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

budowa sieci rurociÄ…gu kablowego, dla potrzeb uÅ‚ożenia kabla Å›wiatÅ‚owodowego od sÅ‚upa wysokiego napiÄ™cia, zlokalizowanego przed GPZ w Mostkowie do Barlinka, przez dziaÅ‚ki nr ew. 121, 148,163/5, 163/6, 168, 169, 194/1, 194/2, 194/3, 200/12, 207, 546, 787/32 obr. 1 m Barlinek, dziaÅ‚ki nr ew. 41/2, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 46, 54, 60, 61/4, 62, 63/1, 144, 145, 146, 149, 150, 151,154 obr. Dzikowo, dziaÅ‚ki nr ew. 77/4, 93/1, 98/1 obr. DzikÃłwko, dziaÅ‚ki nr ew. 55/54 obr. Mostkowo, dziaÅ‚ki nr ew. 105 obr. Osina, dziaÅ‚ki nr ew. 216, 220/1, 221, 225 obr. Swadzim gm. Barlinek,


z ktÃłrÄ… można siÄ™ zapoznać i wnieść ewentualne uwagi w ciÄ…gu 14 dni w pokoju nr 26 (II piÄ™tro) w UrzÄ™dzie Miasta i Gminy w Barlinku.

Skrócony opis: ZakoÅ„czono post. administracyjne i wydano decyzjÄ™ o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:Budowa sieci rurociÄ…gu kablowego dla potrzeb uÅ‚ożenia kabla Å›wiatÅ‚owodowego
Podmiot udostępniający: UMiG Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Borowska MaÅ‚gorzata
Osoba, która odpowiada za treść: Borowska MaÅ‚gorzata
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Krzyżanowski
Data wytworzenia informacji: 2006-10-02 11:30:10
Data udostępnienia informacji: 2006-10-02 11:30:10
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-02 12:37:34

Wersja do wydruku...

corner   corner