logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie - informacja o przedłożonym raporcie dla przedsięwzięcia polegającego na "Montażu komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym" na dz. nr 96/27 obr. 1 Moczkowo
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w Płonnie - zakończnie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w Płonnie - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie - przystosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej w Barlinku - wszcz. postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej NN przy ul. Fabrycznej w Płonnie - wszczęcie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa garażu dwustanowiskowego przy ul. Myśliborskiej w m. Moczkowo - wszczęcie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Moczkowie przy ul. Prostej - wszczęcie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Dzikówku - decyzja Nr 13/19 licp
   minus Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW Wody Polskie - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, tj. wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Dzikowie
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Obwieszczenia

 OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Å›rodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pÃłÅºn. zm.) oraz art. 49 kpa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z pÃłÅºn. zm.) zawiadamiam, że w ramach postÄ™powania dotyczÄ…cego Decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach zostaÅ‚ opracowany Raport OddziaÅ‚ywania na Åšrodowisko dla inwestycji:

"Budowa hali produkcyjnej o konstrukcji stalowej dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej" w miejscowości Barlinek ul. Fabryczna 6

zapoznanie się z jego treścią oraz ewentualne uwagi i wnioski w powyższej sprawie mogą być wnoszone przez zainteresowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku ul. Niepodległości 20, pok. nr 8, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej
Skrócony opis: zostaÅ‚ opracowany raport dla inwestycji Budowa hali produkcyjnej o konstrukcji stalowej dla potrzeb dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej. Barlinek ul. Fabryczna 6
Podmiot udostępniający: UMiG Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-06-01 14:10:22
Data udostępnienia informacji: 2006-06-01 14:10:22
Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-01 14:18:38

Wersja do wydruku...

corner   corner