logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SZARAK w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego DIANA w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego NEMROD w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie o uzupełnieniu do raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "Montażu komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym"
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SOKÓŁ w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Nadleśnictwa Barlinek w sezonie łowieckim 2019 na terenie obwodu łowieckiego nr 267, gm. Barlinek
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Jedwabie -sł. 33/1
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchylenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Barlinek
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

         Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 5 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Å›rodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627     z pÃłÅºn. zm.) oraz art. 49 kpa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z pÃłÅºn. zm.) zawiadamiam, że w ramach postÄ™powania dotyczÄ…cego Decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach zostaÅ‚ opracowany Raport OddziaÅ‚ywania na Åšrodowisko dla inwestycji:

„Budowa i modernizacja systemÃłw kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” - System  Barlinek w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoÅ›ciach:

1. PÅ‚onno, Krzynka z wÅ‚Ä…czeniem do kanalizacji ul. Sportowej i Strzeleckiej w Barlinku oraz rozdziaÅ‚ kanalizacji ogÃłlnospÅ‚awnej na sanitarnÄ… i deszczowÄ…;

2. Moczkowo z wÅ‚Ä…czeniem do ul. Gorzowskiej i Jeziornej w Barlinku, wraz z rozdziaÅ‚em na sanitarnÄ… i deszczowÄ…;

3. LutÃłwko, Osiana, Jaromierki  poprzez GÃłrny Taras w Barlinku wraz z likwidacjÄ… oczyszczalni Å›ciekÃłw w LutÃłwku;

4. Barlinek ul. Zielna i Ogrodowa  

zapoznanie się z jego treścią oraz uwagi i wnioski w powyższej sprawie mogą być wnoszone przez zainteresowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku ul. Niepodległości 20, pok. nr 8, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Podmiot udostępniający: UMiG Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Przybylski Grzegorz
Osoba, która odpowiada za treść: Przybylski Grzegorz
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Krzyżanowski
Data wytworzenia informacji: 2006-02-17 13:46:28
Data udostępnienia informacji: 2006-02-17 13:46:28
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-17 13:55:14

Wersja do wydruku...

corner   corner