logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości "Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na lata 2018 - 2027"
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Dzikówku - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie- przystosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej w Barlinku - wszcz. postępowania
   minus Obwieszczenie - informacja o przedłożonym raporcie dla przedsięwzięcia polegającego na "Montażu komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym" na dz. nr 96/27 obr. 1 Moczkowo
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w Płonnie - zakończnie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w Płonnie - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie - przystosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej w Barlinku - wszcz. postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej NN przy ul. Fabrycznej w Płonnie - wszczęcie postępowania
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Obwieszczenia

Obwieszczenie

O   wydaniu Decyzji

            Burmistrz Barlinka zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. ,poz. 1235 ze zm.) zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski Północnej LIFE11 NAT/PL/423 – część II”.  Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

            Wnioskodawca - WTU Biuro Projektowo-Inżynierskie Sp. z o.o. ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław reprezentowane przez Grzegorza Wyskiela – Pełnomocnictwo z dnia 10.07.2014 r., działającego w imieniu inwestora – Klubu Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin.

Organem prowadzącym postępowanie jest Burmistrz Barlinka.

            Informację powyższą podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku, Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim, Urzędu Gminy w Manowie, Urzędu Miejskiego w Tucznie, Urzędu Miejskiego w Bobolicach oraz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl  przez okres 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. 

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji - "Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski Północnej LIFE11 NAT/PL/423 - część II"
Skrócony opis: Obwieszczenie o wydaniu decyzji - "Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski Północnej LIFE11 NAT/PL/423 - część II"
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-12-30 08:53:00
Data udostępnienia informacji: 2014-12-30 08:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-30 09:00:34

Wersja do wydruku...

corner   corner