logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
plus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie - budowa garażu dwustanowiskowego przy ul. Myśliborskiej w m. Moczkowo - wszczęcie postępowania
   minus Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
   minus Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Płonnie - decyzja
   minus Obwieszczenie - budowa budynku gospodarczo-garażowego przy ul. Wspólnej w Moczkowie - decyzja
   minus Obwieszczenie - zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na usługowy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sądowej - decyzja
   minus Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Grodzkiej - decyzja
   minus Obwieszczenie - budowa garażu dwustanowiskowego przy ul. Myśliborskiej w Moczkowie - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Płonnie - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Chabrowej w Moczkowie
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

          Burmistrz Barlinka zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne PŁONIA Spółka z o.o. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej od miejscowości Barlinek do miejscowości Ożar, na terenie działek nr 150/32, 150/31, 163, 210/2, 210/3, 218, 220/11, 220/21, 220/19, 220/20, 220/18, 220/6, 220/5, 221/1, 221/2, 221/3, 131, 128, 263/2, 236/6, 236/5, 236/8, 162/11, 162/10 obręb Ożar i działek nr 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 160, 161, 162/1, 163/12, 163/11, 163/4, 163/2, 164, 141/1, 121, 139, 138/2, 138/4, 138/3, 136, 135/2, 135/1, 134/2, 134/1, 132 obręb 1 Barlinek”.  
         
          Strony mogą wnosić wnioski, dokumenty i zażalenia lub dowody dot. stanowiska w sprawie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20.

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Barlinek do miejscowości Ożar” - wnioskodawca Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne PŁONIA Sp. z o.o. w Barlinku
Skrócony opis: Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Barlinek do miejscowości Ożar” - wnioskodawca Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne PŁONIA Sp. z o.o. w Barlinku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-05-09 10:28:54
Data udostępnienia informacji: 2012-05-09 10:28:54
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-09 10:36:12

Wersja do wydruku...

corner   corner