logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SZARAK w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego DIANA w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego NEMROD w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie o uzupełnieniu do raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "Montażu komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym"
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SOKÓŁ w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Nadleśnictwa Barlinek w sezonie łowieckim 2019 na terenie obwodu łowieckiego nr 267, gm. Barlinek
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Jedwabie -sł. 33/1
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO
z dnia 21-03-2012 r.


          Starosta Myśliborski informuje strony postępowania administracyjnego, że Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, w dniu 06-02-2012 r., (data wpływu do organu 08-02-2012 r.) wystąpiła z wnioskiem o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 14-11-2011 r., (Nr 481/2011, znak: BOŚ.6740.1.497.2011.MG) polegającej na budowie nawierzchni drogowych wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem w ul. Wiśniowej w Barlinku, budowie nawierzchni z odwodnieniem i oświetleniem łącznika usytuowanego pomiędzy ul. Wiśniową a Myśliborską w Barlinku, w miejscowości Barlinek ul. Wiśniowa, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu: 460/31, 462, 460/65, 460/89, 460/11, 469 obręb 2 Barlinek, 52/6, 235 obręb Moczkowo.
          Wnioskowany zakres zmian decyzji obejmuje: wskazanie terminu wydania nieruchomości zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) oraz określenie potrzeby uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla robót objętych przedmiotową decyzją.
          Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony
         Wobec tego Starosta Myśliborski prosi strony postępowania administracyjnego, aby w terminie siedmiu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wyraziły swoje stanowisko w tej sprawie na piśmie poprzez przesłanie na adres: Starostwo Powiatowe ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, lub złożenie w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, przy ul. Spokojnej 13 w godzinach urzędowania.

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego z dn. 21.03.2012 r. dot. zmiany zmiany decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej
Skrócony opis: Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego z dn. 21.03.2012 r. dot. zmiany zmiany decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Gucwa – Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Gucwa – Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-03-22 14:29:13
Data udostępnienia informacji: 2012-03-22 14:29:13
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-22 14:34:17

Wersja do wydruku...

corner   corner