logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości "Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na lata 2018 - 2027"
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Dzikówku - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie- przystosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej w Barlinku - wszcz. postępowania
   minus Obwieszczenie - informacja o przedłożonym raporcie dla przedsięwzięcia polegającego na "Montażu komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym" na dz. nr 96/27 obr. 1 Moczkowo
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w Płonnie - zakończnie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w Płonnie - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie - przystosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej w Barlinku - wszcz. postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej NN przy ul. Fabrycznej w Płonnie - wszczęcie postępowania
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE
z dnia 07.04.2011r.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717)

zawiadamia się, że wydano decyzję Nr 6/11 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa placu zajęć sportowo-rekreacyjnych z placem zabaw dla dzieci w Strapiu na działce o nr ewid. 8/75 obr. Strąpie gm. Barlinek

decyzję Nr 7/11 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku
na działkach
o nr ewid. 59/1, 89/2, 89/3, 89/4, 92/1, 96/4, 96/17, 96/24, 96/25, 2132/1, 2132/2, 2132/3, 2132/4, 2132/5, 2132/6, 2132/7, 2132/8, 2132/9, 2132/10, 2132/11, 2132/12, 2132/13 obr. 1 m. Barlinek

i przystąpiono do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, z którymi można się zapoznać i wnieść ewentualne uwagi w pokoju nr 24 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

Nazwa dokumentu: Zawiadamia się, że wydano decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięć
Skrócony opis: Budowa placu zajęć sportowo - rekreacyjnych z placem zabaw dla dzieci w Strapiu. Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV przy ul. Św. Bonifacego w Barlink
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Borowska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Borowska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2011-04-08 13:23:25
Data udostępnienia informacji: 2011-04-08 13:23:25
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-08 13:31:08

Wersja do wydruku...

corner   corner