logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie - budowa garażu dwustanowiskowego przy ul. Myśliborskiej w m. Moczkowo - wszczęcie postępowania
   minus Obwieszczenie - informacja o planowanym polowaniu na kaczki
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Płonnie - zakończenie postępowania w przedmiocie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji
   minus Obwieszczenie - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń przychodni lekarskiej dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku
   minus Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej NN przy ul. Fabrycznej w Barlinku - decyzja
   minus Obwieszczenie w spawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wprowadzenie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody w Dzikowie
   minus Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
   minus Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Płonnie - decyzja
   minus Obwieszczenie - budowa budynku gospodarczo-garażowego przy ul. Wspólnej w Moczkowie - decyzja
   minus Obwieszczenie - zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na usługowy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sądowej - decyzja
   minus Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Grodzkiej - decyzja
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Å›rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postÄ™powania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w ramach postÄ™powania dotyczÄ…cego wydania Decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach zostaÅ‚ opracowany Raport o OddziaÅ‚ywaniu przedsiÄ™wziÄ™cia na Å›rodowisko dla inwestycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel Sp. z o.o. „Krzynka 11234/9488, na dziaÅ‚ce nr 153/9 obrÄ™b Krzynka.

Zapoznanie się z jego treścią oraz uwagi i wnioski w powyższej sprawie mogą być wnoszone przez zainteresowanych pisemnie w Urzędzie Miejskim w Barlinku ul. Niepodległości 20, pok. nr 25, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o przedÅ‚ożonym Raporcie przygotowanym do wydania decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach "Budowa stacji bazowej telef. komÃłrkowej PTK Centertel w obrÄ™bie m. Krzynka, gm. Barlinek"
Skrócony opis: Raport w sprawie przedsiÄ™wziÄ™cia - "Budowa stacji bazowej telefonii komÃłrkowej PTK Centertel w obrÄ™bie m. Krzynka, gm. Barlinek"
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / RGM-VII
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-06-16 09:59:10
Data udostępnienia informacji: 2009-06-16 09:59:10
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-16 10:09:46

Wersja do wydruku...

corner   corner