logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Barlinek, dnia 22.10.2019 r.

ROSK.VI.271.4.2019                                                                                 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniższe informacje, określone w art. 86 ust. 3 i 4 powyższej ustawy.

W dniu 22 października 2019 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie:

„Zakup aparatu ultrasonograficznego (USG) - modernizacja pracowni USG

w Szpitalu Barlinek Sp. z o.o.”

 

Przetarg ogłoszony został przez Gminę Barlinek dnia 7 października 2019 r. pod nr 606594-N-2019.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

300.000,00 zł brutto

 

Oferty złożyli:

Nr oferty

Wykonawca

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

MIRO Sp. z o.o.

ul. Mińska 25B lok. U1

03-808 Warszawa

299.850,00 zł

do 30 dni od podpisania umowy

36 miesięcy

termin płatności

do 30 dni

Komisja przetargowa przystąpiła do oceny złożonych ofert.

 

 

Burmistrz Barlinka

Dariusz Zieliński

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej tej informacji są zobowiązani do przekazania oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

Nazwa dokumentu: Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Zakup aparatu ultrasonograficznego (USG) - modernizacja pracowni USG w Szpitalu Barlinek Sp. z o.o."
Skrócony opis: Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Zakup aparatu ultrasonograficznego (USG) - modernizacja pracowni USG w Szpitalu Barlinek Sp. z o.o."
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Leszczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Leszczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2019-10-22 11:32:47
Data udostępnienia informacji: 2019-10-22 11:32:47
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-22 11:43:20

Wersja do wydruku...

corner   corner