logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Załączniki do pobrania: 2019-09-19 10:58:01 - SIWZ (663.00 kB)
2019-09-19 11:01:13 - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (51.00 kB)
2019-09-19 11:02:02 - Załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu (66.50 kB)
2019-09-19 11:03:08 - Załącznik nr 3 - oświadczenie - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej bądź informacja, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (34.50 kB)
2019-09-19 11:03:33 - Załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych (doświadczenie zawodowe) (49.50 kB)
2019-09-19 11:03:54 - Załącznik nr 5 - wykaz osób (potencjał kadrowy) (32.50 kB)
2019-09-19 11:04:19 - Załącznik nr 6 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień (29.00 kB)
2019-09-19 11:04:49 - Załącznik nr 7 - wykaz podwykonawców (34.00 kB)
2019-09-19 11:05:57 - Załącznik nr 8 - oświadczenie w sprawie średniorocznego zatrudnienia (31.50 kB)
2019-09-19 11:06:20 - Załącznik nr 9 - projekt umowy (240.00 kB)
2019-09-19 11:11:27 - Załącznik nr 11 - Projekt budowlano-wykonawczy - przebudowa dróg w gminie Barlinek - wieś Dzikowo - do wsi Pustać działki nr 155 i nr 157 (4.94 MB)
2019-09-19 11:13:57 - Załącznik nr 12 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - przebudowa włączenia drogi gminnej Dzikowo-Pustać działką nr 158 do drogi powiatowej nr 2156 Dzikowo-Rychnów (1.06 MB)
2019-09-19 11:15:07 - Załącznik nr 13 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - przebudowa dróg w gminie Barlinek - wieś Dzikowo - Pustać, działki nr 155 i nr 157 (1.18 MB)
2019-09-19 11:17:06 - Załącznik nr 15 - przedmiar - przebudowa drogi Dzikowo - Pustać (0+000 do 1 + 784,50) (728.35 kB)
2019-09-19 11:26:52 - Załącznik nr 17 - projekt stałej organizacji ruchu - od drogi powiatowej nr 2156Z działka nr ewid. gruntu 158 obręb Dzikowo do m. Pustać (711.60 kB)
2019-09-19 11:28:43 - Załącznik nr 18 - projekt stałej organizacji ruchu - od drogi powiatowej nr 2156Z działka nr ewid. gruntu 155 i 175 (3.78 MB)
2019-09-19 11:31:00 - Załącznik nr 19 - zaświadczenie Starosty Myśliborskiego o nie wnoszeniu sprzeciwu do realizacji robot w zakresie określonym w zgłoszeniu dotyczące przebudowy drogi gminnej Dzikowo - Pustać w zakresie (374.68 kB)
2019-09-19 11:32:19 - Załącznik nr 20 - zaświadczenie Starosty Myśliborskiego o nie wnoszeniu sprzeciwu do realizacji robót w zakresie określonym w zgłoszeniu dotyczące przebudowy drogi od wsi Dzikowo do wsi Pustać (369.17 kB)
2019-09-19 11:33:29 - Załącznik nr 10 - projekt budowlano-wykonawczy - przebudowa włączenia drogi gminnej Dzikowo-Pustać działką nr 158 do drogi powiatowej nr 2156 Dzikowo-Rychnów (456.83 kB)
2019-09-19 12:23:37 - Załącznik nr 14 - przedmiar - przebudowa włączenia drogi gminnej Dzikowo - Pustać działką nr 158 do drogi powiatowej nr 2156 Dzikowo - Rychnów (479.17 kB)
2019-09-19 12:23:53 - Załącznik nr 16 - przedmiar - przebudowa drogi Dzikowo - Pustać (1+784,50 do 2 + 016,67) (503.42 kB)
2019-09-30 14:03:01 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Przebudowa drogi gminnej Dzikowo-Pustać" (44.04 kB)
2019-09-30 14:14:53 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP (17.36 kB)
2019-09-30 14:15:49 - Zmiana ogłoszenia i SIWZ (36.42 kB)
2019-09-30 14:16:13 - Załącznik nr 14 do SIWZ - przedmiar A - przebudowa włączenia drogi gminnej Dzikowo-Pustać działką nr 158 do drogi powiatowej nr 2156 Dzikowo-Rychnów (494.21 kB)
2019-09-30 14:16:42 - Załącznik nr 15 do SIWZ - przedmiar B - Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać (0+000 do 1 +784,50) (871.59 kB)
2019-09-30 14:17:07 - Załącznik nr 16 do SIWZ - przedmiar C - Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać (1 +784,50 do 2 +016,67) (502.31 kB)
2019-09-30 14:17:28 - Przekrój normalny rys. nr 3.1 A (478.56 kB)
2019-09-30 14:17:47 - Przekrój normalny rys. nr 3.1 B (563.46 kB)
2019-09-30 14:18:01 - Przekrój normalny rys. nr 3.1 C (565.77 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Przebudowa drogi gminnej Dzikowo-Pustać"
Skrócony opis: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Przebudowa drogi gminnej Dzikowo-Pustać"
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Kazimierz Dolat
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Dolat
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2019-09-19 10:52:51
Data udostępnienia informacji: 2019-09-19 10:52:51
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-30 14:54:08

Wersja do wydruku...

corner   corner