logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Załączniki do pobrania: 2019-07-25 11:52:52 - SIWZ (zip) (151.04 kB)
2019-07-25 11:53:43 - Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (zip) (58.51 kB)
2019-07-25 11:55:02 - Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zip) (61.72 kB)
2019-07-25 11:57:37 - Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz róbót budowlanych (doświadczenie zawodowe) (zip) (56.35 kB)
2019-07-25 11:58:57 - Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz osób (potencjał kadrowy) (zip) (53.37 kB)
2019-07-25 12:00:15 - Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień (zip) (52.61 kB)
2019-07-25 12:01:55 - Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz Podwykonawców (zip) (53.55 kB)
2019-07-25 12:03:17 - Załącznik Nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o średniorocznym zatrudnieniu (zip) (53.12 kB)
2019-07-25 12:03:58 - Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (zip) (108.91 kB)
2019-07-25 12:09:09 - Załącznik Nr 10 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Projekt architektoniczno-budowlany, branża architektoniczna (PW-A) (zip) (14.34 MB)
2019-07-25 12:12:20 - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Projekt architektoniczno-budowlany, konstrukcja (PW-K) (zip) (7.76 MB)
2019-07-25 12:16:12 - Załącznik Nr 12 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Projekt architektoniczno-budowlany, instalacje sanitarne (PW-IS) (zip) (13.90 MB)
2019-07-25 12:18:12 - Załącznik Nr 13 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Projekt architektoniczno-budowlany, wentylacja mechaniczna (PW-WM) (5.88 MB)
2019-07-25 12:20:24 - Załącznik Nr 14 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Projekt architektoniczno-budowlany, branża elektryczna (PW-IE) (zip) (4.23 MB)
2019-07-25 12:23:08 - Załącznik Nr 15 do SIWZ - Przedmiary (zip) (5.39 MB)
2019-07-25 12:26:04 - Załącznik Nr 16 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) (zip) (1.75 MB)
2019-07-25 12:29:36 - Załącznik Nr 17 do SIWZ - Informacja BIOZ (zip) (1.97 MB)
2019-07-25 12:31:43 - Załącznik Nr 18 do SIWZ - Decyzja nr 220/2009, znak: BOŚ. MF.7351-544/2008 z dnia 8.06.209 r. (zip) (2.20 MB)
2019-07-25 12:33:45 - Załącznik Nr 19 do SIWZ - Decyzja nr 194/2016, znak: BOŚ.6740.1.49.2016.ASz. z dnia 29.06.2016 r. (zip) (2.12 MB)
2019-07-25 12:35:47 - Ogłoszenie (zip) (90.05 kB)
2019-07-31 09:21:47 - Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej bądź informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zip) (53.55 kB)

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu"
Skrócony opis: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu"
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Kazimierz Dolat
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Dolat
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Dybiński
Data wytworzenia informacji: 2019-07-25 11:45:07
Data udostępnienia informacji: 2019-07-25 11:45:07
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-25 12:36:01

Wersja do wydruku...

corner   corner