logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


W dniu 9 października 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Barlinku przeprowadzono II etap konkursu – rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko

podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadziła Komisja w składzie:

  1. Krzysztof Paszek - Przewodniczący Komisji,
  2. Janusz Zubyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
  3. Ewa Hinc-Dziedziela - Sekretarz Komisji.

Liczba nadesłanych na przedmiotowy konkurs ofert: 1.
Liczba ofert spełniających wymogi formalne: 1.
Liczba osób, które zgłosiły się w dniu rekrutacji: 1.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja  wyłoniła  kandydata spełniającego wymagania określone w ogłoszeniu.
Do zatrudnienia wybrany został Pan Kazimierz Dolat.

 

Uzasadnienie:

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy złożonej dokumentacji oraz w oparciu o przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną, podczas której osoba, która złożyła swoją ofertę prezentowała posiadane przez siebie kwalifikacje i umiejętności.

Pan Kazimierz Dolat spełnił niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz wymagania dodatkowe uzyskując 86 punktów na 90 możliwych do zdobycia. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się znajomością przepisów oraz zagadnień wchodzących w zakres zadań przewidzianych na stanowisku podinspektora ds. inwestycji dlatego też został wskazany do zatrudnienia.

Barlinek, 09.10.2018 r.         

Nazwa dokumentu: Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku
Skrócony opis: Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Hinc-Dziedziela
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Hinc-Dziedziela
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-10-10 14:36:59
Data udostępnienia informacji: 2018-10-10 14:36:59
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-10 14:43:36

Wersja do wydruku...

corner   corner