logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
minus Obrót nieruchomościami gminnymi
   minus Sprzedaż w drodze przetargu
   plus Ogłoszenia wykazów nieruchomości
   minus Dzierżawy, najmy, użyczenia
      minus Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek - Zarządzenie Nr 132 Burmistrza Barlinka z 20 września 2018 r.
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Burmistrz Barlinka
ul. Niepodległości 20, 74 - 320 Barlinek

działając, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) uprzejmie informuję, że na tablicy ogłoszeń, na II piętrze w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku wywieszono:

ZARZĄDZENIE NR 132/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek dotyczące:

  1. części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 148/14 obr. 2 m. Barlinek, o pow. 87,50 m2 (położonej przy ul. Różanej) z przeznaczeniem na ułatwienie dostępu do działki w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi;
  2. części zabudowanej budynkiem niemieszkalnym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 667 obręb 1 m. Barlinek (położonej przy ul. Św. Bonifacego) o łącznej pow. ok 850 m2 z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny.

Pełna treść powyższego zarządzenia dostępna jest również na stronie www.bip.barlinek.pl w zakładce zarządzenia.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek - Zarządzenie Nr 132 Burmistrza Barlinka z 20 września 2018 r.
Skrócony opis: Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek - Zarządzenie Nr 132 Burmistrza Barlinka z 20 września 2018 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Martyna Bocian
Osoba, która odpowiada za treść: Martyna Bocian
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-09-27 07:45:44
Data udostępnienia informacji: 2018-09-27 07:45:44
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-27 07:51:46

Wersja do wydruku...

corner   corner