logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały 2018
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      minus LV Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LV/461/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/462/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/463/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/464/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/465/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/466/2018 RADY MIEJSKIEJ w BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/467/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/468/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/469/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/470/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/471/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/472/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/473/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/474/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/475/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVII Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR LV/471/2018
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 28 czerwca 2018 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
    

          § 1. Zmienia się dochody na zadania własne Gminy Barlinek zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
          § 2. Zmienia się wydatki na zadania własne Gminy Barlinek zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

          § 3. Zmienia się wydatki majątkowe Gminy Barlinek zgodnie zzałącznikiem Nr3do niniejszej uchwały.

          § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

          § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 15 374 000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek do kwoty 5 075 000,00 zł.

          § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Józef Maciejewski

Załączniki do pobrania: 2018-07-09 13:32:31 - Uchwała Nr LV/471/2018 (pdf) (4.26 MB)

Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR LV/471/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
Skrócony opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 13:56:33
Data udostępnienia informacji: 2018-07-06 13:56:33
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-09 13:25:43

Wersja do wydruku...

corner   corner