logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Burmistrz Barlinka
ul. Niepodległości 20, 74 - 320 Barlinek

działając, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) uprzejmie informuję, że na tablicy ogłoszeń, na II piętrze w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku wywieszono:
ZARZĄDZENIE NR 88/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, dotyczące:

1) oddania w najem:

 • części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 39/5 obręb Moczydło o pow. 303,38 m2, z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny,
 • części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 665/56 obręb 1 m. Barlinek (przy ul. Sosnowej) o pow. ok 33 m2, z przeznaczeniem na przydomowy parking samochodowy i miejsce do nawracania samochodem,
 • części nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów działkami nr 799/6, 799/7 799/8 obręb 2 m. Barlinek (przy ul. Okrężnej) o pow. ok 75,00 m2, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne,
 • części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 667 obręb 1 m. Barlinek (przy ul. Św. Bonifacego) o łącznej pow. ok 450 m2 z przeznaczeniem ok. 100 m2 na postój samochodów, ok. 350 m2 na ogród rekreacyjno-uprawny.

2) oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowe położone w obrębie 1 miasta Barlinek (przy ul. Kombatantów) z przeznaczeniem na cele rolne, oznaczone w ewidencji gruntów:

 • działką nr 262/5 o pow. 0,2270 ha,
 • działką nr 262/7 o pow. 0,0220 ha,
 • działką nr 262/9 o pow. 0,0257 ha,
 • działką nr 262/14 o pow. 0,0808 ha,
 • działką nr 262/15 o pow. 0,0173 ha,
 • działką nr 262/16 o pow. 0,0609 ha,
 • działką nr 262/17 o pow. 0,0069 ha,
 • działką nr 267/4 o pow. 0,0044 ha,
 • działką nr 267/5 o pow. 0,0979 ha,
 • działką nr 267/8 o pow. 0,3285 ha.

ZARZĄDZENIE NR 89/2018 Burmistrza  Barlinka z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku, dotyczące:

 • najmu nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 233/12 o pow. 329,00 m2, położonej w obrębie 2 m. Balinek z przeznaczeniem: 60 m2 na usytuowanie czterech garaży blaszanych oraz 269 m2 na strefę komunikacji.

Pełna treść powyższych zarządzeń dostępna jest również na stronie www.bip.barlinek.pl w zakładce zarządzenia.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek
Skrócony opis: Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Martyna Bocian
Osoba, która odpowiada za treść: Martyna Bocian
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-06-27 08:54:03
Data udostępnienia informacji: 2018-06-27 08:54:03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-27 08:59:02

Wersja do wydruku...

corner   corner