logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
ŻE W DNIU 21 czerwca 2018 r. O GODZINIE  1030
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARLINKU PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 20,
W SALI NR 21 ODBĘDZIE SIĘ  POSIEDZENIE

 

Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Barlinek.
 3. Sprawozdanie z przygotowania Gminy Barlinek do sezonu turystycznego.
 4. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek.
 5. Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 6. Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Barlinek.
 7. Wykonanie budżetu za 2017 rok:
  a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 r.,
  b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 r.,
  c) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Barlinek za 2017 r. według stanu na dzień 31.12.2017 r.,
  d) bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gminy Barlinek za 2017 r.,
  e) bilans jednostki budżetowej za 2017 r.,
  f) rachunek zysków i strat jednostki za 2017 r.,
  g) zestaw zmian w funduszu jednostki za 2017 r.,
  h) uchwała Nr CIX.207.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – stanowiących własność Gminy Barlinek na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej.
 9. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Barlineckiemu Ośrodkowi Kultury w Barlinku.
 10. Sprawy różne - pisma do wiadomości.
 11. Zapytania i wolne wnioski.Przewodniczący Komisji GKiMBRiOŚ
GRZEGORZ   ZIELIŃSKI

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska w VI/2018
Skrócony opis: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska w VI/2018
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Dmytruszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dmytruszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-06-15 11:18:03
Data udostępnienia informacji: 2018-06-15 11:18:03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-15 11:26:32

Wersja do wydruku...

corner   corner