logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
minus Jak załatwić sprawę ?
   minus Testament - sporządzanie
   minus Imprezy masowe
   minus Zgromadzenia - zawiadomienia
   plus Ewidencja ludności
   plus Wojsko - załatwiane sprawy
   plus Alkohol - zezwolenia
   plus Działalność gospodarcza i kontrole przedsiębiorców
   plus Taksówki - procedury
   minus Usługi hotelarskie
   minus Nieruchomości - podział
   plus Grunty - nabycie
   plus Użytkowanie wieczyste
   plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
   minus Drzewa - zezwolenia
   plus Ochrona środowiska
   minus Psy ras agresywnych - zezwolenia
   plus Opłata od posiadania psów
   plus Podatek od nieruchomości
   plus Podatek rolny i leśny
   minus Opłata adiacencka
   minus Opłata planistyczna
   minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego
   minus Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia
   plus Podatek od środków transportowych
   plus Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu
   plus Podatek - nadpłata
   plus Podatki - potrącenie zobowiązań
   plus Podatki - wysokość zobowiązań podatkowych
   plus Targowisko - opłata
   plus Opłata skarbowa
   plus Podatki - postępowanie
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
   minus Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
   minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   minus Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
   minus Najem lokalu
   minus Zamiana lokalu mieszkalnego
   minus Ustalenie numeru porządkowego (budynku)
   minus Działalność regulowana
   minus Odpracowywanie zadłużenia czynszowego
   plus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Dowód osobisty
   minus Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Jak załatwić sprawę ? Dariusz Dybiński 2019-05-02 11:30:07
Jak załatwić sprawę ? Dariusz Dybiński 2018-07-18 11:33:36
Jak załatwić sprawę ? Administrator 2013-08-23 11:52:40
Jak załatwić sprawę ? Administrator 2013-08-23 11:24:22
Jak załatwić sprawę ? Administrator 2013-08-23 11:23:57
Jak załatwić sprawę ? Administrator 2013-08-23 11:22:13
Jak załatwić sprawę ? Administrator 2013-08-23 11:19:33
Jak załatwić sprawę ? Administrator 2013-08-23 11:13:53
Jak załatwić sprawę ? Administrator 2013-08-23 11:11:49
Jak załatwić sprawę ? Administrator 2013-08-23 11:10:34
Jak załatwić sprawę ? Administrator 2013-08-23 11:09:30
Jak załatwić sprawę ? Administrator 2011-04-12 10:17:39
Magdalena Diaków 2005-12-27 08:06:51

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Akta stanu cywilnego Administrator 2016-03-01 11:58:56
Imiona i nazwiska Administrator 2016-03-01 11:58:39
Dziecko - uznanie Administrator 2016-03-01 11:58:11
Małżeństwa - rejestracja Administrator 2016-03-01 11:57:46
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) Administrator 2016-03-07 14:04:12
Zgony - rejestracja Administrator 2016-03-07 12:36:09
Oświadczenie woli Administrator 2016-03-01 11:57:23
Zgłoszenie urodzenia dziecka Administrator 2016-03-07 14:16:08
Wybory - reklamacje Administrator 2011-04-11 15:32:13
Informacja adresowa Administrator 2011-04-11 15:29:38
Wymeldowanie - procedury Administrator 2011-04-11 15:34:33
Zameldowanie-procedury Administrator 2011-04-11 15:21:04
Odpady komunalne - zezwolenia Administrator 2012-04-11 11:32:48
Wyprawka szkolna 2011 r. Administrator 2012-04-13 13:46:39
Stypendia Burmistrza Barlinka Administrator 2012-04-13 12:45:08
Numer porządkowy budynku Administrator 2011-04-12 10:14:44
Przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego Natalia Zmarzlik 2011-04-13 13:34:29
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Barlinek Magdalena Diaków 2009-08-27 09:00:11
Magdalena Diaków 2008-06-30 15:08:05
Stypendium Burmistrza Barlinka Magdalena Diaków 2009-01-19 08:32:48
Wyprawka szkolna 2010 Magdalena Diaków 2010-06-30 12:11:53
Stypendia szkolne Magdalena Diaków 2009-06-01 15:58:57
(bez nazwy) Magdalena Podworska 2008-06-30 13:52:38
Cezary Krzyżanowski 2006-11-03 12:00:10
Cezary Krzyżanowski 2006-01-12 11:01:05
Cezary Krzyżanowski 2006-01-09 09:36:49
Cezary Krzyżanowski 2006-01-10 10:48:46
Cezary Krzyżanowski 2006-01-09 09:19:48

Wersja do wydruku...

corner   corner