logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
minus Zamówienia publiczne
   minus Zamówienia do 30.000 euro
   plus Zamówienia powyżej 30.000 euro
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Zamówienia do 30.000 euro Administrator 2018-01-31 11:17:53

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty na dost. dwóch Monitorów Interaktyw. w ramach zadania "Dostawa pomocy dydaktycznych - doposażenie Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych w Gm. Barlinek Andrzej Lachowicz 2019-06-12 11:06:40
Informacja o otwarciu ofert na na dostawę Monitorów Interaktywnych w ramach zadania "Dostawa pomocy dydaktycznych - doposażenie Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych w Gminie Barlinek" Andrzej Lachowicz 2019-06-10 15:08:31
Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę artykułów spożywczych i chemicznych dla Urzędu MIejskiego w Barlinku Dariusz Dybiński 2019-06-12 11:24:12
Zaproszenie do składania ofert na dostawę Monitorów Interaktywnych w ramach zadania "Dostawa pomocy dydaktycznych - doposażenie Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych w Gminie Barlinek" Andrzej Lachowicz 2019-05-31 13:01:01
Zawiadomienie o odstąpieniu od wyboru inspektora nadzoru "Przebud. wewn. dróg dojazd. do budynków szer. nr 2, 3, i 4 przy ul. Kossaka w Barlinku" oraz "Bud. kanaliz. deszcz. przy ul. Kossaka w Barlink Dariusz Dybiński 2019-05-31 14:02:16
Informacja z wyboru oferty na wykonanie usługi pełnienia obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Matejki w Barlinku" Dariusz Dybiński 2019-05-21 11:12:14
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Zmianę sposobu ogrzewania z piecowego na elektryczne - Świetlica Wiejska w Żydowie" Dariusz Dybiński 2019-05-09 11:09:16
Inform. z otwarcia ofert na pełn. obowiąz. inspektora nadzoru inwest. dla zad.: "Przebud. wewn. dróg dojazd. do budynków szeregowych nr 2, 3 i 4 przy ul. Kossaka w Barlinku" oraz Bud. kanaliz. deszcz. Dariusz Dybiński 2019-05-27 09:34:01
Zaprosz. do skład. ofert na pełn. obowiązków inspektora nadzoru przy: "Przebud. wewn. dróg dojazd. do budynków szeregowych nr 2, 3 i 4 przy ul. Kossaka w Barlinku" oraz "Bud. kanaliz. deszczowej Dariusz Dybiński 2019-05-07 12:53:55
Informacja z otwarcia ofert na pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Matejki w Barlinku" Dariusz Dybiński 2019-05-17 09:51:48
Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Przebudowa ul. Matejki w Barlinku" Dariusz Dybiński 2019-04-26 14:26:11
Inform. z wyboru oferty na wykon. usł. pełnienia obowiąz. doradztwa i nadzoru inspektorskiego przy realiz. zadania inwestycyj. pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budyn. zaplecza Dariusz Dybiński 2019-02-25 14:23:02
Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Barlinku Dariusz Dybiński 2019-05-07 13:17:25
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym do 30000 euro "Zakup materiałów eksploatacyjnych (żyłek, oleju, smaru, części zamiennych, itp.) oraz usługi serwisu kos i kosiarek, dmuchaw oraz wertykulatora, będ Administrator 2019-04-09 14:47:38
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu zamienników materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych Magdalena Diaków 2019-04-10 14:23:21
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych Magdalena Diaków 2019-04-10 14:18:44
Zapytanie ofertowe ns wykonanie usługi zarządzania projektem wraz z nadzorem inwestorskim i kontrolowaniem projektu pn. "Adaptacja budynku tzw. "Ekonomika" na Cele Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywil Magdalena Diaków 2019-04-05 08:56:14
Ogłoszenie o odstąpieniu od wyboru oferty na realizację zadania pn. "Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz usługi serwisu kos i kosiarek, dmuchaw oraz wertykulatora, będących na stanie Sołectw Gminy Magdalena Diaków 2019-03-29 12:10:27
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Mostkowo” Magdalena Diaków 2019-03-05 10:58:20
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna opałowego Magdalena Diaków 2019-03-20 11:11:40
Ogłoszenie o zamówieniu "Zakup materiałów eksploatacyjnych (żyłek, oleju, smaru, części zamiennych, itp.) oraz usług serwisu kos i kosiarek, dmuchaw oraz wertykulatora, będących na stanie Sołectw Gm. Magdalena Diaków 2019-02-27 13:26:04
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: "Budowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury w miejscowości Łubianka" Magdalena Diaków 2019-02-22 14:15:46
Ogłoszenie o zamówieniu - zakup tłucznia i gruzobetonu do remontu dróg gminnych przy użyciu sprzętu: równiarka drogowa, walec drogowy Administrator 2019-02-15 12:20:09
Inform. z otwarcia ofert na - pełnienie obowiązku doradztwa i nadzoru inspektorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza Administrator 2019-02-19 07:07:51
Zaproszenie do składania ofert na równanie dróg równiarką drogową o nawierzchniach gruntowych, żużlowych oraz tłuczniowych na terenie gminy Barlinek z zawałowaniem, dogęszczeniem walcem drogowym Administrator 2019-02-08 13:39:33
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pełnienia obowiązku doradztwa i nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu Administrator 2019-01-31 13:25:08
Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie opinii wniosków i zapytań w sprawach podziału nieruchomości w 2019 r. Administrator 2018-12-28 10:22:03
Ogłoszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy Barlinek Administrator 2018-12-07 09:55:23
Zaproszenie do składania ofert na wykon. usł. nadz. inwestor. i kontrolow. proj. pn.: "Wzmocnienie terenów inwestycyjnych "Starego Tartaku" w Barlinku pod rozwój działalności inwestycyjnej - etap I Administrator 2018-12-04 11:09:51
Ogłoszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy Barlinek Administrator 2018-11-21 12:10:20
Informacja z otwarcia ofert - "Dostawa pomocy dydaktycznych [...] dla uczniów Szkół Podstawowych i Oddz. Gimnazj. w Gminie Barlinek Administrator 2018-11-24 11:32:29
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Strąpiu" Administrator 2018-11-20 14:31:00
Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę pomocy dydakt.- materiały dydakt. do prowadz. zajęć wyrównujących i rozwijających z uczniami Szkół Podst. i Oddz. Gminaz. w Gm. Barlinek w r. szk. 2018-2019" Administrator 2018-11-15 09:10:08
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: "Budowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury w miejscowości Łubianka" Administrator 2018-11-14 07:31:40
Zapytanie ofertowe - sprzedaż i dostawa namiotu dla Sołectwa Osina Administrator 2018-11-07 09:06:16
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: "Budowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury w miejscowości Łubianka" Administrator 2018-10-17 14:58:51
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych Administrator 2018-10-17 12:24:16
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania "Wykonanie i dostawę 2-3 tablic informacyjnych zewnętrznych do miejscowości Rychnów i Mostkowo" Administrator 2018-10-09 12:39:01
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie" Administrator 2018-10-10 11:58:06
Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych współfinansowane ze środków rezerwy części oświat Administrator 2018-10-09 12:31:45
Zaproszenie do składania ofert na wykon. usługi zarządzania projektem wraz z nadzorem inwestorskim i kontrolow. proj. pn. "Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31-go Stycznia w Barlinku - Mój Rynek" Administrator 2018-10-01 13:12:04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie" Administrator 2018-10-10 13:48:40
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65 + z terenu Miasta i Gminy Barlinek Administrator 2018-09-21 15:04:14
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: "Budowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury w miejscowości Łubianka" Administrator 2018-09-07 12:25:03
Konkurs ofert na wyłonienie realizatora "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek" Administrator 2018-09-12 11:53:49
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: "Ustawienie tablicy informacyjnej w miejscowości Rychnów" Administrator 2018-09-07 12:31:43
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn. "Wytyczne szlaku turystycznego wzdłuż murów miejskich w Barlinku" Magdalena Diaków 2018-07-27 15:07:20
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania "Budowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury w miejscowości Łubianka" Magdalena Diaków 2018-08-10 09:05:39
Zaproszenie do składania ofert na zadanie p.n. "Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku" Magdalena Diaków 2018-07-16 10:51:08
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania "Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku" Administrator 2018-07-13 14:48:46
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutówko" Administrator 2018-07-06 10:48:02
Zaproszenie do składania ofert na zadanie p.n. "Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku" Administrator 2018-07-04 13:04:47
Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów spożywczych i chemicznych dla Urządu Miejskiego w Barlinku Administrator 2018-06-12 11:43:01
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów zdrowego odżywiania, dla 30 osób, w miejscowości Krzynka w Gminie Barlinek w dniu 30 czerwca 2018 r. Administrator 2018-06-04 13:02:56
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn.: Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku. Etap II" Administrator 2018-05-24 14:38:32
Informacja o wyniku postępowania - wykonanie makiety miasta Barlinek Administrator 2018-05-18 14:50:51
Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Barlinku Administrator 2018-05-08 12:11:47
Zaproszenie do składania ofert na dostawę laptopa i w ramach zadania "Dostawa wyposażenia informatycznego dla Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych w Gminie Barlinek" Administrator 2018-04-26 10:40:31
Zaproszenie do składania ofert na dostawę dwóch kserokopiarek w ramach zadania "Dostawa wyposażenia informatycznego dla Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych w Gminie Barlinek" Administrator 2018-04-25 12:42:13
Ogłoszenie - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach gminnych na terenie miasta Barlinek Administrator 2018-04-11 11:13:43
Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek, będących w użytkowaniu Sołectw na terenie Gminy Barlinek w 2018 r. Administrator 2018-03-14 11:27:42
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac drogowych polegających na remontach cząstkowych dróg gminnych na terenie m. Barlinek o nawierzchniach bitumicznych i betonowych Administrator 2018-03-13 13:30:44
Ogłoszenie - zakup tłucznia i gruzobetonu do remontu dróg gminnych przy użyciu sprzętu: równiarka drogowa, walec drogowy Administrator 2018-03-09 10:20:05

Wersja do wydruku...

corner   corner