logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
minus Zamówienia publiczne
   minus Zamówienia do 30.000 euro
      minus Informacja o otwarciu ofert na na dostawę Monitorów Interaktywnych w ramach zadania "Dostawa pomocy dydaktycznych - doposażenie Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych w Gminie Barlinek"
      minus Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty na dost. dwóch Monitorów Interaktyw. w ramach zadania "Dostawa pomocy dydaktycznych - doposażenie Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych w Gm. Barlinek
      minus Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę artykułów spożywczych i chemicznych dla Urzędu MIejskiego w Barlinku
   plus Zamówienia powyżej 30.000 euro
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Zamówienia do 30.000 euro Administrator 2018-01-31 11:17:53

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Zaproszenie do składania ofert na dostawę Monitorów Interaktywnych w ramach zadania "Dostawa pomocy dydaktycznych - doposażenie Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych w Gminie Barlinek" Andrzej Lachowicz 2019-05-31 13:01:01
Zawiadomienie o odstąpieniu od wyboru inspektora nadzoru "Przebud. wewn. dróg dojazd. do budynków szer. nr 2, 3, i 4 przy ul. Kossaka w Barlinku" oraz "Bud. kanaliz. deszcz. przy ul. Kossaka w Barlink Dariusz Dybiński 2019-05-31 14:02:16
Informacja z wyboru oferty na wykonanie usługi pełnienia obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Matejki w Barlinku" Dariusz Dybiński 2019-05-21 11:12:14
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Zmianę sposobu ogrzewania z piecowego na elektryczne - Świetlica Wiejska w Żydowie" Dariusz Dybiński 2019-05-09 11:09:16
Inform. z otwarcia ofert na pełn. obowiąz. inspektora nadzoru inwest. dla zad.: "Przebud. wewn. dróg dojazd. do budynków szeregowych nr 2, 3 i 4 przy ul. Kossaka w Barlinku" oraz Bud. kanaliz. deszcz. Dariusz Dybiński 2019-05-27 09:34:01
Zaprosz. do skład. ofert na pełn. obowiązków inspektora nadzoru przy: "Przebud. wewn. dróg dojazd. do budynków szeregowych nr 2, 3 i 4 przy ul. Kossaka w Barlinku" oraz "Bud. kanaliz. deszczowej Dariusz Dybiński 2019-05-07 12:53:55
Informacja z otwarcia ofert na pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Matejki w Barlinku" Dariusz Dybiński 2019-05-17 09:51:48
Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Przebudowa ul. Matejki w Barlinku" Dariusz Dybiński 2019-04-26 14:26:11
Inform. z wyboru oferty na wykon. usł. pełnienia obowiąz. doradztwa i nadzoru inspektorskiego przy realiz. zadania inwestycyj. pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budyn. zaplecza Dariusz Dybiński 2019-02-25 14:23:02
Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Barlinku Dariusz Dybiński 2019-05-07 13:17:25
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym do 30000 euro "Zakup materiałów eksploatacyjnych (żyłek, oleju, smaru, części zamiennych, itp.) oraz usługi serwisu kos i kosiarek, dmuchaw oraz wertykulatora, będ Administrator 2019-04-09 14:47:38
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu zamienników materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych Magdalena Diaków 2019-04-10 14:23:21
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych Magdalena Diaków 2019-04-10 14:18:44
Zapytanie ofertowe ns wykonanie usługi zarządzania projektem wraz z nadzorem inwestorskim i kontrolowaniem projektu pn. "Adaptacja budynku tzw. "Ekonomika" na Cele Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywil Magdalena Diaków 2019-04-05 08:56:14
Ogłoszenie o odstąpieniu od wyboru oferty na realizację zadania pn. "Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz usługi serwisu kos i kosiarek, dmuchaw oraz wertykulatora, będących na stanie Sołectw Gminy Magdalena Diaków 2019-03-29 12:10:27
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Mostkowo” Magdalena Diaków 2019-03-05 10:58:20
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna opałowego Magdalena Diaków 2019-03-20 11:11:40
Ogłoszenie o zamówieniu "Zakup materiałów eksploatacyjnych (żyłek, oleju, smaru, części zamiennych, itp.) oraz usług serwisu kos i kosiarek, dmuchaw oraz wertykulatora, będących na stanie Sołectw Gm. Magdalena Diaków 2019-02-27 13:26:04
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: "Budowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury w miejscowości Łubianka" Magdalena Diaków 2019-02-22 14:15:46
Ogłoszenie o zamówieniu - zakup tłucznia i gruzobetonu do remontu dróg gminnych przy użyciu sprzętu: równiarka drogowa, walec drogowy Administrator 2019-02-15 12:20:09
Inform. z otwarcia ofert na - pełnienie obowiązku doradztwa i nadzoru inspektorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza Administrator 2019-02-19 07:07:51
Zaproszenie do składania ofert na równanie dróg równiarką drogową o nawierzchniach gruntowych, żużlowych oraz tłuczniowych na terenie gminy Barlinek z zawałowaniem, dogęszczeniem walcem drogowym Administrator 2019-02-08 13:39:33
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pełnienia obowiązku doradztwa i nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu Administrator 2019-01-31 13:25:08
Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie opinii wniosków i zapytań w sprawach podziału nieruchomości w 2019 r. Administrator 2018-12-28 10:22:03
Ogłoszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy Barlinek Administrator 2018-12-07 09:55:23
Zaproszenie do składania ofert na wykon. usł. nadz. inwestor. i kontrolow. proj. pn.: "Wzmocnienie terenów inwestycyjnych "Starego Tartaku" w Barlinku pod rozwój działalności inwestycyjnej - etap I Administrator 2018-12-04 11:09:51
Ogłoszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy Barlinek Administrator 2018-11-21 12:10:20
Informacja z otwarcia ofert - "Dostawa pomocy dydaktycznych [...] dla uczniów Szkół Podstawowych i Oddz. Gimnazj. w Gminie Barlinek Administrator 2018-11-24 11:32:29
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Strąpiu" Administrator 2018-11-20 14:31:00
Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę pomocy dydakt.- materiały dydakt. do prowadz. zajęć wyrównujących i rozwijających z uczniami Szkół Podst. i Oddz. Gminaz. w Gm. Barlinek w r. szk. 2018-2019" Administrator 2018-11-15 09:10:08
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: "Budowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury w miejscowości Łubianka" Administrator 2018-11-14 07:31:40
Zapytanie ofertowe - sprzedaż i dostawa namiotu dla Sołectwa Osina Administrator 2018-11-07 09:06:16
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: "Budowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury w miejscowości Łubianka" Administrator 2018-10-17 14:58:51
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych Administrator 2018-10-17 12:24:16
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania "Wykonanie i dostawę 2-3 tablic informacyjnych zewnętrznych do miejscowości Rychnów i Mostkowo" Administrator 2018-10-09 12:39:01
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie" Administrator 2018-10-10 11:58:06
Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych współfinansowane ze środków rezerwy części oświat Administrator 2018-10-09 12:31:45
Zaproszenie do składania ofert na wykon. usługi zarządzania projektem wraz z nadzorem inwestorskim i kontrolow. proj. pn. "Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31-go Stycznia w Barlinku - Mój Rynek" Administrator 2018-10-01 13:12:04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie" Administrator 2018-10-10 13:48:40
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65 + z terenu Miasta i Gminy Barlinek Administrator 2018-09-21 15:04:14
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: "Budowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury w miejscowości Łubianka" Administrator 2018-09-07 12:25:03
Konkurs ofert na wyłonienie realizatora "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek" Administrator 2018-09-12 11:53:49
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: "Ustawienie tablicy informacyjnej w miejscowości Rychnów" Administrator 2018-09-07 12:31:43
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn. "Wytyczne szlaku turystycznego wzdłuż murów miejskich w Barlinku" Magdalena Diaków 2018-07-27 15:07:20
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania "Budowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury w miejscowości Łubianka" Magdalena Diaków 2018-08-10 09:05:39
Zaproszenie do składania ofert na zadanie p.n. "Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku" Magdalena Diaków 2018-07-16 10:51:08
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania "Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku" Administrator 2018-07-13 14:48:46
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutówko" Administrator 2018-07-06 10:48:02
Zaproszenie do składania ofert na zadanie p.n. "Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku" Administrator 2018-07-04 13:04:47
Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów spożywczych i chemicznych dla Urządu Miejskiego w Barlinku Administrator 2018-06-12 11:43:01
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów zdrowego odżywiania, dla 30 osób, w miejscowości Krzynka w Gminie Barlinek w dniu 30 czerwca 2018 r. Administrator 2018-06-04 13:02:56
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn.: Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku. Etap II" Administrator 2018-05-24 14:38:32
Informacja o wyniku postępowania - wykonanie makiety miasta Barlinek Administrator 2018-05-18 14:50:51
Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Barlinku Administrator 2018-05-08 12:11:47
Zaproszenie do składania ofert na dostawę laptopa i w ramach zadania "Dostawa wyposażenia informatycznego dla Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych w Gminie Barlinek" Administrator 2018-04-26 10:40:31
Zaproszenie do składania ofert na dostawę dwóch kserokopiarek w ramach zadania "Dostawa wyposażenia informatycznego dla Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych w Gminie Barlinek" Administrator 2018-04-25 12:42:13
Ogłoszenie - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach gminnych na terenie miasta Barlinek Administrator 2018-04-11 11:13:43
Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek, będących w użytkowaniu Sołectw na terenie Gminy Barlinek w 2018 r. Administrator 2018-03-14 11:27:42
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac drogowych polegających na remontach cząstkowych dróg gminnych na terenie m. Barlinek o nawierzchniach bitumicznych i betonowych Administrator 2018-03-13 13:30:44
Ogłoszenie - zakup tłucznia i gruzobetonu do remontu dróg gminnych przy użyciu sprzętu: równiarka drogowa, walec drogowy Administrator 2018-03-09 10:20:05

Wersja do wydruku...

corner   corner