logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
minus Ogłoszenia
   minus WAŻNE!!! ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
   minus Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
   minus Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin - rzepak ozimy
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
   minus Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 roku
   minus Informacja o wyborze partnera spoza finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku"
   minus Informacja o wyborze Gminy Barlinek jako partnera z sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektów wspólnot mieszkaniowych
   minus Komunikat Burmistrz Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2019 r.
   minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 08.11.2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza
   minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. planowania i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Barlinku
   minus Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. planowania i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Barlinku
   minus REKRUTACJA 2019-2020
   minus Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku
   minus Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2019 roku
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Ogłoszenia

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Ogłoszenia Administrator 2018-02-07 12:28:43
Administrator 2004-05-03 21:41:07

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. planowania i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Barlinku - załącznik do Zarządzenia Nr 163/2018 Administrator 2018-11-19 14:37:56
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017 - 2023 Administrator 2019-01-29 09:48:57
Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Barlinka w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w OC i OSP Gminy Barlinek w dniu 19 stycznia 2019 r. Administrator 2019-01-18 11:44:03
Załącznik do Zarządzenia Nr 133/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 25.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-09-25 11:30:31
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-10-10 14:36:59
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-10-10 14:53:41
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 roku Administrator 2018-12-19 13:03:38
Ogólna powierzchnia uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie woj. zachodniopomorskiego w roku 2018 - Uchwała XXX/483/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Administrator 2018-03-26 15:20:24
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 roku Administrator 2018-02-23 10:58:17
Ogłoszenie wyników głosowania Budżet Obywatelski Gminy Barlinek na 2019 r. Administrator 2018-06-27 12:54:04
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-09-24 15:37:34
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-09-20 14:58:11
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku - załącznik do Zarządzenia Nr 124/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 07 września 2018 r. Administrator 2018-09-07 08:42:53
Ogłoszenie o IV sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-12-14 08:59:01
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2018-12-11 11:56:55
Ogłoszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy Barlinek Administrator 2018-12-07 09:55:23
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2018-12-10 11:56:53
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2018-12-10 11:43:07
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w XII/2018 Administrator 2018-12-07 11:06:03
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2018-12-06 13:15:08
Ogłoszenie III Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-11-28 11:54:19
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2018-11-28 11:55:50
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności XI/2018 Administrator 2018-11-27 12:34:26
Informacja dot. wielkości upraw maku i konopi na terenie gminy Barlinek Administrator 2018-11-15 14:40:00
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska XI/2018 Administrator 2018-11-27 12:36:35
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji GK i OK w XI/2018 Administrator 2018-11-27 12:03:40
Ogłoszenie II Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-11-21 11:55:31
Ogłoszenie o LIX Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-10-12 12:28:34
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego w X/2018 Administrator 2018-10-10 14:17:10
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności w X/2018 Administrator 2018-10-10 14:07:43
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2018-10-10 07:43:55
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w X/2018 Administrator 2018-10-05 08:08:34
Ogłoszenie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-09-24 08:44:41
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa (do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej na potrzeby mpzp "Stary Tartak") Administrator 2018-09-05 14:43:20
Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia przebudowy ul. Matejki, Chopina oraz wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szereg. nr 2, 3, 4; oraz możliwość zgłasz. zainteresowania udostępnieniem kanału techn. Administrator 2018-09-11 14:17:55
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2018-09-17 12:47:36
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2018-09-17 12:46:42
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Mejskiej w Barlinku Administrator 2018-09-17 12:47:59
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Administrator 2018-09-11 08:05:57
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2018-08-21 13:35:56
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2018-08-17 13:18:34
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2018-08-17 13:13:54
Ogłoszenie o LV Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-06-22 14:29:13
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w IX/2018 Administrator 2018-09-04 11:58:42
Ogłoszenie o LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-09-07 14:55:40
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-08-30 14:28:52
Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek Administrator 2018-01-31 12:45:37
Ogłoszenie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-08-23 11:09:29
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-08-21 13:26:28
Ogłoszenie wykazu przeznaczonej do zbycia części nieruchomości, stanowiącej samodzielny niewyodrębniony lokal mieszkalny, położony w budynku zlokalizowanym w Barlinku przy ul. Górnej 8 Administrator 2018-08-08 08:31:26
Komunikat dotyczący przeprowadzenia treningu uruchamiania i pracy syren Magdalena Diaków 2018-07-27 07:34:01
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Pogodnej w Moczkowie Administrator 2018-06-29 12:27:05
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2018-06-26 14:07:13
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2018-06-26 13:18:10
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2018-06-26 13:35:13
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji w VI/2018 Administrator 2018-06-25 11:44:42
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego w VI/2018 Administrator 2018-06-18 14:16:46
Ogłoszenie - zawiadomienie o wyłożeniu "Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2018 - 2027, dla lasu komunalnego" Administrator 2018-04-26 11:01:32
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. oświaty i spraw społecznych w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-03-22 12:44:31
Ogłoszenie - propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2019 rok Administrator 2018-05-25 13:50:20
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska w VI/2018 Administrator 2018-06-15 11:46:15
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Administrator 2018-06-08 10:28:53
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. oświaty i spraw społecznych w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-03-20 13:26:25
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty w VI/2018 Administrator 2018-06-15 12:38:23
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przyznanej jako nieruchomość zamienna w ramach odszkodowania za nieruchomość gruntową przejętą pod drogę publiczną gminną Administrator 2018-05-22 14:25:08
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. oświaty i spraw społecznych w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-03-08 14:22:29
Ogłoszenie wykazu przeznaczonej do zbycia części nieruchomości, stanowiącej samodzielny niewyodrębniony lokal mieszkalny, położony w budynku zlokalizowanym w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 1 Administrator 2018-05-15 11:21:14
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w VI/2018 Administrator 2018-05-29 07:54:11
Ogłoszenie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-05-25 09:48:09
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2018-05-22 13:46:40
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-02-07 14:55:41
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-02-06 14:49:40
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Administrator 2018-05-21 13:07:07
Ogłoszenie - informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Barlinku Administrator 2018-02-23 14:18:26
Ogłoszenie - informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-02-23 14:15:51
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2018-05-16 11:41:16
Ogłoszenie - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-02-23 14:27:30
Ogłoszenie - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Barlinku Administrator 2018-02-23 14:28:59
Wyniki wyborów do Barlineckiej Rady Seniorów Administrator 2018-04-27 14:10:21
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w V/2018 Administrator 2018-05-09 12:16:23
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2018 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Administrator 2018-04-13 12:32:13
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku przy ul. Okrężnej (działki gruntu nr 799/10, 799/11, 799/12, 799/13 w obr. 2 Barlinka Administrator 2018-04-18 10:04:09
Informacja o kandydatach do Barlineckiej Rady Seniorów Administrator 2018-04-19 13:44:42
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek za okres 01.01.2016 r. - 31.12. 2016 r. Administrator 2017-05-09 10:53:54
Ogłoszenie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-04-20 11:26:32
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji w IV/2018 Administrator 2018-04-18 12:44:18
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego w IV/2018 Administrator 2018-04-18 12:50:35
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w IV/2018 Administrator 2018-04-13 13:46:19
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności w IV/2018 Administrator 2018-04-13 11:05:02
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty w IV/2018 Administrator 2018-04-05 11:02:49
Komunikat - Trening uruchamiania syren alarmowych Administrator 2018-04-09 13:29:05
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w IV/2018 Administrator 2018-04-04 11:51:30
Ogłoszenie o LII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-03-26 13:15:16
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2018-03-21 14:30:25
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2018-03-21 12:40:18
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2018-03-13 13:48:18
Ogłoszenie wykazu przeznaczonej do zbycia części nieruchomości stanowiącej niewyodrębnione lokale mieszkalne, położone w budynku zlokalizowanym w Barlinku przy ul. Rynek 9 Administrator 2018-02-27 11:53:10
Informacja o wyborze partnera spoza finansów publicznych do wspólnej realizacji projektów Administrator 2018-03-07 11:45:39
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w III/2018 Administrator 2018-03-07 12:08:45
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2018-02-23 13:46:08
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strąpiu” Administrator 2018-02-08 14:28:50
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło” Administrator 2018-02-08 14:23:54
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspól. realiz. proj. pn. „Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sport.-rekreac. dla mieszkańców Administrator 2018-02-08 14:27:28
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „ Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej” Administrator 2018-02-08 14:25:35
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnej realiz. proj. pn. „Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położ. w Barlinku przy ul. Jeziornej na cele Centrum Wsparcia Rodziny, USC" Administrator 2018-02-08 14:28:12
Ogłoszenie o LI Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-02-20 13:19:41
Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na równanie dróg równiarką drogową o nawierzchniach gruntowych, żużlowych oraz tłuczniowych na ter. gminy Barlinek z zawałowaniem, dogęszczeniem walcem drog Administrator 2018-02-13 10:53:52
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego w II/2018 Administrator 2018-02-19 14:35:00
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2018-02-16 09:59:04
Informacja o możliwości uzyskania pomocy w związku ze szkodami spowodowanymi przez wichurę 18 - 19 stycznia Administrator 2018-01-22 15:09:42
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-02-21 13:32:53
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Barlinku Administrator 2018-02-21 10:12:37
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty w II/2018 Administrator 2018-02-14 13:53:36
Ogłoszenie L Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-02-15 11:21:00
Ogłoszenie L Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-02-12 14:01:42
Informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Administrator 2009-03-25 13:13:30

Wersja do wydruku...

corner   corner