logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Organizacje pozarządowe
   minus Informacja dla organizacji pozarządowych w sprawie obowiązywania nowych druków KRS
   minus Oferta różnych form wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach projektu "ABC dla NGO"
   minus Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek - Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Barlinka
   minus Dokumenty opracowane w ramach projektu "Samorządność i współpraca w powiecie myśliborskim"
   minus Informacja nt. zrealizowanych w roku 2015 i 2014 zadaniach publicznych
   minus Informacja nt. zadań publicznych zrealizowanych w 2016 r. i 2015 r. i związanych z nimi kosztami
   minus Informacja nt. zrealizowanych w roku 2017 i 2016 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji
   minus Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi
   minus Informacja nt. zrealizowanych w roku 2018 i 2017 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom i innym podmiotom
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-12-14 11:57:54
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-10-10 12:06:54
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-10-10 12:05:54
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-07-16 15:31:12
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-07-16 15:30:28
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-07-16 15:30:03
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-07-16 15:29:33
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-07-16 15:28:59
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-07-16 15:28:33
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-07-16 15:28:01
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-07-16 15:26:30
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-07-16 15:17:43
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-07-16 15:16:31
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-07-16 15:16:13
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-07-16 15:15:32
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-07-16 15:14:12
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-07-10 09:14:59
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-07-10 09:14:50
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-07-10 09:13:06
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-06-20 08:19:30
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-06-20 08:19:11
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-05-17 13:23:01
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-05-17 13:22:15
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-05-17 13:21:39
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-05-16 11:31:08
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-05-16 11:28:30
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-05-16 11:26:33
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-05-16 11:24:52
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-05-16 11:18:53
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-05-16 11:17:56
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-05-16 11:17:11
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-04-19 13:49:10
Organizacje pozarządowe Administrator 2018-04-19 13:48:22
Organizacje pozarządowe Administrator 2017-04-12 14:16:36
Organizacje pozarządowe Administrator 2017-04-12 14:15:50
Organizacje pozarządowe Administrator 2017-04-06 14:28:39
Organizacje pozarządowe Administrator 2017-04-06 14:27:09
Organizacje pozarządowe Administrator 2017-03-08 09:23:50
Organizacje pozarządowe Administrator 2017-03-08 09:23:05
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-10-17 14:15:39
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-10-17 14:14:54
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-10-17 14:14:18
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-06-08 11:14:35
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-06-08 11:13:56
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-06-08 11:13:47
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-06-08 11:12:46
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-06-08 11:12:33
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-05-12 12:58:09
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-05-12 12:57:16
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-05-12 12:56:46
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-04-28 08:09:34
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-28 08:09:22
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-28 08:06:27
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-26 14:31:02
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-26 14:30:27
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-26 14:25:19
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-26 14:19:30
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-26 14:13:43
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-25 12:05:41
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-25 12:05:17
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-25 12:04:01
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-25 12:01:53
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-25 12:00:54
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2015-04-28 10:10:51
Organizacje pozarządowe Administrator 2015-04-28 10:09:18
Organizacje pozarządowe Administrator 2015-04-03 12:04:22
Organizacje pozarządowe Administrator 2015-04-03 12:03:38
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-12-19 11:08:23
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-12-15 14:09:14
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-12-15 14:08:30
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-05-26 11:23:29
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-05-26 11:23:21
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-05-26 11:22:40
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-05-26 11:22:01
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-04-24 13:33:45
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-04-24 13:30:16
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-04-24 13:29:24
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-04-24 13:28:27
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-04-24 13:27:46
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-04-24 13:22:25
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-04-24 13:21:48
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-04-24 13:15:59
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-03-13 14:17:44
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-03-13 14:17:33
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-03-13 14:16:56
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-02-24 10:41:42
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-02-24 10:41:37
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-02-24 10:40:49
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-02-13 10:47:18
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-02-13 10:46:30
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-02-04 12:23:23
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-02-04 12:22:40
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-01-22 14:08:41
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-01-22 14:07:47
Organizacje pozarządowe Administrator 2014-01-22 14:06:40
Organizacje pozarządowe Administrator 2013-06-17 10:34:39
Organizacje pozarządowe Administrator 2013-06-17 10:34:01
Organizacje pozarządowe Administrator 2013-06-17 10:32:40
Organizacje pozarządowe Administrator 2013-02-19 13:43:46
Organizacje pozarządowe Administrator 2013-02-19 13:42:01
Organizacje pozarządowe Administrator 2013-02-19 13:39:42
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-12-17 13:40:38
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-12-17 13:27:08
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-12-17 13:26:22
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-12-17 13:24:52
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-10-18 14:06:48
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-10-18 14:04:10
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-10-18 14:02:18
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-10-18 14:00:47
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-10-18 14:00:17
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-10-18 13:58:58
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-10-18 13:57:31
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-10-18 13:52:41
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-10-18 13:52:11
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-10-18 13:49:06
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-10-18 13:48:05
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-06-21 13:22:55
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-06-21 13:12:49
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-06-21 13:11:37
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-06-21 13:10:10
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-06-21 13:09:37
Organizacje pozarządowe Administrator 2012-06-21 13:08:24
Organizacje pozarządowe Administrator 2011-05-12 09:06:32
Organizacje pozarządowe Administrator 2011-05-12 09:05:35
Organizacje pozarządowe Administrator 2011-05-12 09:04:36
Organizacje pozarządowe Administrator 2011-05-12 09:02:05
Organizacje pozarządowe Administrator 2011-05-12 08:59:29
Organizacje pozarządowe Administrator 2011-04-29 12:46:18
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-04-29 12:45:34
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-04-29 12:44:18
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-04-29 12:43:39
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-03-21 14:16:22
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-03-21 14:15:18
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-03-21 14:14:51
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-03-21 14:14:22
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-03-21 14:13:39
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-03-21 14:12:17
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-03-21 14:11:48
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-03-21 14:11:17
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-03-21 14:10:33
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-03-21 14:09:35
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-03-21 14:08:55
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-03-21 14:07:50
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-03-21 14:07:29
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-03-21 14:04:07
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-03-21 14:02:33
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-03-21 14:01:39
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-03-11 12:24:02
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2011-03-11 12:23:42
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2010-04-01 11:26:24
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2010-04-01 11:26:02
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2010-04-01 11:25:22
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2010-03-30 11:55:29
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2010-03-30 11:55:15
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2010-02-03 12:50:06
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2010-02-03 12:49:34
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2010-01-13 09:41:43
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2009-12-08 07:31:00
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2009-12-08 07:29:51
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2009-12-08 07:28:54
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2009-09-18 11:34:56
Organizacje pozarzÄ…dowe Magdalena DiakÃłw 2009-08-28 10:12:20
Organizacje pozarzÄ…dowe Magdalena DiakÃłw 2009-08-28 10:11:51
Organizacje pozarzÄ…dowe Magdalena DiakÃłw 2009-08-28 10:09:04
Organizacje pozarzÄ…dowe Magdalena DiakÃłw 2009-04-16 10:21:56
Organizacje pozarzÄ…dowe Piotr Uberman 2009-04-08 09:40:57
Organizacje pozarzÄ…dowe Piotr Uberman 2009-04-08 09:40:15
Organizacje pozarzÄ…dowe Piotr Uberman 2009-04-08 09:39:44
Organizacje pozarzÄ…dowe Piotr Uberman 2009-04-08 09:38:12
Organizacje pozarzÄ…dowe Piotr Uberman 2009-04-07 11:43:28
Organizacje pozarzÄ…dowe Piotr Uberman 2009-03-31 12:08:57
Piotr Uberman 2008-10-29 14:43:31
Piotr Uberman 2008-10-29 14:42:39
Piotr Uberman 2008-10-29 14:42:22
Piotr Uberman 2008-10-29 14:41:46
Piotr Uberman 2008-10-29 14:41:19
Piotr Uberman 2008-10-29 14:40:25
Piotr Uberman 2008-10-29 14:39:51
Piotr Uberman 2008-10-29 14:39:14
Piotr Uberman 2008-10-29 14:38:38
Piotr Uberman 2008-10-29 14:37:25
Piotr Uberman 2008-10-29 14:36:34
Piotr Uberman 2008-10-29 14:36:09
Piotr Uberman 2008-10-29 14:33:26
Piotr Uberman 2008-10-29 14:32:38
Piotr Uberman 2008-10-29 14:30:42
Piotr Uberman 2008-10-29 14:30:31
Piotr Uberman 2008-10-29 14:29:51
Piotr Uberman 2008-10-29 14:29:15
Piotr Uberman 2008-10-29 14:26:14
Piotr Uberman 2008-10-29 14:25:46
Piotr Uberman 2008-10-29 14:25:36
Piotr Uberman 2008-10-29 14:24:49
Piotr Uberman 2008-10-29 14:21:35
Piotr Uberman 2008-10-29 14:18:58
Piotr Uberman 2008-10-29 14:17:56
Piotr Uberman 2008-10-29 14:16:02
Piotr Uberman 2008-10-29 14:14:13
Piotr Uberman 2008-10-29 14:13:55
Piotr Uberman 2008-10-29 14:12:05
Piotr Uberman 2008-09-10 13:06:36
Magdalena Podworska 2008-09-10 13:06:05
Magdalena Podworska 2008-09-10 13:05:16
Magdalena Podworska 2008-09-10 13:05:04
Magdalena Podworska 2008-09-10 13:04:54
Magdalena Podworska 2008-09-10 13:04:39
Magdalena Podworska 2008-09-10 13:04:23
Magdalena Podworska 2008-09-10 13:04:05
Magdalena Podworska 2008-09-10 13:03:14
Magdalena Podworska 2008-05-30 08:48:05
Magdalena Podworska 2008-05-30 08:47:18
Magdalena Podworska 2008-05-30 08:46:50
Magdalena Podworska 2008-05-09 11:34:38
Magdalena Podworska 2008-05-09 11:34:28
Magdalena Podworska 2008-05-09 11:33:58
Magdalena Podworska 2008-05-09 11:33:15
Magdalena Podworska 2008-05-09 11:32:54
Magdalena Podworska 2008-05-09 11:32:25
Magdalena Podworska 2008-05-09 11:30:22
Magdalena Podworska 2008-05-09 09:17:42
Magdalena Podworska 2008-05-09 09:17:08
Magdalena Podworska 2008-05-09 09:16:50
Magdalena Podworska 2008-05-09 09:13:32
Magdalena Podworska 2008-05-09 09:11:25
Magdalena Podworska 2008-05-09 09:10:20
Magdalena Podworska 2008-04-18 07:43:40
Magdalena Podworska 2008-04-18 07:42:53
Magdalena Podworska 2008-04-18 07:42:00
Magdalena Podworska 2008-04-18 07:41:06
Magdalena Podworska 2008-03-31 11:58:35
Magdalena Podworska 2008-03-31 11:58:04
Magdalena Podworska 2008-03-31 11:57:44
Magdalena Podworska 2008-03-31 11:57:01
Magdalena Podworska 2008-03-10 13:22:00
Magdalena Podworska 2008-03-10 13:21:32
Magdalena Podworska 2008-03-10 13:21:11
Magdalena Podworska 2008-03-10 13:21:01
Magdalena Podworska 2008-03-10 13:20:17
Magdalena Podworska 2008-03-10 13:18:31
Magdalena Podworska 2008-03-10 13:17:04
Magdalena Podworska 2008-03-10 13:16:51
Magdalena Podworska 2008-03-10 13:16:19
Magdalena Podworska 2008-01-30 12:11:45
Magdalena Podworska 2008-01-30 12:10:53
Magdalena Podworska 2008-01-30 12:09:17
Magdalena Podworska 2007-03-30 10:51:53
Cezary Krzyżanowski 2007-03-30 10:50:10
Cezary Krzyżanowski 2007-03-30 10:35:50
Cezary Krzyżanowski 2007-03-19 12:16:39
Cezary Krzyżanowski 2007-03-19 12:13:23
Cezary Krzyżanowski 2007-03-19 12:08:36
Cezary Krzyżanowski 2007-03-19 12:07:12
Cezary Krzyżanowski 2007-01-02 12:04:00
Cezary Krzyżanowski 2007-01-02 12:02:01
Cezary Krzyżanowski 2007-01-02 12:01:17
Cezary Krzyżanowski 2006-11-30 07:44:33
Cezary Krzyżanowski 2006-11-28 14:04:16
Cezary Krzyżanowski 2006-11-28 14:03:24
Cezary Krzyżanowski 2006-11-28 14:02:36
Cezary Krzyżanowski 2006-04-03 14:05:13
Cezary Krzyżanowski 2006-04-03 14:03:35
Cezary Krzyżanowski 2006-02-16 09:08:06
Cezary Krzyżanowski 2006-02-16 09:07:28
Cezary Krzyżanowski 2006-02-16 09:04:59
Cezary Krzyżanowski 2006-02-16 09:03:46
Cezary Krzyżanowski 2005-12-27 11:31:16
Cezary Krzyżanowski 2005-12-27 11:14:35
Cezary Krzyżanowski 2005-12-27 11:13:17
Cezary Krzyżanowski 2005-12-27 10:56:24
Cezary Krzyżanowski 2005-12-27 10:50:03
Cezary Krzyżanowski 2005-12-27 08:03:16
Cezary Krzyżanowski 2005-12-27 08:02:20
Cezary Krzyżanowski 2005-12-27 08:00:47
Cezary Krzyżanowski 2005-12-14 13:33:27
Cezary Krzyżanowski 2005-12-06 13:11:46
Cezary Krzyżanowski 2005-12-06 13:05:35
Cezary Krzyżanowski 2005-12-06 12:54:37
Cezary Krzyżanowski 2005-12-06 12:52:38
Cezary Krzyżanowski 2005-12-06 12:51:58
Cezary Krzyżanowski 2005-12-06 12:50:56
Cezary Krzyżanowski 2005-12-06 12:31:15
Cezary Krzyżanowski 2005-12-06 12:29:56
Cezary Krzyżanowski 2005-12-06 12:26:41
Cezary Krzyżanowski 2005-12-06 10:19:46
Cezary Krzyżanowski 2005-12-06 09:07:22

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społeczny Administrator 2019-02-05 12:39:27
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie ośro Administrator 2019-01-11 10:12:27
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Administrator 2018-12-14 11:39:31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2018-12-14 11:26:24
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji Administrator 2018-12-14 11:16:58
Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gm. Barlinek Administrator 2018-11-19 14:00:34
Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczneg Administrator 2018-10-10 14:23:15
Zaproszenie na spotkanie Administrator 2018-09-25 14:05:32
Ogłoszenie w spr. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w spr. programu współpracy Gm. Barlinek z organizacjami pozarząd. oraz podmiot. prowadz. działalność pożyt. publicz. na rok 2019 Administrator 2018-09-20 09:42:14
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Administrator 2017-02-01 13:21:08
Informacja o wynikach konkursu ofert w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2017-02-01 13:22:05
Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznych Administrator 2017-02-20 09:17:06
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2018-01-31 14:18:09
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Administrator 2018-01-31 14:21:38
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Administrator 2018-01-23 14:12:20
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2017-12-15 13:22:48
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedz. narodowego Administrator 2017-12-15 12:54:51
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Administrator 2017-12-15 12:50:03
Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek Administrator 2017-12-07 14:35:42
Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w spr. programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarząd. oraz podmiotami prowadzącymi działaln. pożytku publicz. na r. 2018 Administrator 2017-11-13 13:10:21
Informacje o wynikach konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Administrator 2017-01-26 12:59:49
Ogłoszenie - zgłaszanie kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarząd. na 2017 r. Administrator 2016-12-05 09:33:17
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych 13.12.2016 r. w Barlinku Administrator 2016-11-25 12:54:03
Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi Administrator 2016-11-16 14:48:42
Informacja o Zachodniopomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Administrator 2014-09-17 12:40:07
Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadz. działalność pożytk. publiczn. na terenie Gminy Administrator 2015-10-16 13:41:17
BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA NGO Administrator 2015-10-27 14:00:20
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu FIO 2016 Administrator 2015-10-27 14:09:47
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2016-03-01 10:04:56
Informacja o wynikach III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2016-04-22 13:21:08
CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE? - CZ. XVII. Administrator 2016-04-26 10:11:12
XV Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI Administrator 2016-04-26 10:14:19
Informacja dot. nowego rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Administrator 2011-01-20 11:57:26
Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi Administrator 2016-11-09 14:32:19
Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymi Administrator 2016-10-24 13:55:05
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Administrator 2016-10-24 12:48:13
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kulrtury fizycznej zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2016 Burmistrza Barlinka Administrator 2016-03-16 12:42:07
Co słychać w III sektorze? Ważne informacje dla organizacji pozarządowych - cz. V Administrator 2015-10-27 12:11:03
Co słychać w III sektorze? - cz. XVI. Administrator 2016-03-25 08:45:50
Co słychać w III sektorze? - cz. XV. Administrator 2016-03-17 12:33:10
Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Barlinka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r. Administrator 2016-03-02 13:56:03
Co słychać w III sektorze? - cz. XIV. Ważne informacje dla organizacji pozarządowych Administrator 2016-03-10 13:26:26
CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE? – CZ. XIII. Mikrodotacje, pozyskiwanie funduszy i zmiana prawa dla NGO. Zapraszamy na bezpłatne spotkania! Administrator 2016-03-07 14:54:18
Co słychać w III sektorze? - cz. XII. Ważne informacje dla organizacji pozarządowych Administrator 2016-02-17 12:29:01
Ważna informacja dla organizacji pozarządowych. Konsultacje nowego rozporządzenia! Administrator 2016-02-22 12:22:44
Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. w zakresie kultury fizycznej Administrator 2016-01-29 13:50:36
Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. w zakresie pomocy społecznej Administrator 2016-01-29 13:39:58
CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE? – CZ. XI. Ważne informacje dla organizacji pozarządowych Administrator 2016-02-12 13:42:01
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2016-01-29 13:59:08
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Administrator 2016-01-21 12:16:33
Ogłoszenie w sprawie wytypowania przedstawicieli do prac w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego Administrator 2016-01-29 14:33:30
CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE? – CZ. X Administrator 2016-01-27 12:47:14
Informacja nt. zrealizowanych w roku 2015 i w 2014 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom i innym podmiotom Administrator 2016-01-12 08:51:58
Co słychać w III sektorze? - cz. IX Ważne informacje dla organizacji pozarządowych Administrator 2015-12-22 14:42:28
Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Administrator 2015-12-16 14:12:35
Co słychać w III sektorze? - cz. VIII. Ważna informacje dla organizacji pozarządowych Administrator 2015-12-09 09:32:26
Informacja o aktualizacji danych w "mapie aktywności" - elektronicznej bazie danych nt. organizacji pozarządowych działających w Gminie Barlinek Administrator 2015-12-09 09:41:17
Konkurs grantowy Kulczyk Foundation! Administrator 2015-12-17 12:03:22
Co słychać w III sektorze? - cz. VII. Ważne informacje dla organizacji Administrator 2015-11-13 09:26:48
Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac komisji konkursowej w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek Administrator 2015-11-30 15:36:30
TRENING KREATYWNOŚCI W RAMACH PRZYSTANKU WOLONTARIAT Administrator 2015-11-27 12:27:46
Informacja o wynikach konsultacji proj. uchwały w spr. progr. współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Administrator 2015-11-09 09:41:25
Co słychać w III sektorze? - cz. VI. Ważne informacje dla organizacji Administrator 2015-11-06 09:59:33
Co słychać w III sektorze? Ważna informacje dla organizacji pozarządowych - cz. III Administrator 2015-10-01 13:22:31
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarząd. oraz podm. prowadzącymi działalność poż. publiczn. Administrator 2015-10-16 13:30:19
Ważne informacje dla organizacji pozarządowych Administrator 2015-07-24 11:54:29
Co słychać w III sektorze? Ważna informacje dla organizacji pozarządowych - cz. IV Administrator 2015-10-13 11:46:40
Konsultacje programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi Administrator 2015-10-14 11:49:38
Co słychać w III sektorze? Ważna informacje dla organizacji pozarządowych - cz. II Administrator 2015-09-09 09:53:47
Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Administrator 2015-09-28 13:16:27
Informacja nt. ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursu na wybór organizacji partnerskich do udziału w PO Pomoc Żywnościowa 2016. Administrator 2015-09-10 13:16:40
Co słychać w III sektorze? Ważne informacje dla organizacji pozarządowych Administrator 2015-08-18 14:36:39
Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych dotyczące naboru wniosków w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 Administrator 2015-08-18 09:25:02
Zaproszenie dla organizacji samorządowych na spotkanie dotyczące projektu „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzia Administrator 2015-08-19 11:00:33
Europejski Rok na rzecz Rozwoju - propozycja współpracy Administrator 2015-04-01 10:58:29
Konkurs "Organizacje pozarządowe wspierają programowanie rozwoju - II edycja" Administrator 2015-04-01 10:52:59
Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych pn. Księgowość NGO po zmianach ustawy o rachunkowości Administrator 2015-03-23 13:05:16
Ważne informacje dla organizacji pozarządowych Administrator 2014-12-19 10:49:41
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechnian Administrator 2015-03-02 10:26:14
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Administrator 2015-03-02 10:18:01
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2015-03-02 10:14:07
Informacja nt. zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2010 zadaniach publicznych Administrator 2011-01-19 13:32:55
Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 Administrator 2011-10-20 09:31:37
Informacja z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami Administrator 2011-11-03 12:40:01
Informacja nt. szkolenia dla organizacji pozarządowych Administrator 2012-01-10 12:08:28
Informacja nt. zrealizowanych w roku 2011 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom i innym podmiotom Administrator 2012-01-13 21:29:59
Regulamin pracy komisji konkursowej przy przeprowadzaniu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek Administrator 2012-01-13 21:28:52
Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2012-03-23 14:22:29
Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Administrator 2012-10-18 14:19:54
Fundacja Dbam o Zdrowie - konkurs grantowy Administrator 2013-01-15 11:55:04
Informacja nt. zrealizowanych w roku 2013 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom i innym podmiotom Administrator 2014-01-30 11:43:40
Ogłoszenie Burmistrza Barlinka w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi Administrator 2014-09-22 09:22:24
Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Administrator 2014-09-29 13:55:54
Bezpłatne seminarium ngo.pl dla organizacji pozarządowych Administrator 2014-11-12 07:26:51
Spotkanie informacyjne dot. konkursu w ramach FIO 2015 Administrator 2014-11-27 12:40:21
UCHWAŁA NR LXIV/1074/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 października 2010 r. Administrator 2010-12-15 09:38:43
Biuro Pełnomocnika Społecznego świadczy pomoc bezpłatną dla osób potrzebujących Administrator 2009-03-31 12:02:40
Pomoc dla organizacji - jak działać zgodnie z prawem! Zaproszenie ich do korzystania z aplikacji standardy.ngo.pl Administrator 2014-03-18 10:38:39
Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Barlinka zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechnian Administrator 2015-02-16 14:49:14
Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Barlinka zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony d Administrator 2015-02-16 14:45:05
Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Barlinka zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej Administrator 2015-02-16 14:43:13
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2015 r. zadań publicznych Gminy Barlinek w zakresie pomocy społecznej i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Administrator 2015-01-20 14:11:49
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2015 r. zadań publicznych Gminy Barlinek w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Administrator 2015-01-20 14:09:05
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2015 r. zadań publicznych Gminy Barlinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2015-01-20 14:05:33
Informacja nt. zrealizowanych w roku 2014 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami Administrator 2015-01-20 14:00:42
Wybory do Komitetu Monitorującego RPO WZ - wyniki głosowania Administrator 2015-01-14 11:24:43
Ogłoszenie w sprawie mozliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych na rok 2015 Administrator 2014-12-19 10:46:07
Głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020 Administrator 2014-12-19 10:55:11
Informacja dla organizacji pozarządowych Administrator 2014-09-22 14:42:11
Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Administrator 2014-11-21 11:57:47
Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność Administrator 2014-10-09 13:12:05
Informacje dotyczące ogłoszonych konkursów oraz organizowanych spotkań w przedmiocie wsparcia działalności trzeciego sektora Administrator 2014-09-10 10:16:35
Granty dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w ramach Programu Równać Szanse 2014 !!! Administrator 2014-10-08 11:15:55
III edycja konkursu na projekty w programie "Obywatele dla Demokracji" Administrator 2014-09-01 13:53:34
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2014-08-20 09:09:35
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych na spotkanie w Myśliborzu 09.09.2014 r. Administrator 2014-09-05 14:36:36
Spotkanie informacyjne dotyczące projektu pn. "Mikrodotacje - Małe inicjatywy Lokalne" Administrator 2014-09-01 13:34:01
Informacja o spotkaniu dla NGO organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącym Programu współpracy Administrator 2014-08-19 09:03:31
Głosowanie dla NGO na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2014 - 2016 Administrator 2014-08-19 08:57:15
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Magdalena Diaków 2014-07-22 14:39:44
Informacja o rozpoczęciu naboru kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2014-2016 (II kadencja) Administrator 2014-07-04 08:45:32
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych na Forum Inicjatyw Pozarządowych Woj. Zachodniopomorskiego w Kołobrzegu Administrator 2014-06-13 12:36:34
Szkolenie dla NGO z cyklu "Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO" pn. "Co przyniesie nowa ustawa o zbiórkach publicznych?" oraz "ABC loterii fantowych" Administrator 2014-06-03 12:13:14
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy na rok 2012 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Administrator 2013-04-26 14:23:48
Sprawozdanie z realizacji programu wpółpracy na rok 2011 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Administrator 2012-04-27 12:52:07
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2014-03-10 15:12:22
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Administrator 2014-03-10 11:18:41
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechnian Administrator 2014-03-10 11:10:05
Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2014 Administrator 2014-03-10 10:57:48
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2014-01-30 11:31:37
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Administrator 2014-01-30 11:28:24
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób Administrator 2014-01-30 11:24:15
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 Administrator 2014-02-04 12:19:00
Informacja o Zarządzeniu Nr 242/2012 Burmistrza Barlinka z dn. 13.12.2012 r. w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert Administrator 2012-12-14 13:49:38
Informacja w sprawie dorocznej aktualizacji danych zawartych w "mapie aktywności" tj. elektronicznej bazie danych nt. organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Barlinek Administrator 2013-12-20 14:02:03
Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek Administrator 2013-12-20 14:30:35
Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność Administrator 2013-11-12 11:19:07
Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 Administrator 2013-11-12 11:06:41
Zaproszenie na cykl bezpłatnych szkoleń pn. "Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO" Administrator 2013-11-15 13:15:45
Ogłoszenie Burmistrza Barlinka w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gm. Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytk Administrator 2013-10-18 10:23:28
Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Administrator 2013-10-24 13:45:19
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i up Administrator 2013-09-20 10:55:49
Szkoła Liderów Konsultacji Społecznych Administrator 2013-10-08 08:03:55
Informacja nt. zrealizowanych w roku 2012 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami Administrator 2013-08-26 14:04:09
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Administrator 2013-08-26 13:57:49
Zaproszenie do udziału w spotkaniu na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji Administrator 2013-06-13 13:35:30
Zaproszenie na cykl bezpłatnych szkoleń pn.:"Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO" Szczecin / Koszalin Administrator 2013-05-29 12:26:12
Zaproszenie do udziału w bezpłatnym IV Konwencie Inkubatorów Organizacji Pozarządowych KTO? NGO! Szczecin, 23-25 maja 2013 roku Administrator 2013-05-08 14:04:18
Nabór do akcji "Masz Głos, Masz Wybór" Administrator 2013-04-12 12:59:54
Inicjatywa w sprawie odstąpienia od pobierania od stowarzyszeń opłaty za zgłaszane zmiany do KRS Administrator 2013-04-12 13:34:31
Informacja o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2013-02-28 13:16:11
Informacja Koszalińskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych "Badamy zachodniopomorskie organizacje pozarządowe" Administrator 2012-12-14 13:58:49
Informacja o rozstrzygnięciu konkursów ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz z zakresu kultury, sz Administrator 2013-02-22 12:27:21
Spotkanie konsultacyjne projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Administrator 2013-02-15 12:59:39
Projekt "Drogowskaz dla NGO. Profesjonalizacja 3. sektora poprzez wypracowanie i upowszechnianie zasad zarządzania finansowego" Administrator 2013-02-15 12:47:41
Informacja nt. zrealizowanych w roku 2012 zadaniach publicznych i związanych nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokosci dotacji przekazanych organizacjom i innym podmiotom Administrator 2013-01-25 12:08:59
Ogłoszenie Burmistrza Barlinka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z zarząd Administrator 2013-01-25 11:54:52
Ogłoszenie Burmistrza Barlinka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Administrator 2013-01-25 11:46:17
Ogłoszenie Burmistrza Barlinka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emery Administrator 2013-01-25 11:36:51
Informacja o II edycji programu "Lider Zachodniopomorski" organizowanego przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego Administrator 2013-01-25 11:22:37
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie pn. "Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz rozporządzenia w sprawie wzory oferty, ramowego wzoru umowy i sprawozdania z realizacji zad Administrator 2013-01-21 14:27:00
Nowości w odpisach z KRS! Administrator 2012-07-10 14:21:35
Do wiadomości pismo Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Administrator 2012-11-14 11:45:04
Ogłoszenie - zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej - w ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność poż Administrator 2012-12-04 13:33:02
Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku p Administrator 2012-11-15 09:53:18
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na r Administrator 2012-10-16 10:35:25
Informacja w sprawie doradztwa dla organizacji pozarządowych w ramach projektu "Zachodniopomorskie w Sieci ..." Administrator 2012-09-20 14:16:30
Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych w dniu 24.11.2012 r. w Barlinku Administrator 2012-11-15 10:33:23
Informacja w sprawie dorocznej aktualizacji danych zawartych w "mapie aktywności" danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Barlinek Administrator 2012-10-18 14:33:05
Zaproszenie do udziału w konferencji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej prawa antydyskryminacyjnego Administrator 2012-11-14 11:55:46
Informacja o Cyklu bezpłatnych szkoleń dla zachodniopomorskiech organizacji pozarządowych pn. "Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO" Administrator 2012-10-30 14:45:52
Seminarium międzypokoleniowe "Europa w moim regionie - wyzwania dla pokoleń" Administrator 2012-10-30 14:37:04
Zaproszenie do współpracy przy programie strategicznym "Przemysły Kreatywne i Czasu Wolnego" Administrator 2012-10-12 11:35:42
ZARZĄDZENIE NR 13/2011 Burmistrza Barlinka z dnia 19 stycznia 2011r. Administrator 2011-01-19 13:41:18
V edycja konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju Administrator 2012-10-04 12:10:25
Informacja o Regionalnym Konkursie Grantowym Programu "Równać Szanse 2012" Administrator 2012-10-01 10:00:59
Nabór do Szkoły Animatorów Wiejskich 2012 Administrator 2012-09-17 11:33:19
Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z Zarządzeniem Nr 163/20 Administrator 2012-08-29 08:39:07
Komunikat Ministra Sprawiedliwości - dot. podmiotów wpisanych do KRS. Natalia Zmarzlik 2012-07-23 13:50:02
Informacja o organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów kolejnym cyklu szkoleń w ramach projektu "Aktywne i stabilne NGO" Administrator 2012-08-23 14:55:05
Zaproszenie do projektu "Zachodniopomorskie w sieci" Administrator 2012-07-17 12:30:17
Zaproszenie na szkolenie Administrator 2012-08-31 13:56:11
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2012 r. zadania publicznego Gminy Barlinek Administrator 2012-07-30 09:54:02
Informacja w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych z terenu Wojwództwa Zachodniopomorskiego do udziału w konkursie "MAGIA WSPÓŁPRACY" Administrator 2012-05-15 12:35:17
Szkolenie dla organizacji pozarządowych "Trzeci wiek – podwójna korzyść. Dotacje na aktywizację społeczno-kulturalną". Natalia Zmarzlik 2012-07-10 11:04:02
Informacja o szkoleniach dla organizacji pozarządowych województwa Zachoniopomorskiego (oprócz Szczecina) w ramach projektu ABC dla NGO Administrator 2012-05-15 12:27:16
Informacja w sprawie doradztwa dla organizacji pozarządowych w ramach projektu "Zachodniopomorskie w Sieci ..." Administrator 2012-05-15 12:44:36
Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu zbiórek publicznych i loterii fantowych Administrator 2012-05-24 09:12:55
Informacja o głosowaniu na kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Administrator 2012-05-15 12:18:16
Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania zgodnie z Zarządzeniem Nr 76/2012 Administrator 2012-04-12 14:09:57
Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z Zarządzeniem 75/2012 Administrator 2012-04-12 13:43:13
Informacja nt. bezpłatnego szkolenia dla organizacji pozarządowych pn. "Zasady sprzedaży rękodzieła i zywności podczas imprez plenerowych" w dniu 27.04.2012 r. Administrator 2012-04-23 14:52:30
Informacja nt. bezpłatnego cyklu szkoleń dla organizacji pozarządowych w ramach projektu "ABC dla NGO" Administrator 2012-04-03 08:41:43
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2012r zadania publicznego Gminy Barlinek w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania Administrator 2012-03-01 14:43:25
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2012r zadania publicznego Gminy Barlinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2012-03-01 14:43:57
Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Barlinka w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2012-02-24 12:58:39
Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Barlinka w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury ... Administrator 2012-02-24 13:00:52
Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Barlinka w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej Administrator 2012-02-24 12:43:06
Ogoszenie Burmistrza Barlinka z dnia 9.02.2012 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2012-02-10 11:13:22
Ankieta dotycząca sytuacji podmiotów ekonomii społecznej w woj. Zachodniopomorskim Administrator 2011-11-14 13:01:48
Informacja o szkoleniu dla organizacji pozarządowych w dniu 24.02.2012 przy ul. Szosowej 2b w Barlinku Administrator 2012-02-21 14:14:01
Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Administrator 2012-01-24 14:02:50
Ogłoszenie Burmistrza Barlinka z dnia 12.01.2012 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury Administrator 2012-01-13 21:31:17
Ogłoszenie Burmistrza Barlinka z dnia 12.01.2012 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej Administrator 2012-01-13 21:33:24
Ogłoszenie Burmistrza Barlinka z dnia 12.01.2012 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2012-01-13 21:33:44
Informacja o spotkaniu plenarnym poświęconym współpracy sektora pozarządowego i władz lokalnych w powiecie myśliborskim Administrator 2012-01-23 15:21:53
Projekt Konkordia oraz Poradnik "Magiczna Pozarządówka" Administrator 2011-11-08 12:55:25
Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek Administrator 2011-11-24 10:05:01
Projekt "Zachodniopomorskie w Sieci - współpraca NGOs szansą na rozwój regionu" Administrator 2011-11-22 11:04:13
Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Administrator 2011-10-20 10:24:28
Burmistrz Barlinka ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2011r. zadań publicznych Administrator 2011-01-19 13:30:10
Informacja w sprawie konsultacji "Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2012" Administrator 2011-09-13 10:53:55
Informacja dla organizacji pozarządowych w sprawie szkolenia w Szczecinie w dniu 29.06.2011 r. Natalia Zmarzlik 2011-06-24 13:06:02
Komunikat nt. Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych 23-29.05.2011 r. Administrator 2011-04-06 11:54:57
Informacja dotycząca spotkania w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego Magdalena Diaków 2011-02-04 09:50:20
Informacja z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działa Magdalena Diaków 2010-10-14 09:32:25
Projekt Uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 Magdalena Diaków 2010-10-14 09:41:12
Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek Magdalena Diaków 2010-12-07 13:53:37
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącym Magdalena Diaków 2010-09-29 09:10:52
Projekt Uchwały Magdalena Diaków 2010-07-29 10:00:39
Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie „ Więcej, lepiej, razem”- Sieć partnerstw na rzecz osób marginalizowanych Magdalena Diaków 2008-09-03 08:12:09
OgÅ‚oszenie o OgÃłlnopolskim Konkursie Grantowym Piotr Uberman 2008-02-06 09:35:21
Rekrutacja do kolejnej edycji programu Liderzy PAFW. Piotr Uberman 2008-12-12 10:26:30

Wersja do wydruku...

corner   corner