logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA WYDANYCH W 2018 r.

Nr zarządzenia W sprawie Data Uwagi
2/2018 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 02.01.2018 Skarbnik Barlinka
5/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Sosnowej 04.01.2018 RGN.IV
6/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Sosnowej 04.01.2018 RGN.IV
7/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 11.01.2018 RGN.VI
8/2018 sprzedaży lokali mieszkalnych 16.01.2018 RGN.II
11/2018 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 23.01.2018 ROSK.IV
13/2018 ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek 31.01.2018 ROSK.I
14/2018 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 31.01.2018 ROSK.IV

Załączniki do pobrania: 2018-01-05 13:44:54 - Zarządzenie Nr 6/2018 (25.66 kB)
2018-01-11 11:39:06 - Zarządzenie Nr 2/2018 (15.29 MB)
2018-01-17 13:58:47 - Zarządzenie Nr 7/2018 (240.27 kB)
2018-01-19 10:56:23 - Zarządzenie Nr 8/2018 (12.57 kB)
2018-01-23 14:02:35 - Zarządzenie Nr 11/2018 (13.45 kB)
2018-01-31 09:33:57 - Zarządzenie Nr 5/2018 (26.97 kB)
2018-01-31 12:17:56 - Zarządzenie Nr 13/2018 (23.66 kB)
2018-01-31 12:51:56 - Zarządzenie Nr 14/2018 (12.86 kB)
2018-01-31 12:52:14 - Zarządzenie Nr 15/2018 (13.08 kB)

Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2018
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2018 roku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Barlinka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 13:36:24
Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 13:36:24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-31 12:52:20

Wersja do wydruku...

corner   corner