logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARLINEK
WYDANYCH W 2004 ROKU

 

Lp.

Numer Zarządzenia

W sprawie

Z dnia

Uwagi

1.

1/2004

ustalenia pogotowia kasowego na 2004 rok.

05.01.2004

 

2.

2/2004

obciążenia nabywców nieruchomości komunalnych, w trybie bezprzetargowym, kosztami opracowania dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

08.01.2004

 

3.

3/2004

wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.

08.01.2004

 

4.

4/2004

ustalenia harmonogramy realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy na I kw. 2004 rok.

08.01.2004

 

5.

5/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę   w drodze bezprzetargowej  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy poł. w Barlinku przy ul. Niepodległości.

14.01.2004

 

6.

6/2004

zasad powoływania i funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

14.01.2004

 

7.

7/2004

sprzedaży w trybie bezprzetargowym  nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Górnej na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości.

22.01.2004

 

8.

8/2004

powołania komisji przetargowej.

22.01.2004

 

9.

9/2004

układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2004 rok.

12.02.2004

 

10.

10/2004

Upoważnienie gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.

12.02.2004

 

11.

11/2004

ustalenie planu przychodów i wydatków środka specjalnego.

12.02.2004

 

12.

12/2004

wprowadzenie Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

12.02.2004

 

13.

13/2004

określenie zasad wydzierżawienia lub najmu nieruchomości stanowiących majątek Gminy Barlinek na okres do 3 lat.

12.02.2004

 

14.

14/2004

ogłoszenie wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położone w obrębie 1 miasta Barlinka- działka nr 219/2.

12.02.2004

 

15.

15/2004

ogłoszenie wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położone w obrębie 1 miasta Barlinka – działka nr 221.

12.02.2004

 

16.

16/2004

Ogłoszenie wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Sportowej.

12.02.2004

 

17.

17/2004

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży poł. we wsi Moczydło, ozn. w ewidencji gruntów działką nr 14 o pow. 0,1590 ha

12.02.2004

 

18.

18/2004

Powołania komisji przetargowej – wykonanie wyceny nieruchomości.

27.02.2004

 

19.

19/2004

ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste położonych w Barlinku przy Rynku

04.03.2004

 

20.

20/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Sportowej.

10.03.2004

 

21.

21/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustanego ograniczonego.

10.03.2004

 

22.

22/2004

zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2004 rok.

18.03.2004

 

23.

23/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Paderewskiego.

18.03.2004

 

24.

24/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Rynek.

18.03.2004

 

25.

25/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustanego nieograniczonego, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka.

18.03.2004        

 

26.

26/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Fabrycznej.

18.03.2004

 

27.

27/2004

Wyznaczenia osób do zastępstwa dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności.

18.03.2004

 

28.

28/2004

o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

18.03.2004

 

29.

29/2004

wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Barlinek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

26.03.2004

 

30.

30/2004

zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2004 rok

31.03.2004

 

31.

31/2004

ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy na II kw. 2004 roku

31.03.2004

 

32.

32/2004

Sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy.

31.03.2004

 

33.

33/2004

Wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2004 roku w UMiG w Barlinku.

08.04.2004

 

34.

34/2004

powołania i ustalenia wysokości wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

14.04.2004

 

35.

35/2004

Uchwalenia preliminarza wydatków ze środków przewidzianych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

08.04.2004

 

36.

36/2004

Ustalenia podstawy do naliczenia nagrody z funduszu nagród w 2004 roku.

15.04.2004

 

37.

37/2004

Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Moczkowie w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

08.04.2004

 

38.

38/2004

Powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mostkowie.

22.04.2004

 

39.

39/2004

Powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Barlinku.

22.04.2004

 

40.

40/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

22.04.2004

 

41.

41/2004

Sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy.

22.04.2004

 

42.

42/2004

Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości.

07.05.2004

 

43.

43/2004

Udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych o świadczeniach rodzinnych.

05.05.2004

 

44.

44/2004

Udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.

05.05.2004

 

45.

45/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Rynek.

07.05.2004

 

46.

46/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Rynek.

07.05.2004

 

47.

47/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Pełczyckiej.

13.05.2004

 

48.

48/2004

Wprowadzenia instrukcji dot. zasad ewidencji, rozliczania i dokumentowania podatku od towarów i usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku.

20.05.2004

 

49.

49/2004

Szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości kwot umorzonych zaległości podatkowych.

20.05.2004

 

50.

50/2004

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2004 rok.

20.05.2004

 

51.

51/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Żelicach w obrębie Jarząbki

24.06.2004

 

52.

52/2004

Powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Barlinek w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

20.05.2004

 

53.

53/2004

Udzielenia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.

05.05.2004

 

54.

54/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

03.06.2004

 

55.

55/2004

Regulaminu wewnętrznego powoływania komisji przetargowych przy realizacji zamówień publicznych w gminie Barlinek.

04.06.2004

 

56.

56/2004

Przeprowadzenia likwidacji zakładu budżetowego Barlineckiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Barlinku.

03.06.2004

 

57.

57/2004

Zbycia w trybie bezprzetargowym ułamkowej części nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Pełczyckiej.

03.06.2004

 

58.

58/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Barlinku przy ul. Zaułek.

17.06.2004

 

59.

59/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej budynku położonej w Barlinku przy ul. Zaułek.

17.06.2004

 

60.

60/2004

Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

17.06.2004

 

61.

61/2004

Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Kasprowicza w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

17.06.2004

 

62.

62/2004

Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

17.06.2004

 

63.

63/2004

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2004 rok.

24.06.2004

 

64.

64/2004

Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

24.06.2004

 

65.

65/2004

Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

24.06.2004

 

66.

66/2004

Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

24.06.2004

 

67.

67/2004

Ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Osinie  (obrębie Osina)

24.06.2004

 

68.

68/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie 2 miasta Barlinka.

24.06.2004

 

69.

69/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

24.06.2004

 

70.

70/2004

Przeprowadzenia likwidacji zakładu budżetowego Barlineckiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Barlinku.

28.06.2004

 

71.

71/2004

Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2004

 

72.

72/2004

Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2004

 

73.

73/2004

Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2004

 

74.

74/2004

Likwidacji rachunku bankowego oraz regulowania należności i zobowiązań Barlineckiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji.

30.06.2004

 

75.

75/2004

Ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy na III kw. 2004 r.

06.07.2004

 

76.

76/2004

Zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych w gminie Barlinek.

06.07.2004

 

77.

77/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Przemysłowej.

15.07.2004

 

78.

78/2004

Sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek

15.07.2004

 

79.

79/2004

Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu Gminy z przeznaczeniem na lokale mieszkalne

05.08.2004

 

80.

80/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy poł. w obrębie Okunie

26.08.2004

 

81.

81/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku

05.08.2004

 

82.

82/2004

Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Moczkowie w celu poprawy warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

05.08.2004

 

83.

83/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku przy ul. Słonecznej.

05.08.2004

 

84.

84/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku przy ul. Słonecznej.

05.08.2004

 

85.

85/2004

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2004 rok.

26.08.2004

 

86.

86/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy poł. w obrębie Łubianka. 

26.08.2004

 

87.

87/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy poł. w obrębie 1 miasta Barlinka.

26.08.2004

 

88.

88/2004

Sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy.

02.09.2004

 

89.

89/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

09.09.2004

 

90.

90/2004

Wprowadzenia zmian i uzupełnień do jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

09.09.2004

 

91.

91/2004

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku.

06.08.2004

 

92.

92/2004

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2004 rok.

30.09.2004

 

93.

93/2004

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2004 rok.

30.09.2004

 

94.

94/2004

sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz ich najemców

30.09.2004

 

95.

95/2004

ustalenia wysokości bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

07.10.2004

 

96.

96/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

07.10.2004

 

97.

97/2004

ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy na IV kw. 2004r.

14.10.2004

 

98.

98/2004

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Gorzowskiej na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości. 

14.10.2004

 

99.

99/2004

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych poł. w Barlinku przy ul. Flukowskiego w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości

20.10.2004

 

100.

100/2004

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2004 r.

29.10.2004

 

101.

101/2004

zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2004r.

29.10.2004

 

102.

102/2004

wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.

29.10.2004

 

103.

103/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w Osinie (obręb Osina)

04.11.2004

 

104.

104/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, poł. w Dziedzicach (obręb Dziedzice)

04.11.2004

 

105.

105/2004

waloryzacji stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących majątek Gminy Barlinek na okres do 3 lat.

04.11.2004

 

106.

106/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębie 1 miasta Barlinka. (działka nr 262/1)

04.11.2004

 

107.

107/2004

przedłożenia Radzie Miejskiej w Barlinku projektu budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2005 rok.

10.11.2004

 

108.

108/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości poł. w Barlinku przy ul. Sportowej.

10.11.2004

 

109.

109/2004

wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników samorządowych Gminy Barlinek

10.11.2004

 

110.

110/2004

zmian w budżecie MiG Barlinek na 2004r.

26.11.2004

 

111.

111/2004

przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miasta i Gminy Barlinek

26.11.2004

 

112.

112/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Staromiejskiej.

26.11.2004

 

113.

113/2004

ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek

26.11.2004

 

114.

114/2004

zmiany Zarządzenia Nr 13/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących majątek Gminy Barlinek na okres do 3 lat.

26.11.2004

 

115.

115/2004

sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy.

26.11.2004

 

116.

116/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

26.11.2004

 

117.

117/2004

zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2004 rok

30.11.2004

 

118.

118/2004

procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek 

03.12.2004

 

119.

119/2004

zmiany planu przychodów i wydatków środka specjalnego

9.12.2004

 

120.

120/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby bliskiej dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębie 1 miasta Barlinka

9.12.2004

 

121.

121/2004

wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2005 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku

3.12.2004

 

122.

122/2004

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych przy ul. Sportowej w Barlinku na prowadzenie kąpieliska miejskiego, działalności turystyczno – rekreacyjnej i hotelarskiej.

16.12.2004

 

123.

123/2004

udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego

21.12.2004

 

124.

124/2004

udzielenia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego

21.12.2004

 

125.

125/2004

rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu strefy 1.3 w Studium – Stary Tartak, położonej częściowo w obr. II miasta Barlinka i częściowo w obr. Moczkowo gm. Barlinek.

21.12.2004

 

126.

126/2004

udzielenia Zastępcy Kierownika OPS w Barlinku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych o świadczeniach rodzinnych.

28.12.2004

 

127.

127/2004

zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2004 r.

31.12.2004

 

Ilość odwiedzin: 7233
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2004
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek wydanych w 2004 roku
Podmiot udostępniający: UMiG Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-12-23 08:10:37
Data udostępnienia informacji: 2004-12-23 08:10:37
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 07:46:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner