logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
minus Jak załatwić sprawę ?
   minus Testament - sporządzanie
   minus Imprezy masowe
   minus Zgromadzenia - zawiadomienia
   plus Ewidencja ludności
   plus Wojsko - załatwiane sprawy
   plus Alkohol - zezwolenia
   minus Działalność gospodarcza
   plus Taksówki - procedury
   minus Usługi hotelarskie
   minus Nieruchomości - podział
   plus Grunty - nabycie
   plus Użytkowanie wieczyste
   plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
   minus Drzewa - zezwolenia
   plus Ochrona środowiska
   minus Psy ras agresywnych - zezwolenia
   plus Opłata od posiadania psów
   plus Podatek od nieruchomości
   plus Podatek rolny i leśny
   minus Opłata adiacencka
   minus Opłata planistyczna
   minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego
   minus Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia
   plus Podatek od środków transportowych
   plus Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu
   plus Podatek - nadpłata
   plus Podatki - potrącenie zobowiązań
   plus Podatki - wysokość zobowiązań podatkowych
   plus Targowisko - opłata
   plus Opłata skarbowa
   plus Podatki - postępowanie
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
   minus Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
   minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   minus Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
   minus Najem lokalu
   minus Zamiana lokalu mieszkalnego
   minus Ustalenie numeru porządkowego (budynku)
   minus Działalność regulowana
   minus Odpracowywanie zadłużenia czynszowego
   plus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Dowód osobisty
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom
plus Budżet
plus Kontrole
plus Przetargi i ogłoszenia
plus Obwieszczenia
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Koncepcje zagospodarowania
minus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
minus Agencja Nieruchomości Rolnych OT Szczecin
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
minus Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
minus Poradnik prawny
minus Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek

  Tel.  +48 95 7462-450                                    www.barlinek.pl
  Fax. +48 95 7461-704                                    umig@barlinek.pl
 

ODPRACOWYWANIE ZADŁUŻENIA 

 

Podstawa prawna:.
Art. 30 ust. 2 pkt 3. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm) i art. 453 i art. 659 §1 i §2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm) 


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
„Wniosek w sprawie odpracowania zadłużenia z tytułu opłaty za najem komunalnego lokalu mieszkalnego/ za zajmowanie bez tytułu prawnego komunalnego lokalu mieszkalnego” 

Wniosek winien być wypełniony przez Dział Finansowy Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w zakresie stanu zadłużenia oraz przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie dotyczącym udzielanych świadczeń oraz sytuacji dochodowej dłużnika oraz członków gospodarstwa domowego.

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miejski w Barlinku – Biuro Obsługi Interesanta.


II. OPŁATY:
Opłata skarbowa: 
Nie pobiera się. 


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 1 miesiąca w przypadku niepełnych danych .


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, tel. 95 7465 581.


V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.


VI. UWAGI: 
  -

ODPRACOWYWANIE ZADŁUŻENIA   

 

Załączniki do pobrania: 2014-04-18 10:56:19 - Wniosek o odpracowywanie zadłużenia (doc) (116.50 kB)

Ilość odwiedzin: 2348
Nazwa dokumentu: Odpracowywanie zadłużenia czynszowego
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Rudnicka
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Rudnicka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-04-18 10:38:56
Data udostępnienia informacji: 2014-04-18 10:38:56
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-07 14:42:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner