logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
minus Projekty Uchwał
   minus Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok
   minus Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017 - 2030
   minus Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Lipowej
   minus Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barlinek w okresie od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.01.2018 r
   minus Projekt uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
   minus Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek
   minus Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Kombatantów
   minus Projekt uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką
   minus Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Moczkowie
   minus Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom
plus Budżet
plus Kontrole
plus Przetargi i ogłoszenia
plus Obwieszczenia
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Koncepcje zagospodarowania
minus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
minus Agencja Nieruchomości Rolnych OT Szczecin
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
minus Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
minus Poradnik prawny
minus Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


PRAWO LOKALNE > Projekty Uchwał

Spis dokumentów:
1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017 - 2030
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017 - 2030
3. Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Lipowej
Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Lipowej
4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barlinek w okresie od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.01.2018 r
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barlinek w okresie od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.01.2018 r.
5. Projekt uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
Projekt uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Kombatantów
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Kombatantów
8. Projekt uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką
Projekt uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką
9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Moczkowie
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Moczkowie
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Ilość odwiedzin: 12550
Nazwa dokumentu: Projekty Uchwał
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2009-03-04 10:41:40
Data udostępnienia informacji: 2009-03-04 10:41:40
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-07 10:17:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner