logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom
plus Budżet
plus Kontrole
minus Przetargi i ogłoszenia
   plus Ogłoszenia
   minus Przetargi
      minus Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku
      minus Pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie oznaczonej działką nr 2146/1 obręb Barlinek 1
      minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Przebudowa ul. Zielnej, Podgórnej i części ul.Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociągowej i przebudową kanalizacji deszczowej ..."
      plus Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. "Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w miejscowości Osina. Etap I - budynek"
      plus Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kombatantów"
      plus Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie p.n. "Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie"
      minus Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn.: "Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w miejscowości Osina. Etap I - budynek"
      minus Protokół z części jawnej posiedzenia komisji przetargowej na realizację zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce"
      plus Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina"
      minus Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w celu realizacji zadania - "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Lutówko"
      minus Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku. Etap I - boisko do piłki nożnej"
      minus Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki gruntu położonej w Dzikowie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 36 o pow. 0,1300 ha
      minus Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niewyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rynek 9 w Barlinku wraz z gruntem przynależnym
      minus Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek przyległych na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 509/3 obręb Barlinek 2
      minus Informacja z otwarcia ofert dla zadania p.n. "Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w miejscowości Osina. Etap I - budynek"
      minus Informacja z otwarcia ofert dla zadania p.n. "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kombatantów"
plus Obwieszczenia
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Koncepcje zagospodarowania
minus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
minus Agencja Nieruchomości Rolnych OT Szczecin
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
minus Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
minus Poradnik prawny
minus Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku
Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku
2. Pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie oznaczonej działką nr 2146/1 obręb Barlinek 1
Pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie oznaczonej działką nr 2146/1 obręb Barlinek 1
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Przebudowa ul. Zielnej, Podgórnej i części ul.Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociągowej i przebudową kanalizacji deszczowej ..."
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Przebudowa ul. Zielnej, Podgórnej i części ul.Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociągowej i przebudową kanalizacji deszczowej..."
4. Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. "Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w miejscowości Osina. Etap I - budynek"
Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. "Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w miejscowości Osina. Etap I - budynek"
5. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kombatantów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kombatantów"
6. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie p.n. "Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie p.n. "Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie"
7. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn.: "Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w miejscowości Osina. Etap I - budynek"
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn.: "Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w miejscowości Osina. Etap I - budynek"
8. Protokół z części jawnej posiedzenia komisji przetargowej na realizację zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce"
Protokół z części jawnej posiedzenia komisji przetargowej na realizację zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce"
9. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina"
Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina"
10. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w celu realizacji zadania - "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Lutówko"
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w celu realizacji zadania - "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Lutówko"
11. Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku. Etap I - boisko do piłki nożnej"
Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku. Etap I - boisko do piłki nożnej"
12. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki gruntu położonej w Dzikowie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 36 o pow. 0,1300 ha
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki gruntu położonej w Dzikowie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 36 o pow. 0,1300 ha
13. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niewyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rynek 9 w Barlinku wraz z gruntem przynależnym
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niewyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rynek 9 w Barlinku wraz z gruntem przynależnym
14. Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek przyległych na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 509/3 obręb Barlinek 2
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek przyległych na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 509/3 obręb Barlinek 2
15. Informacja z otwarcia ofert dla zadania p.n. "Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w miejscowości Osina. Etap I - budynek"
Informacja z otwarcia ofert dla zadania p.n. "Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w miejscowości Osina. Etap I - budynek"
16. Informacja z otwarcia ofert dla zadania p.n. "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kombatantów"
Informacja z otwarcia ofert dla zadania p.n. "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kombatantów"

Ilość odwiedzin: 93839
Nazwa dokumentu: Przetargi
Osoba, która wytworzyła informację: administrator
Osoba, która odpowiada za treść: administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Natalia Zmarzlik
Data wytworzenia informacji: 2012-07-20 13:54:33
Data udostępnienia informacji: 2012-07-20 13:54:33
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-20 13:57:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner