logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom
plus Budżet
plus Kontrole
minus Przetargi i ogłoszenia
   plus Ogłoszenia
   minus Przetargi
      minus Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku
      minus Pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie oznaczonej działką nr 2146/1 obręb Barlinek 1
      minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Przebudowa ul. Zielnej, Podgórnej i części ul.Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociągowej i przebudową kanalizacji deszczowej ..."
      minus Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego - działka nr 96/23
      minus Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 15 obręb Dziedzice
      minus Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Kombatantów - dz. 725/22
      minus Przetarg nieograniczony na zadanie "Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie"
      minus Protokół z części jawnej posiedzenia komisji przetargowej na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce"
      minus Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce"
      minus Protokół z postęp. o udziel. zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadz. inwest. - „Przebud. ul.Zielnej, Podgórnej i części ul.Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociąg. i przebud. kanaliz...
plus Obwieszczenia
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Koncepcje zagospodarowania
minus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
minus Agencja Nieruchomości Rolnych OT Szczecin
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
minus Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
minus Poradnik prawny
minus Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku
Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku
2. Pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie oznaczonej działką nr 2146/1 obręb Barlinek 1
Pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie oznaczonej działką nr 2146/1 obręb Barlinek 1
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Przebudowa ul. Zielnej, Podgórnej i części ul.Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociągowej i przebudową kanalizacji deszczowej ..."
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Przebudowa ul. Zielnej, Podgórnej i części ul.Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociągowej i przebudową kanalizacji deszczowej..."
4. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego - działka nr 96/23
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego - działka nr 96/23
5. Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 15 obręb Dziedzice
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 15 obręb Dziedzice
6. Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Kombatantów - dz. 725/22
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Kombatantów - dz. 725/22
7. Przetarg nieograniczony na zadanie "Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie"
Przetarg nieograniczony na zadanie "Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie"
8. Protokół z części jawnej posiedzenia komisji przetargowej na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce"
Protokół z części jawnej posiedzenia komisji przetargowej na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce"
9. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce"
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce"
10. Protokół z postęp. o udziel. zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadz. inwest. - „Przebud. ul.Zielnej, Podgórnej i części ul.Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociąg. i przebud. kanaliz...
Protokół z postęp. o udziel. zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadz. inwest. - „Przebud. ul.Zielnej, Podgórnej i części ul.Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociąg. i przebud. kanaliz...

Ilość odwiedzin: 90743
Nazwa dokumentu: Przetargi
Osoba, która wytworzyła informację: administrator
Osoba, która odpowiada za treść: administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Natalia Zmarzlik
Data wytworzenia informacji: 2012-07-20 13:54:33
Data udostępnienia informacji: 2012-07-20 13:54:33
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-20 13:57:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner