logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom
minus Budżet
   plus Budżet uchwalony przez Radę Miejską w Barlinku
   plus Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
   plus Prognoza długu publicznego
   minus Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
      minus Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2007 rok
      minus Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w spr. wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego Gminy Barlinek na 2007 r.
      minus Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Barlinek w 2008 r.
      minus Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu publicznego
      minus Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwał
      minus Uchwała RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2010r.
      minus Uchwała RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Barlinek w 2010r.
      minus Uchwała RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu za 2009 r.
      minus Uchwała RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.
      minus Uchwała Nr CXXXVII/405/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
      minus Uchwała Nr CXXXVII/406/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
      minus Uchwała Nr CXXXVII/407/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
      minus Uchwały Nr XI/64/2011, Nr XI/65/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
      minus Uchwała Nr NRLI/174/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
      minus Uchwała Nr CLV/317/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13.06.2011 r.
      minus Uchwała Nr CCLIX/624/2011 Składu Orzekającego Ragionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 grudnia 2011 roku
      minus Uchwała Nr CCLIX/623/2011 Składu Orzekającego Ragionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2011 roku
      minus Uchwała Nr IX/42/2012 Składu Orzekającego Ragionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
      minus Uchwała Nr LVI/204/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
      minus Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorial.
      minus Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
      minus Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wykonania budżetu Gminy Barlinek za I p. 2012 r.
      minus Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CLVIII/562/2012
      minus Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CLVIII/563/2012
      minus Uchwała Nr XIV/56/2013 RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek na lata 2013-2023
      minus Uchwała Nr XIV/57/2013 RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Nr XXXIV/443/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dn. 20.10.2012
      minus Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
      minus Uchwała dotycząca wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Nr XXXIV/433/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2012r.
      minus Uchwała w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek na lata 2013 - 2023
      minus Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok
      minus Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
      minus Uchwała Nr Cl.391.2013 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
      minus Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXLIX.390.2013 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Barlinek
      minus Uchwała Nr CLXXXII.542.2013 Składu Orzek. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014-2023
      minus Uchwała Nr CLXXXII.543.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2014 rok
      minus Uchwała Nr CLXXXII.544.2013 Składu Orzek. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Barlinek na 2014 r.
      minus Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
      minus Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2013 rok
      minus Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku
      minus Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek i o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
      minus Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie Uchwał Rady Miejskiej w Barlinku Nr IV/10/2014 oraz IV/9/2014
      minus Uchwała Nr CXIV.227.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia
      minus Uchwała w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.
      minus Uchwała Nr XXVII.74.2016 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
      minus Uchwała Nr XXVII.75.2016 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
      minus Uchwała Nr C.203.2016 RIO w Szczecinie z dn. 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barlinek za 2015 rok
      minus Uchwała Nr CLX.300.2016 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 7 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Barlinek
      minus Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok
      minus Uchwała Nr CCXLIX.431.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 września 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji
      minus Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2016 rok
      minus Uchwała CLX.300.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
      minus Uchwała Nr CCCIII.486.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Barlinek
      minus Uchwała Nr CCCXXXIV.609.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gm. Barlinek na 2017 r.
      minus Uchwała Nr CCCXXXIV.611.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gm. Barlinek na lata 2017 - 2030
      minus Uchwała Nr CCCXXXIV.610.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szcz. w spr.wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w proj. uchwały budżetow
      minus Uchwała Nr XXV.64.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
      minus Uchwała Nr XXXVII.93.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
      minus Uchwała Nr XXXVII.94.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Barlinek na 2017 rok
      minus Uchwała Nr LIV.119.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14.02.2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Barlinek
      minus Uchwała Nr C.182.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia
plus Kontrole
plus Przetargi i ogłoszenia
plus Obwieszczenia
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Koncepcje zagospodarowania
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
minus Agencja Nieruchomości Rolnych OT Szczecin
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
minus Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
minus Poradnik prawny
minus Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2007 rok
2. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w spr. wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego Gminy Barlinek na 2007 r.
3. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Barlinek w 2008 r.
4. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu publicznego
5. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwał
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwał
6. Uchwała RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2010r.
Uchwała RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2010r.
7. Uchwała RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Barlinek w 2010r.
Uchwała RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Barlinek w 2010r.
8. Uchwała RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu za 2009 r.
Uchwała RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu za 2009 r.
9. Uchwała RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.
Uchwała RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.
10. Uchwała Nr CXXXVII/405/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
W spr. wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2011 rok
11. Uchwała Nr CXXXVII/406/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
W sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Barlinka w 2011 roku
12. Uchwała Nr CXXXVII/407/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
W sprawie wydania opinii o przedłozonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek
13. Uchwały Nr XI/64/2011, Nr XI/65/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Uchwały Nr XI/64/2011, Nr XI/65/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
14. Uchwała Nr NRLI/174/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
W sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu za 2010 r.
15. Uchwała Nr CLV/317/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13.06.2011 r.
Uchwała Nr CLV/317/2011 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 13.06.2011 r. w sprawie wydania opinii o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu
16. Uchwała Nr CCLIX/624/2011 Składu Orzekającego Ragionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 grudnia 2011 roku
W sprawie wydania opinii o przedłozonym przez Burmistrza barlinka projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012-2023
17. Uchwała Nr CCLIX/623/2011 Składu Orzekającego Ragionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2011 roku
W sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2012 rok.
18. Uchwała Nr IX/42/2012 Składu Orzekającego Ragionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
Uchwała Nr IX/42/2012 Składu Orzekającego Ragionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
19. Uchwała Nr LVI/204/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za rok 2011
20. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorial.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorial.
21. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
22. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wykonania budżetu Gminy Barlinek za I p. 2012 r.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wykonania budżetu Gminy Barlinek za I p. 2012 r.
23. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CLVIII/562/2012
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz opinii możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2013 rok
24. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CLVIII/563/2012
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023
25. Uchwała Nr XIV/56/2013 RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek na lata 2013-2023
Uchwała Nr XIV/56/2013 RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek na lata 2013-2023
26. Uchwała Nr XIV/57/2013 RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Nr XXXIV/443/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dn. 20.10.2012
Uchwała Nr XIV/57/2013 RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Nr XXXIV/443/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dn. 20.10.2012
27. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie Uchwały XXXIV/443/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok
28. Uchwała dotycząca wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Nr XXXIV/433/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2012r.
Uchwała dotycząca wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Nr XXXIV/433/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2012r.
29. Uchwała w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek na lata 2013 - 2023
Uchwała w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek na lata 2013 - 2023
30. Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok
Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok
31. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
32. Uchwała Nr Cl.391.2013 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
Uchwała Nr Cl.391.2013 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
33. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXLIX.390.2013 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Barlinek
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXLIX.390.2013 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Barlinek
34. Uchwała Nr CLXXXII.542.2013 Składu Orzek. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014-2023
Uchwała Nr CLXXXII.542.2013 Składu Orzek. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014-2023
35. Uchwała Nr CLXXXII.543.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2014 rok
Uchwała Nr CLXXXII.543.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2014 rok
36. Uchwała Nr CLXXXII.544.2013 Składu Orzek. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Barlinek na 2014 r.
Uchwała Nr CLXXXII.544.2013 Składu Orzek. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Barlinek na 2014 r.
37. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
38. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2013 rok
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2013 rok
39. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku
40. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek i o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek i o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
41. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie Uchwał Rady Miejskiej w Barlinku Nr IV/10/2014 oraz IV/9/2014
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie Uchwał Rady Miejskiej w Barlinku Nr IV/10/2014 oraz IV/9/2014
42. Uchwała Nr CXIV.227.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia
Uchwała Nr CXIV.227.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia
43. Uchwała w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.
Uchwała w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.
44. Uchwała Nr XXVII.74.2016 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
Uchwała Nr XXVII.74.2016 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
45. Uchwała Nr XXVII.75.2016 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
Uchwała Nr XXVII.75.2016 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
46. Uchwała Nr C.203.2016 RIO w Szczecinie z dn. 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barlinek za 2015 rok
Uchwała Nr C.203.2016 RIO w Szczecinie z dn. 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barlinek za 2015 rok
47. Uchwała Nr CLX.300.2016 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 7 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Barlinek
Uchwała Nr CLX.300.2016 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 7 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Barlinek
48. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok
49. Uchwała Nr CCXLIX.431.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 września 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji
Uchwała Nr CCXLIX.431.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 września 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji
50. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2016 rok
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2016 rok
51. Uchwała CLX.300.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
Uchwała CLX.300.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
52. Uchwała Nr CCCIII.486.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Barlinek
Uchwała Nr CCCIII.486.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Barlinek
53. Uchwała Nr CCCXXXIV.609.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gm. Barlinek na 2017 r.
Uchwała Nr CCCXXXIV.609.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gm. Barlinek na 2017 r.
54. Uchwała Nr CCCXXXIV.611.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gm. Barlinek na lata 2017 - 2030
Uchwała Nr CCCXXXIV.611.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gm. Barlinek na lata 2017 - 2030
55. Uchwała Nr CCCXXXIV.610.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szcz. w spr.wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w proj. uchwały budżetow
Uchwała Nr CCCXXXIV.610.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szcz. w spr.wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w proj. uchwały budżetow
56. Uchwała Nr XXV.64.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
Uchwała Nr XXV.64.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
57. Uchwała Nr XXXVII.93.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
Uchwała Nr XXXVII.93.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
58. Uchwała Nr XXXVII.94.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Barlinek na 2017 rok
Uchwała Nr XXXVII.94.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Barlinek na 2017 rok
59. Uchwała Nr LIV.119.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14.02.2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Barlinek
Uchwała Nr LIV.119.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14.02.2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Barlinek
60. Uchwała Nr C.182.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia
Uchwała Nr C.182.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia

Ilość odwiedzin: 4320
Nazwa dokumentu: Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Skrócony opis: Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Osoba, która odpowiada za treść: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-09-02 12:43:38
Data udostępnienia informacji: 2011-09-02 12:43:38
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-31 12:27:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner