logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom
plus Budżet
plus Kontrole
minus Przetargi i ogłoszenia
   minus Ogłoszenia
      minus WAŻNE!!! ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
      minus Informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
      minus Uruchomienie Punktu Konsultacyjnego Kuratorów Sądowych
      minus Informacja nt. projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego"
      minus Informacja o podpisaniu umowy w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego"
      minus Informacja na temat projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
      plus Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia - Wykonanie aplikacji mobilnej
      minus Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości
      minus Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie w 2015 r. wycen nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
      minus Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie w 2015 r. opinii (analiz) wniosków, zapytań w sprawach podziału nieruchomości
      minus Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
      minus Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu FIO 2016
      minus Ogłoszenie o wyborze oferty - wyceny nieruchomości
      minus Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. gospodarki gruntami
      minus Ogłoszenie o przetargu na zadanie "Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku" w zakresie zagospodarowania terenu
      minus Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na pełnieniu obowiązków Inspektora Nadzoru na zadaniu "Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku"
      minus Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę mebli ogrodowych dla sołectwa Łubianka, Ożar i Jarząbki
      minus Ogłoszenie Starosty Myśliborskiego w sprawie uzupełnienia kandydatur do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim
      minus Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości
      minus Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
      minus Komunikat Burmistrza Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2017 rok
      minus Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Barlinek
      minus Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Barlinku
      minus Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie Nr 207/2016
      minus Oferta na wykonywanie opinii, wniosków, zapytań w sprawach podziału nieruchomości
      minus Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej działką nr 728/4 obręb Barlinek 1 i działką nr 509/3 obręb Barlinek 2
      minus Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w I/2017
      minus Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI FINANSOWO – BUDŻETOWEJ I PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
      minus Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, ROLNICTWA, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
      minus Ogłoszenie KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I PRAWORZĄDNOŚCI
   plus Przetargi
plus Obwieszczenia
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Koncepcje zagospodarowania
minus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
minus Agencja Nieruchomości Rolnych OT Szczecin
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
minus Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
minus Poradnik prawny
minus Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. WAŻNE!!! ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
BURMISTRZ BARLINKA INFORMUJE
2. Informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na terenie Gminy Barlinek
3. Uruchomienie Punktu Konsultacyjnego Kuratorów Sądowych
Uruchomienie Punktu Konsultacyjnego Kuratorów Sądowych
4. Informacja nt. projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego"
Informacja nt. projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego"
5. Informacja o podpisaniu umowy w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego"
Informacja o podpisaniu umowy w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego"
6. Informacja na temat projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
Informacja na temat projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
7. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia - Wykonanie aplikacji mobilnej
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia - Wykonanie aplikacji mobilnej
8. Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości
9. Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie w 2015 r. wycen nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie w 2015 r. wycen nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
10. Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie w 2015 r. opinii (analiz) wniosków, zapytań w sprawach podziału nieruchomości
Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie w 2015 r. opinii (analiz) wniosków, zapytań w sprawach podziału nieruchomości
11. Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
12. Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu FIO 2016
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu FIO 2016
13. Ogłoszenie o wyborze oferty - wyceny nieruchomości
Ogłoszenie o wyborze oferty - wyceny nieruchomości
14. Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. gospodarki gruntami
Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. gospodarki gruntami
15. Ogłoszenie o przetargu na zadanie "Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku" w zakresie zagospodarowania terenu
Ogłoszenie o przetargu na zadanie "Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku" w zakresie zagospodarowania terenu
16. Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na pełnieniu obowiązków Inspektora Nadzoru na zadaniu "Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku"
Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na pełnieniu obowiązków Inspektora Nadzoru na zadaniu "Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku"
17. Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę mebli ogrodowych dla sołectwa Łubianka, Ożar i Jarząbki
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę mebli ogrodowych dla sołectwa Łubianka, Ożar i Jarząbki
18. Ogłoszenie Starosty Myśliborskiego w sprawie uzupełnienia kandydatur do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim
Ogłoszenie Starosty Myśliborskiego w sprawie uzupełnienia kandydatur do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim
19. Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomośc
20. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
21. Komunikat Burmistrza Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2017 rok
Komunikat Burmistrza Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2017 rok
22. Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Barlinek
Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Barlinek
23. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Barlinku
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Barlinku
24. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie Nr 207/2016
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie Nr 207/2016
25. Oferta na wykonywanie opinii, wniosków, zapytań w sprawach podziału nieruchomości
Oferta na wykonywanie opinii, wniosków, zapytań w sprawach podziału nieruchomości
26. Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej działką nr 728/4 obręb Barlinek 1 i działką nr 509/3 obręb Barlinek 2
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej działką nr 728/4 obręb Barlinek 1 i działką nr 509/3 obręb Barlinek 2
27. Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w I/2017
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w I/2017
28. Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI FINANSOWO – BUDŻETOWEJ I PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI FINANSOWO – BUDŻETOWEJ I PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
29. Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, ROLNICTWA, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, ROLNICTWA, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
30. Ogłoszenie KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I PRAWORZĄDNOŚCI
Ogłoszenie KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I PRAWORZĄDNOŚCI

Ilość odwiedzin: 362342
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Krzyżanowski
Data wytworzenia informacji: 2004-04-30 21:39:37
Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-03 21:41:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner