logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom
plus Budżet
plus Kontrole
minus Przetargi i ogłoszenia
   minus Ogłoszenia
      minus WAŻNE!!! ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
      minus Informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
      minus Uruchomienie Punktu Konsultacyjnego Kuratorów Sądowych
      minus Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości
      minus Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
      minus Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę mebli ogrodowych dla sołectwa Łubianka, Ożar i Jarząbki
      minus Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości
      minus Komunikat Burmistrza Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2017 rok
      minus Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Barlinek
      minus Ogłoszenie o przetargu ofert na wycinkę drzew przy ul. Podgórnej i Tunelowej oraz we wsi Stara Dziedzina
      minus Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci
      minus Ogłoszenie - Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego
      minus Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek za okres 01.01.2016 r. - 31.12. 2016 r.
      minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
      minus Ogłoszenie dot. konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
      minus Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
      minus Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego w VII/2017
      minus Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonych działkami nr 343/4, 292/13 obręb Barlinek 1 i działką 272/13 obręb Barlinek 2
      minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. dzierżawy nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Barlinku
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. dzierżawy nieruchomości w Barlinku
      minus Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. dzierżawy nieruchomości w Barlinku
      minus Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023
      minus Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
      minus Komunikat Burmistrza Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2018 rok
      minus Informacja z otwarcia ofert na "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Barlinek w roku 2017..."
   plus Przetargi
plus Obwieszczenia
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Koncepcje zagospodarowania
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
minus Agencja Nieruchomości Rolnych OT Szczecin
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
minus Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
minus Poradnik prawny
minus Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. WAŻNE!!! ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
BURMISTRZ BARLINKA INFORMUJE
2. Informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na terenie Gminy Barlinek
3. Uruchomienie Punktu Konsultacyjnego Kuratorów Sądowych
Uruchomienie Punktu Konsultacyjnego Kuratorów Sądowych
4. Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości
5. Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
6. Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę mebli ogrodowych dla sołectwa Łubianka, Ożar i Jarząbki
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę mebli ogrodowych dla sołectwa Łubianka, Ożar i Jarząbki
7. Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomośc
8. Komunikat Burmistrza Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2017 rok
Komunikat Burmistrza Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2017 rok
9. Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Barlinek
Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Barlinek
10. Ogłoszenie o przetargu ofert na wycinkę drzew przy ul. Podgórnej i Tunelowej oraz we wsi Stara Dziedzina
Ogłoszenie o przetargu ofert na wycinkę drzew przy ul. Podgórnej i Tunelowej oraz we wsi Stara Dziedzina
11. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci
12. Ogłoszenie - Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego
Ogłoszenie - Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego
13. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek za okres 01.01.2016 r. - 31.12. 2016 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek za okres 01.01.2016 r. - 31.12. 2016 r.
14. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
15. Ogłoszenie dot. konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
16. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
17. Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego w VII/2017
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego w VII/2017
18. Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonych działkami nr 343/4, 292/13 obręb Barlinek 1 i działką 272/13 obręb Barlinek 2
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonych działkami nr 343/4, 292/13 obręb Barlinek 1 i działką 272/13 obręb Barlinek 2
19. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. dzierżawy nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Barlinku
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. dzierżawy nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Barlinku
20. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. dzierżawy nieruchomości w Barlinku
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. dzierżawy nieruchomości w Barlinku
21. Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. dzierżawy nieruchomości w Barlinku
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. dzierżawy nieruchomości w Barlinku
22. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023
23. Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
24. Komunikat Burmistrza Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2018 rok
Komunikat Burmistrza Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2018 rok
25. Informacja z otwarcia ofert na "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Barlinek w roku 2017..."
Informacja z otwarcia ofert na "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Barlinek w roku 2017..."

Ilość odwiedzin: 383355
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Krzyżanowski
Data wytworzenia informacji: 2004-04-30 21:39:37
Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-03 21:41:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner