logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
minus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. Szczegółowy program warsztatów inaugurujących projekt DOBRE PRAWO – DOBRA GMINA
Szczegółowy program warsztatów inaugurujących projekt DOBRE PRAWO – DOBRA GMINA

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie DOBRE PRAWO – DOBRA GMINA współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Zaproszenie do udziału w projekcie kierujemy do pracowników urzędów gmin wiejskich i miejsko – wiejskich z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności urzędów gmin w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych.

Czas trwania projektu:
01 kwietnia 2009 do 31 lipca 2010

Działania w ramach projektu to:
    2 -dniowe warsztaty inaugurujące projekt
zagadnienia: praktyczne zasady techniki prawodawczej – techniki pisania aktów prawnych 
     • Szkolenia na terenie h województwa zachodniopomorskiego
  
   • Usługi doradcze
   
  • Konferencja podsumowująca projekt

Zakres tematyczny szkoleń:
• Prawo administracyjne
• Postępowanie administracyjne
• Prawo samorządu terytorialnego
• Zasady techniki prawodawczej
w tym:
• Technika pisania aktów prawnych
• Podstawy i procedury wydawania uchwał i zarządzeń, w tym sposób tworzenia uchwał i zarządzeń
• Sposoby wydawania upoważnień, upoważnienia obligatoryjne i fakultatywne,
• Zasady tworzenia norm, wskazywanie adresatów, stosowanie określeń jednoznacznych i precyzyjnych
• Wydawanie aktów po uzyskaniu opinii, bądź też za porozumieniem lub za zgodą innego podmiotu
• Zasady współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi w zakresie konsultowania aktów prawa miejscowego uchwalonych przez organy samorządu terytorialnego


W ramach szkolenia uczestnik:
• zdobędzie nową wiedzę na temat zasad tworzenia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych,
• nabędzie umiejętność tworzenia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych,
• poprawi jakość tworzonych aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych,
• otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
Organizator zapewnia uczestnikom szkoleń:
• nocleg
• wyżywienie
• pakiety szkoleniowe
• podręczniki
Dopłata do szkolenia –max 5% wartości

Organizacja szkoleń
Zajęcia będą podzielone na cześć wykładową i warsztatową.

Wkrótce harmonogram szkoleń wraz ze szczegółową tematyką oraz formularze zgłoszeniowe na www.inbit.pl

Realizator projektu jest: Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o., ul. Mickiewicza 47, pokój 102, 70-385 Szczecin, tel. 091 423 33 11, fax 091 423 07 77

Partnerem projektu jest: Urząd Miejski w Barlinku

Ilość odwiedzin: 17410
Nazwa dokumentu: DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
Skrócony opis: DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Hinc - Dziedziela
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Hinc - Dziedziela
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2009-07-10 08:56:53
Data udostępnienia informacji: 2009-07-10 08:56:53
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-03 09:27:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner