logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XXXV Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XXXV/537/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXV/538/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXV/539/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXV/540/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXV/541/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXV/542/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXV/543/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXV/544/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXV/545/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXV/546/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXV/547/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXV/548/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXV/549/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XXXV/537/2009
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 26 lutego 2009 r.

 

w sprawie usunięcia nieprawidłowości w uchwale budżetowej
Nr XXXII/416/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2008 roku – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), uchwala się co następuje:

 


§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXII/416/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barlinek na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1/ Załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie jak Zał. Nr 1 do uchwały.

2/ Załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie jak Zał. Nr 2 do uchwały.

3/ Załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie jak Zał. Nr 3 do uchwały.

4/ § 4 do uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości: 10.538.465 zł

5/ § 3 Uchwały Budżetowej Nr XXXII/416/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2008 r. otrzymuje brzmienie:
„ustala się planowany deficyt budżetowy w wysokości 9.287.898 zł,
który zostanie pokryty z:
1/ kredytu lub obligacje (§ 952 lub § 931) 8.762.014 zł
2/ nadwyżki budżetowej lat ubiegłych (§ 957) 522.116 zł
3/ ze spłaty pożyczek udzielonych (§ 951) 3.768 zł.”

6/ § 5 Uchwały Budżetowej Nr XXXII/416/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2008 r. otrzymuje brzmienie:
„ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 1.250.567 zł
z przeznaczeniem na:
1/ spłatę rat kredytu dla Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku w wysokości 864.000 zł (§ 992)
2/ spłatę rat kredytu dla Gospodarczego Banku Wielkopolskiego w Poznaniu w wysokości 386.567 zł (§ 992)
które zostaną pokryte z kredytów (§ 952) lub obligacji (§ 931)”.

7/ W Zał. Nr 6 „Wydatki budżetu Gminy Barlinek na 2009 r.”
a/dział 600 rozdz. 60016 § 6050 zmienia się kwotę z 4.570.000 na 4.870.000,
b/ dział 926 rozdz. 92601 § 6050 zmienia się kwotę z 1.400.000 na 1.100.000.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.


3
. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

 

Załączniki do pobrania: 2009-03-04 07:16:54 - Załacznik do pobrania (xls) (70.50 kB)

Ilość odwiedzin: 2917
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXXV/537/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
Skrócony opis: w sprawie usunięcia nieprawidłowości w uchwale budżetowej Nr XXXII/416/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2008 roku – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: RF.I, RI.VI, RG.IV, RI.II, Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: RF.I, RI.VI, RG.IV, RI.II, Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Uberman
Data wytworzenia informacji: 2009-03-04 07:09:01
Data udostępnienia informacji: 2009-03-04 07:09:01
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-04 09:25:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner