logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   minus Uchwały 2008
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      minus XIX Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała Nr XIX/212/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy w Barlinku
         minus Uchwała Nr XIX/213/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
         minus Uchwała Nr XIX/214/2008 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
         minus Uchwała Nr XIX/215/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dziedzicach
         minus Uchwała Nr XIX/216/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku przy ul. Słonecznej
         minus Uchwała Nr XIX/217/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Moczkowie przy ul. Myśliborskiej
         minus Uchwała Nr XIX/218/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej we wsi Mostkowo
         minus Uchwała Nr XIX/219/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Wylotowej
         minus Uchwała Nr XIX/220/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Wylotowej
         minus Uchwała Nr XIX/221/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Jarząbki
         minus Uchwała Nr XIX/222/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Staromiejskiej
         minus Uchwała Nr XIX/223/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
         minus Uchwała Nr XIX/224/2008 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek przy ul. Bocznej
         minus Uchwała Nr XIX/225/2008 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/226/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/227/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/228/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/229/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/230/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/231/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/232/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/233/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/234/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/235/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/236/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/237/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/238/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/239/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/240/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/241/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/242/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/243/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/244/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/245/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/246/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/247/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/248/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
         minus Uchwała Nr XIX/249/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XIX/212/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy w Barlinku
2. Uchwała Nr XIX/213/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
3. Uchwała Nr XIX/214/2008 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
4. Uchwała Nr XIX/215/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dziedzicach
5. Uchwała Nr XIX/216/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku przy ul. Słonecznej
6. Uchwała Nr XIX/217/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Moczkowie przy ul. Myśliborskiej
7. Uchwała Nr XIX/218/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej we wsi Mostkowo
8. Uchwała Nr XIX/219/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Wylotowej
9. Uchwała Nr XIX/220/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Wylotowej
10. Uchwała Nr XIX/221/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Jarząbki
11. Uchwała Nr XIX/222/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Staromiejskiej
12. Uchwała Nr XIX/223/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
13. Uchwała Nr XIX/224/2008 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek przy ul. Bocznej
14. Uchwała Nr XIX/225/2008 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
15. Uchwała Nr XIX/226/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
16. Uchwała Nr XIX/227/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
17. Uchwała Nr XIX/228/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
18. Uchwała Nr XIX/229/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
19. Uchwała Nr XIX/230/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
20. Uchwała Nr XIX/231/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
21. Uchwała Nr XIX/232/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
22. Uchwała Nr XIX/233/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
23. Uchwała Nr XIX/234/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
24. Uchwała Nr XIX/235/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
25. Uchwała Nr XIX/236/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
26. Uchwała Nr XIX/237/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
27. Uchwała Nr XIX/238/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
28. Uchwała Nr XIX/239/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
29. Uchwała Nr XIX/240/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
30. Uchwała Nr XIX/241/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
31. Uchwała Nr XIX/242/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
32. Uchwała Nr XIX/243/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
33. Uchwała Nr XIX/244/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
34. Uchwała Nr XIX/245/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
35. Uchwała Nr XIX/246/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
36. Uchwała Nr XIX/247/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
37. Uchwała Nr XIX/248/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
38. Uchwała Nr XIX/249/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”

Ilość odwiedzin: 4836
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podworska
Data wytworzenia informacji: 2008-04-04 13:25:57
Data udostępnienia informacji: 2008-04-04 13:25:57
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-08 07:31:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner