logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA
WYDANYCH W 2008 ROKU

Lp.
Nr Zarządzenia
W sprawie
Data
Uwagi
1
1/2008
Ustalenia pogotowia kasowego na 2008 rok
02.01.2008
RF.I.
2
2/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. Dzikowo gm. Barlinek
03.01.2008
RGM.VI.
3
3/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. 1 m. Barlinek
03.01.2008
RGM.VI
4
4/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr.2 m. Barlinek przy ul. Bocznej.
03.01.2008
RGM.VI.
5
5/2008
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych.
08.01.2008
RO.VII.
6
6/2008
Układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
10.01.2008
RF.I.
7
7/2008
Zamiany nieruchomości gruntowych
03.01.2008
RG.II.
8
8/2008
Powołania Zespołu Roboczegodo przygotowania, realizacji, rozliczenia i koordynacji projektu pn.” Budowa drogi łączącej północną część Miasta Barlinka z drogą wojewódzką DW 156 (mała obwodnica)”.
22.01.2008
RI.VI
9
9/2008
Określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na okres 3 lat
22.01.2008
RGM.VI.
Zmieniające zarządzenie Nr 4/2006 z dnia 11 stycznia 2006
10
10/2008
Ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
22.01.2008
RGM.VI.
11
11/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Obr. Strąpia gm. Barlinek.
22.01.2008
RGM.VI.
12
12/2008
Zbycia w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
22.01.2008
RG.IV.
13
13/2005
Oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Mostkowie w drodze bezprzetargowej.
22.01.2008
RG.IV.
14
14/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Barlinku przy ul. Gorzowskiej
22.01.2008
RG.IV.
15
15/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Moczkowie.
22.01.2008
RG.IV.
16
16/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonej w Barlinku na „Górnym Tarasie”.
22.01.2008
RG.IV.
17
17/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok.
31.01.2008
RF.I.
18
18/2008
Upoważnienia gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków miedzy paragrafami.
07.02.2008
RF.I.
19
19/2008
Wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2008 roku w Urzędzie Miejskim w Barlinku.
07.02.2008
RO.I.
20
20/2008
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
07.02.2008
RGM.II.
21
21/2008
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek w drodze bezprzetargowej
07.02.2008
RGM.II.
22
22/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. 1 m. Barlinek.
07.02.2008
RGM.VI.
23
23/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w m. Wilcze gm. Barlinek.
14.02.2008
RG.IV.
24
24/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy u. Podwale
14.02.2008
RG.IV.
25
25/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Lipowej.
14.02.2008
RG.IV.
26
26/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Mostkowie, działka nr 53/28
14.02.2008
RG.IV.
27
27/2008
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne
21.02.2008
RGM.III.
28
28/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego działki sąsiedniej, położonej w Obr. Dzikowo.
21.02.2008
RGM.VI.
29
29/2008
Zmian w Budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok.
29.02.2008
RF.I.
30
30/2008
Ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Barlinek.
28.02.2008
RGM.III.
31
31/2008
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2008 roku zadań publicznych.
29.02.2008
RO.VII.
32
32/2008
Regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Miejskiego w Barlinku
06.03.2008
RO.
33
33/2008
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku.
06.03.2008
RO.I.
34
34/2008
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych.
06.03.2008
RO.VII.
35
35/2008
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
06.03.2008
RO.VII.
36
36/2008
Ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
12.03.2008
RGM.IV.
37
37/2008
Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
12.03.2008
RGM.IV.
38
38/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. 2 m. Barlinka przy ul. Rynek.
13.03.2008
RGM.IV.
39
39/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. 2 Barlinka przy u. Staromiejskiej.
13.03.2008
RGM.IV.
40
40/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. 2 Barlinka przy ul. Rynek
13.03.2008
RGM.IV.
41
41/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. Dziedzice.
13.03.2008
RGM.IV.
42
42/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, właścicieli garażów oraz dotychczasowych dzierżawców, położonej w Obr. 2 m. Barlinka, oddanych w administrowanie Spółce Gminnej.
13.03.2008
RGM.IV.
43
43/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonej w Obr.1 m. Barlinka oddanych w administrowanie Barlineckiemu TBS Sp. z o.o.
13.03.2008
RGM.IV.
44
44/2008
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
20.03.2008
RGM.II.
45
45/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników działek sąsiednich.
27.03.2008
RGM.IV.
46
46/2008
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu Gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
27.03.2008
RGM.III.
47
47/2008
Przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.
31.03.2008r.
OC
48
48/2008
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
21.03.2008
RGM.II
49
49/2008
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok.
31.03.2008
RF.I.
50
50/2008
Upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli gminnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.
03.04.2008
RF.I.
51
51/2008
Uchwalenia preliminarza wydatków ze środków przewidzianych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
03.04.2008
OPS
52
52/2008
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
03.04.2008
RGM.II.
53
53/2008
Zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
10.04.2008
RF.I.
54
54/2008
Ustalenia podstawy do naliczania nagrody z funduszu nagród w 2008 roku
10.04.2008
RF.I.
55
55/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr 2 m. Barlinek przy ul. Niepodległości
10.04.2008
RGM.IV.
56
56/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr.1 m. Barlinek, oddanych w administrowanie barlineckiemu TBS Sp.
 z o.o.
10.04.2008
RGM.IV.
57
57/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, położonej w Obr. 2 m. Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu TBS Sp. z o.o.
10.04.2008
RGM.IV.
58
58/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr 1 i 2 m. Barlinek, administrowanych przez PGK Sp. z o.o. w Barlinku
10.04.2008
RGM.IV.
59
59/2008
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej
23.04.2008
RGM.II.
60
60/2008
Rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2008 roku zadań publicznych.
24.04.2008
RO.VII.
61
61/2008
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
24.04.2008
RO.VII.
62
62/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr 1 m. Barlinka.
23.04.2008
RGM.IV.
63
63/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok.
30.04.2008
RF.I.
64
64/2008
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok.
30.04.2008
RF.I.
65
65/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Obr. Strąpie gm. Barlinek.
08.05.2008
RGM.IV.
66
66/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. 2 m. Barlinka przy ul. Gorzowskiej.
08.05.2008
RGM.IV.
67
67/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. Rychnów.
08.05.208
RGM.IV.
68
68/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. Dzikowo.
08.05.2008
RGM.IV.
69
69/2008
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
14.05.2008
RGM.II.
70
70/2008
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek w drodze bezprzetargowej.
14.05.2008
RGM.II.
71
71/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym budżetu.
21.05.2008
RF.I.
72
72/2008
Zmian budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok.
30.05.2008
RF.I.
73
73/2008
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek w drodze bezprzetargowej.
29.05.2008
RGM.II.
74
74/2008
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
29.05.208
RGM.II.
75
75/2008
Wyznaczenie przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
29.05.2008
RG.IV.
76
76/2008
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadania publicznego.
05.06.2008
RO.V.
77
77/2008
Powołania komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników majątku ruchomego na terenie pensjonatu Pod Sosnami, położonego w Obr. 2 m. Barlinka.
30.05.2008
RGM.IV.
78
78/2008
Skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy Rynku.
29.05.2008
RG.IV.
79
79/2008
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
05.06.2008
RGM.II
80
80/2008
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
05.06.2008
RGM.II.
81
81/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok.
19.06.2008
RF.I.
82
82/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, właścicieli garaży i działek sąsiednich położonych w Obr. 1 i 2 stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Barlineckie TBS Sp. z o.o.
19.06.2008
RGM.IV.
83
83/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonej w Obr. 2 m. Barlinek i w Obr. Mostkowo stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez PGK Sp. z o.o. w Barlinku.
19.06.2008
RGM.IV.
84
84/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, położonej w Obr. 2 m. Barlinek stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanych przez PGK Sp. z o.o. w Barlinku.
19.06.2008
RGM.IV.
85
85/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej położonej w Obr. Mostkowo, gm. Barlinek.
19.06.2008
RGM.IV
86
86/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz nabywcy ruchomości usytuowanej na tej nieruchomości, położonej w Obr.2 Barlinek przy ul. Armii Krajowej.
19.06.2008
RGM.IV.
87
87/2008
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2008 roku zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
24.06.2008
RO.VII.
88
88/2008
Wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, o wart. poniżej 14.000,00 Euro, związanych z przygotowaniem i realizacją projektów planowanych do dofinansowania lub dofinansowywanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
27.06.2008
RI.
89
89/2008
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok.
30.06.2008
RF.I.
90
90/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008  rok oraz w układzie wykonawczym budżetu.
30.06.2008
RF.I.
91
91/2008
W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
10.07.2008
RGM.II.
92
92/2008
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadania publicznego
11.07.2008
RO.VII.
93
93/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela garażu i działki sąsiedniej położonych w Obr. 1 i 2 stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Barlineckie TBS Sp. z o.o.
10.07.2008
RGM.IV.
94
94/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, położonej w Obr. Dziedzice gm. Barlinek.
10.07.2008
RGM.II.
95
95/2008
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
17.07.2008
RGM.II.
96
96/2008
W sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości.
21.07.2008
RGM.II.
97
97/2008
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
04.08.2008
RO.VII.
98
98/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, poł. w Mostkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 53,11, o pow. 0,0667 ha.
07.08.2008
RG.IV
99
99/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, poł. w Barlinku przy ul. Słonecznej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką 903.
07.08.2008
RG.IV
100
100/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, poł. w Barlinku przy ul. Słonecznej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 623/4.
07.08.2008
RG.IV
101
101/2008
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
07.08.2008
RGM.II
102
102/2008
Sprzedaży nieruchomości - lokalu mieszkalnego, stanowiącej przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej na rzecz jej najemcy.
07.08.2008
RGM.II
103
103/2008
Przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Barlinku.
07.08.2008
RO.I
104
104/2008
Wykazu nieruchomości oddanej w dzierżawę, poł. w obr. 2 miasta Barlinek.
07.08.2008
RGM.IV
105
105/2008
Udzielenia Kierownikowi OPS w Barlinku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
04.08.2008
OPS
106
106/2008
Powołania składu osobowego GKRPA
14.08.2008
RO.I
107
107/2008
Przeprowadzenia postępowania sprawdzającego.
21.08.2008
RO.I.
108
108/2008
Zmian w budżecie Gminy Baflinek na 2008 rok.
28.08.2008
RF.I.
109
109/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego, działki 96/20 i 96/21.
20.08.2008
RG.IV.
110
110/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Moczkowie przy ul. Myśliborskiej przeznaczonej do sprzedaży, działka nr 115/42.
28.08.2008
RG.IV.
111
111/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Moczkowie przy ul. Myśliborskiej przeznaczonej do sprzedaży, działka nr 115/73.
28.08.2008
RG.IV.
112
112/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, położonej obr. 2 m. Barlinek stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez BTBS Sp. z o.o.
04.09.2008
Zmieniające zarządzenie Burmistrza Nr 84/2008
113
113/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej położonej w obr.2 m. Barlinek nr 292/2 i 803/6.
04.09.2008
RGM.IV.
114
114/2008
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
04.09.2008
RGM.II.
115
115/2008
Sprzedaży nieruchomości - lokalu mieszkalnego - stanowiącego przedmiot własności gminy Barlinek w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
04.09.2008
RGM.II.
116
116/2008
Obowiązku przeprowadzenia deratyzacji.
04.09.2008
RGM.VI.
117
117/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Barlinku przy ul. Staromiejskiej.
04.09.2008
RG.IV.
118
118/2008
Zbycia w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości, dz. nr 780/19.
04.09.2008
RG.IV.
119
119/2008
zeasz
   
120
120/2008
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
11.09.2008
RGM.III.
121
121/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok
16.09.2008
RF.I.
122
122/2008
Norm przydziału dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barlinku środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz herbaty
18.09.2008
RO.II.
123
123/2008
     
124
124/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, położonej w obr. 2 m. Barlinek przy ul. Podwale.
25.09.2008
RGM.II.
125
125/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej położonej w obr.2 m. Barlinka przy ul. Długiej stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Barlineckie TBS Sp. z o.o.
25.09.2008
RGM.IV.
126
126/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz nabywcy ruchomości usytuowanej na tej nieruchomości, położonej w obr.2 m. Barlinek przy ul. Armii Krajowej.
25.09.2008
RGM.IV.
127
127/2008
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
30.09.2008
RF.I.
128
128/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej przeznaczonej do sprzedaży.
25.09.2008
RG.IV.
129
129/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok
30.09.2008
RF.I.
130
130/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na właścicieli działki sąsiedniej położonej w obr 2 przy ul. 1-go Maja 22, stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez Barlineckie TBS Sp. z o.o.
10.10.2008
RGM.IV.
131
131/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkownika wieczystego działki sąsiedniej, położonej w obr. 1 m. Barlinka przy ul. Spokojnej.
10.10.2008
RGM.IV.
132
132/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli działki przyległej, położonej w obr.2 m. Barlinka przy ul. Św. Bonifacego.
10.10.2008
RGM.IV.
133
133/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, położonej w obr. 1 m. Barlinka przy ul. Ogrodowej.
10.10.2008
RGM.IV.
134
134/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na rzecz Multimedia Polska S.A. z siedzib w Gdyni, położonych w obr 1 i 2 m. Barlinek.
10.10.2008
RGM.IV.
135
135/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, położonej w obr. 2 m. Barlinka przy ul. Bocznej
10.10.2008
RGM.IV.
136
136/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obr 1 m. Barlinek.
10.10.2008
RGM.IV.
137
137/2008
ROŚ
   
138
138/2008
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
16.10.2008
RGM.II.
139
139/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Sportowej.
21.10.2008
RGM.IV.
140
140/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowej - zabudowanej położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej.
23.10.2008
RGM.IV.
141
141/2008
Zmiany Zarządzenia nr 33/2008 Burmistrza Barlinka z dnia 06.03.2008 w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w barlinku.
23.10.2008
RO.I. Zmieniające zarządzenie nr 33/2008 Burmistrza Barlinka
142
142/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok.
17.10.2008
RF.I.
143
143/2008
Sprzedaży nieruchomości - lokalu mieszkalnego - stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
30.10.2008
RGM.II.
144
144/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok
24.10.2008
RF.I.
145
145/2008
Oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy Rynku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
30.10.2008
RG.IV.
146
146/2008
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok.
29.10.2008
RF.I.
147
147/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku, działka nr 804/42
06.11.2008
RG.IV.
148
148/2008
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. 1 Maja 14 i ustanowienia wspólnego terminu trwania prawa użytkowania wieczystego.
06.11.2008
RG.IV.
149
149/2008
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok.
31.10.2008
RF.I.
150
150/2008
w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Barlinku projektu budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
 
 RF.I
151
151/2008
Układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok.
10.10.2008
RF.I.
152
152/2008
Sprzedaży nieruchomości - lokalu mieszkalnego - stanowiącej przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
13.11.2008
RGM.II.
153
153/2008
Udzielenia Kierownikowi OPS w Barlinku upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
13.11.2008
OPS
154
154/2008
Uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok (Zmiana zapisu zarządzenia Nr 142/2008 z dnia 17.10.2008 r.)
10.11.2008
RF.I.
155
155/2008
Waloryzacji czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
13.11.2008
RGM.IV.
156
156/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obr. 2 m. Barlinek przy ul. Rynek.
13.11.2008
RGM.IV.
157
157/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, położonej w obr. 2 w Barlinku przy ul. Sportowej.
13.11.2008
RGM.IV.
158
158/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obr. 2 m. Barlinek stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez Barlineckie TBS Sp. z o.o. w Barlinku.
13.11.2008
RGM.IV.
159
159/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomosci, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, polożonej w obr. łubianka gm. Barlinek
13.11.2008
RGM.IV.
160
160/2008
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok.
17.11.2008
RF.I.
161
161/2008
Powołania Komisji do przejęcia od dotychczasowego dzierżawcy ruchomości i nieruchomości położonych przy ul. Sportowej w Barlinku.
19.11.2008
RGM.IV.
162
162/2008
Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Sportowej na prowadzenie kąpieliska miejskiego, działalności turystyczno - rekreacyjne i hotelarskie.
19.11.2008
RGM.IV.
163
163/2008
Przyjęcia procedury windykacji należności podatkowych i opłat.
27.11.2008
RF.I.
164
164/2008
Przyjęcia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
27.11.2008
RF.I.
165
165/2008
Zmian w budzecie Gminy Barlinek na 2008 rok
28.11.2008
RF.I.
166
166/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Barlinku przy ul. Sienkiewicza.
27.11.2008
RG.IV.
167
167/2008
Zmiany budżetu Gminy Barlinek
30.11.2008
RF.I.
168
168/2008
Powołania Komisji do przekazania nowemu dzierżawcy ruchomości i nieruchomości położonych przy ul. Sportowej w Barlinku.
05.12.2008
RGM.IV.
169
169/2008
Zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Moniuszki w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.
05.12.2008
RG.IV.
170
170/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Mostkowie.
05.12.2008
RG.IV.
171
171/2008
Zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Górnej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
05.12.2008
RG.IV.
172
172/2008
Wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Barlinku
12.12.2008
Sekretarz Barlinka
173
173/2008
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
12.12.2008
Sekretarz Barlinka
174
174/2008
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych
12.12.2008
Sekretarz Barlinka
175
175/2008
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu
12.12.2008
Sekretarz Barlinka
176
176/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej obr. 2 m. Barlinka przy ul. Bocznej.
12.12.2008
RGM.IV.
177
177/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej obr. 2 m. Barlinka przy ul. Bocznej.
12.12.2008
RGM.IV.
178
178/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika garażu, położonej w obr. 2 m. Barlinka przy ul. Bocznej.
12.12.2008
RGM.IV.
179
179/2008
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
10.12.2008
RF.I.
180
180/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Przemysłowej.
15.12.2008
RGM.IV.
181
181/2008
Sprzedaży nieruchomości- lokalu mieszkalnego - stanowiącej przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
12.12.2008
RGM.II.
182
182/2008
Przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów Miast i Gminy Barlinek.
19.12.2008
RF.I.
183
183/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok.
22.12.2008
RF.I.
184
184/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok.
24.12.2008
RF.I.
185
185/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok.
31.12.2008
RF.I.
186
186/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok.
31.12.2008
RF.I.

Ilość odwiedzin: 8956
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2008
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2008 roku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-02-15 10:27:33
Data udostępnienia informacji: 2008-02-15 10:27:33
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 08:49:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner