logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   minus Uchwały 2007
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      minus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      minus XVI Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała Nr XVI/157/2007 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przynależności administracyjnej Gminy Barlinek do województwa zachodniopomorskiego
         minus Uchwała Nr XVI/158/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2007 rok
         minus Uchwała Nr XVI/159/2007 w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
         minus Uchwała Nr XVI/160/2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
         minus Uchwała Nr XVI/161/2007 w sprawie programu współpracy na rok 2008 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
         minus Uchwała Nr XVI/162/2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XVI/163/2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XVI/164/2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XVI/165/2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XVI/166/2007 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
         minus Uchwała Nr XVI/167/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Barlinku na Górnym Tarasie
         minus Uchwała Nr XVI/168/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XVI/169/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku
         minus Uchwała Nr XVI/170/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. 1 Maja
         minus Uchwała Nr XVI/171/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku
         minus Uchwała Nr XVI/172/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku
         minus Uchwała Nr XVI/173/2007 w sprawie wieloletniego planu inwestycji gospodarki wodno-ściekowej Spółki Wodnej „Płonia” w Barlinku na lata 2007 – 2011
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XVI/157/2007 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przynależności administracyjnej Gminy Barlinek do województwa zachodniopomorskiego
2. Uchwała Nr XVI/158/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2007 rok
3. Uchwała Nr XVI/159/2007 w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
4. Uchwała Nr XVI/160/2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
5. Uchwała Nr XVI/161/2007 w sprawie programu współpracy na rok 2008 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
6. Uchwała Nr XVI/162/2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
7. Uchwała Nr XVI/163/2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
8. Uchwała Nr XVI/164/2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
9. Uchwała Nr XVI/165/2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
10. Uchwała Nr XVI/166/2007 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
11. Uchwała Nr XVI/167/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Barlinku na Górnym Tarasie
12. Uchwała Nr XVI/168/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku stanowiącej własność Gminy Barlinek
13. Uchwała Nr XVI/169/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku
14. Uchwała Nr XVI/170/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. 1 Maja
15. Uchwała Nr XVI/171/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku
16. Uchwała Nr XVI/172/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku
17. Uchwała Nr XVI/173/2007 w sprawie wieloletniego planu inwestycji gospodarki wodno-ściekowej Spółki Wodnej „Płonia” w Barlinku na lata 2007 – 2011

Ilość odwiedzin: 4244
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podworska
Data wytworzenia informacji: 2008-01-03 09:46:40
Data udostępnienia informacji: 2008-01-03 09:46:40
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-31 11:10:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner