logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARLINEK
WYDANYCH W 2007 ROKU

 
Lp.
Nr. Zarządzenia
W Sprawie
Z dnia
Uwagi
1
1/2007
Ustalenia pogotowia kasowego na 2007 rok
02.01.2007
RF.I.
2
2/2007
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2007 roku zadań publicznych
04.01.2007
RO.I.
3
3/2007
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
04.01.2007
RO.I.
4
4/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika nieruchomości sąsiednie, położonej w Obr. 2 m. Barlinka (dz. Nr 509/1)
18.01.2007
RB.V.
5
5/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika nieruchomości sąsiedniej położonej w obrębie 1 miasta Barlinek.
18.01.2007
RB.V.
6
6/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika nieruchomości sąsiedniej położonej w obrębie 2 miasta Barlinek.
18.01.2007
RB.V.
7
7/2007
Powołania Komisji do przejęcia od dotychczasowego dzierżawcy i przekazania nowemu dzierżawcy ruchomości i nieruchomości położonych przy ul. Sportowej w Barlinku
18.01.2007
RB.V.
8
8/2007
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
18.01.2007
RB.III.
9
9/2007
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
18.01.2007
RB.II.
10
10/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Staromiejskiej.
18.01.2007
RB.
11
11/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Moczydło, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 15
25.01.2007
RB.IV.
12
12/2007
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej
01.02.2007
RB.II.
13
13/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Niepodległości.
01.02.2007
RB.
14
14/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w Barlinku, obręb 1 m. Barlinka
01.02.2007
RB.
15
15/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku przy ul. Fabrycznej.
08.02.2007
RB.IV.
16
16/2007
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Barlinku na Górnym Tarasie na rzecz SM W-L”Dom” z siedziba w Barlinku.
08.02.2007
RB.IV.
17
17/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Barlinku przy ul. Niepodległości 34 przeznaczonej do sprzedaży.
08.02.2007
RB.IV.
18
18/2007
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Barlinku, oznaczoną w ewidencji gruntów działka nr 780/13, położoną przy ul Wodnej w Barlinku.
08.02.2007
RB.IV.
19
19/2007
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne, lokal nr 6 w budynku nr 23 położony przy ul. Szpitalnej w Barlinku.
15.02.2007
RB.III.
20
20/2007
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.02.2007
RB.II.
21
21/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku, Obr 1 miasta Barlinka.
15.02.2007
RB.I.
22
22/2007
Wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku
22.02.2007
RO.I.
23
23/2007
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej
22.02.2007
RB.II.
24
24/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego
22.02.2007
RB.IV.
25
25/2007
Układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 207 rok
01.03.2007
RF.I.
26
26/2007
Upoważnienia gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami
01.03.2007
RF.I.
27
27/2007
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
01.03.2007
RO
28
28/2007
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r. zadań publicznych
01.03.2007
RO
29
29/2007
Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku
01.03.2007
RO.I.
30
30/2007
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
09.03.2007
RB.II.
31
31/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
15.03.2007
RB.V.
32
32/2007
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącej przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.
15.03.2007
RB.II.
33
33/2007
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
15.03.2007
RB.IV.
34
34/2007
Uchylenia Uchwały nr 9/96/110 Zarządu Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie wyodrębnienia części lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy na lokale socjalne.
22.03.2007
RB.III.
35
35/2007
Powołania Komisji Przetargowej na przetarg nieograniczony na wykonanie usług geodezyjnych w latach 2007-2008.
22.03.2007
RB.II.
36
36/2007
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok.
30.03.2007
RF.I.
37
37/2007
Norm przydziału dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barlinku środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz herbaty.
29.03.2007
RO.V.
38
38/2007
Zmian budżetu Gminy Barlinek na 2007 rok.
30.03.2007
RF.I.
39
39/2007
Poręczenia kredytu
05.04.07
RF.I.
40
40/2007
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
05.04.07
RGM.III.
41
41/2007
Poręczenia finansowego
05.04.2007
RF.I.
42
42/2007
Ustalenia podstawy do naliczania nagrody z funduszu nagród w 2007 roku.
12.04.2007
RF.I.
43
43/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika nieruchomości sąsiedniej, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka.
12.04.2007
RG.V.
44
44/2007
Uchwalenia preliminarza wydatków ze środków przewidzianych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
05.04.2007
OPS
45
45/2007
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
12.04.2007
RGM.II.
46
46/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrębie 1 miasta Barlinek.
19.04.2007
RGM.IV.
47
47/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Dziedzice działka nr 257, gm. Barlinek
19.04.2007
RG.IV.
48
48/2007
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok.
30.04.2007
RF.I.
49
49/2007
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok.
30.04.2007
RF.I.
50
50/2007
Przeprowadzenia postępowania sprawdzającego
26.04.2007
sekretarz
51
51/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka
08.05.2007
RGM.IV.
52
52/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Barlinku przy ul. Sportowej
26.04.2007
RG.IV.
53
53/2007
Procedury zlecania zadań publicznych Gminy Barlinek w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
10.05.2007
RO.
54
54/2007
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2007 roku zadań publicznych.
10.05.2007
RO.
55
55/2007
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej
11.05.2007
RGM.II.
56
56/2007
Zmiana zarządzenia w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
11.05.2007
RGM.II.
57
57/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Dziedzicach, gm. Barlinek
10.05.2007
RGM.IV.
58
58/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka
10.05.2007
RGM.IV.
59
59/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka
10.05.2007
RGM.IV.
60
60/2007
Powołania Rady Sportu w Gminie Barlinek, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania
24.05.2007
RO.I.
61
61/2007
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2007 rok
31.05.2007
RF.I.
62
62/2007
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok
31.05.2007
RF.I.
63
63/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, dz. nr 432/2 obr. 2 m. Barlinka
31.05.2007
RGM.IV.
64
64/2007
Poręczenia kredytu
06.06.2007
RF.I.
65
65/2007
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
13.06.2007
RGM.II.
66
66/2007
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadań publicznych
21.06.2007
RO.I.
67
67/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
21.06.2007
RGM.IV.
68
68/2007
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2007 rok.
29.06.2007
RF.I.
69
69/2007
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok
29.06.2007
RF.I.
70
70/2007
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
05.07.2007
RGM.II.
71
71/2007
Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 05.07.2007
RGM.II.
72
72/2007
Poręczenia finansowego
26.07.2007
RF.I.
73
73/2007
Zmian budżetu Gminy Barlinek na 2007 rok
31.07.2007
RF.I.
74
74/2007
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok
31.07.2007
RF.I.
75
75/2007
Zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych
31.07.2007
RF.I.
76
76/2007
Zbycia w trybie bezpretargowym działek gruntu położonych w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości
02.08.2007
RG.IV.
77
77/2007
Zbycia w trybie bezprzetargowym działek gruntu położonych w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości
02.08.2007
RG.IV.
78
78/2007
Zbycia w trybie bezprzetargowym działek gruntu położonych w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
02.08.2007
RG.IV.
79
79/2007
Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na okres 3 lat.
09.08.2007
RGM.I.
Zarządzenie traci moc podjętym nowym w dniu 24.08.2007 roku zarządzeniem Nr 86/2007
80
80/2007
Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
16.08.2007
Sekretarz
81
81/2007
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Barlinek w drodze bezprzetargowej.
09.08.2007
RGM.II.
82
82/2007
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
09.08.2007
RGM.II.
83
83/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. 2 m. Barlinka
16.08.2007
RGM.IV.
84
84/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Żeliwach w Obr. Jarząbki
23.08.2007
RGM.IV.
85
85/2007
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej
23.08.2007
RGM.II.
86
86/2007
Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na okres 3 lat.
24.08.2007
RGM.I.
Zarządzenie Nr 79/2007 z dnia 09.08.2007 traci moc
87
87/2007
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok
31.08.2007
RF.I.
88
88/2007
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2007 rok
31.08.2007
RF.I.
89
89/2007
Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Wodnej na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości
30.08.2007
RG.IV.
90
90/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w Obr. Okunie gm. Barlinek
30.08.2007
RGM.IV.
91
91/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w Obr. 1 m. Barlinka
30.08.2007
RGM.IV.
92
92/2007
Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
30.08.2007.
RGM.II.
93
93/2007
Zamiany nieruchomości gruntowych Obr. 1 Gminy Barlinek
30.08.2007
RG.IV.
94
94/2007
-------------------------------------------
---------------
Pod nr 97/2007
95
95/2007
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
06.09.2007
RGM.II.
96
96/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Podwale
13.09.2007
RG.IV.
97
97/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku, nr ewidencyjny działki nr 531/2
13.09.2007
RG.IV.
98
98/2007
Zmieniające zarządzenie nr 3/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dn. 11.01.2006 r. w spr. ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek administrowanych przez Spółki z o.o., którym jedynym wspólnikiem jest Gmina Barlinek
13.09.2007
RGM
99
99/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. 2 m. Barlinka, przy ul. Młyn Leśny
13.09.2007
RGM.IV.
100
100/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. 1 m. Barlinka.
13.09.2007
RGM.IV.
101
101/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w Obr. 2 m. Barlinek, przy ul. Bocznej
13.09.2007
RGM.IV.
102
102/2007
Udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Aperto Porto w Osinie
31.08.2007
RF.I.
103
103/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrębie Okunie gm.Barlinek
 20.09.2007
RGM.IV.
104
104/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrębie Łubianka gm.Barlinek
 20.09.2007
RGM.IV
105
105/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Przemysłowej.
20.08.2007
RGM.IV.
106
106/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w Barlinku przy ul. Ogrodowej.
20.08.2007

RGM.IV.

107
107/2007
Powołania składu obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 21.10.2007 rok

27.09.2007

RO.

108

108/2007

Powołania operatorów obsługi informatycznej OKW w wyborach parlamentarnych, zarządzonych na dzień 21.10.2007 rok.

27.09.2007

RO.

109

109/2007

Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok

28.09.2007

RF.I.

110

110/2007

Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2007 r.

28.09.2007

RF.I.

111

111/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w Obr. 2 m. Barlinek, przy ul. Jeziornej

20.09.2007

RGM.VI.

112

112/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w Obr. 2 m. Barlinek,przy ul. Gorzowskiej

04.10.2007

RGM.VI.

113

113/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Mostkowie

04.10.2007

RG.IV.

114

114/2007

Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 

20.09.2007

OC

115

115/2007

Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek w drodze bezprzetargowej

11.10.2007

RGM.II.

116

116/2007

Nabycia nieruchomości gruntowych
 

11.10.2007

RG.II.

117

117/2007

Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek w drodze bezprzetargowej.

18.10.2007

RGM.II.

118

118/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Barlinku przy ul. Górnej.

18.10.2007

RG.IV.

119

119/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w Obr. 2 m. Barlinek przy ul. Bocznej

18.10.2007

RGM.VI.

120

120/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w Obr.2 m. Barlinek, przy ul. Bocznej.

18.10.2007

RGM.VI.

121

121/2007

Wydzielenia lokali z części mieszkalnego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.

25.10.2007

RGM.III.

122

122/2007

Powołania Jednostki Przygotowania Projektu budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych w zlewni Jeziora Miedwie - obszar

18.10.2007

RI.I.

123

123/2007

Zmian budżetu Gminy Barlinek na 2007 rok. 

31.10.2007 

RF.I. 

124

124/2007

Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok. 

 31.10.2007

RF.I. 

125

125/2007

Przedłożenia Radzie Miejskiej w Barlinku projektu budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok. 

 08.11.2007

 RF.I.

126

126/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w Obr. 2 m. Barlinek, przy ul. Gorzowskiej.  

 08.11.2007

 

RGM.IV. 

127

127/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w Obr. Swadzim gm. Barlinek. 

 08.11.2007

 

 RGM.IV.

128

128/2007

Przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Gminy Barlinek eksploatowanego przez Spółkę Wodną "Płonia" w Barlinku.

14.11.2007 

RGM.III. 

129

129/2007

Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

16.11.2007 

 RGM.II.

130

130/2007

Poręczenia kredytu dla Barlineckiego Ośrodka Kultury w Barlinku.

22.11.2007

RF.I.

131

131/2007

Zmian budżetu Miasta i Gminy na 2007 rok

30.11.2007 

RF.I. 

132

132/2007

Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok

30.11.2007 

RF.I. 

133

133/2007

Waloryzacji czynszu z tyt. dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na okres do 3 lat 

29.11.2007 

 RGM.IV.

134

134/2007

Uchylenia Zarządzenia nr 52/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 25 maja 2005 r. w spr. wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne 

13.12.2007 

RGM.III. 

135

135/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w Obr. Moczkowo przy ul. Gorzowskiej 

14.12.2007 

RGM.IV. 

136

136/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 48 przeznaczonej do sprzedaży 

13.12.2007 

RGM.IV. 

137

137/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku przy ul. Pełczyckiej 

13.12.2007 

RGM.IV. 

138

138/2007

Przeprowadzenia likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Barlinku. 

13.12.2007 

Sekretarz 

139

139/2007

Przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów Miasta i Gminy Barlinek

21.12.2007 

Skarbnik 

140

140/2007

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2007 rok

31.12.2007

Skarbnik

141

141/2007

Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok

31.12.2007

Skarbnik

142

142/2007

Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Matejki na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości

20.12.2007

RGM.IV.

143

143/2007

Zbycia w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonych w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości. 20.12.2007

RGM.IV.

 
 

Ilość odwiedzin: 9980
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2007
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek wydanych w 2007 roku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-01-22 11:23:37
Data udostępnienia informacji: 2007-01-22 11:23:37
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 08:39:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner