logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SZARAK w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o zmianach terminów polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Szarak w Barlinku w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego DIANA w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o zmianach terminów polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Diana w Myśliborzu w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego NEMROD w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SOKÓŁ w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Nadleśnictwa Barlinek w sezonie łowieckim 2019 na terenie obwodu łowieckiego nr 267, gm. Barlinek
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchylenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Barlinek
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w dz. nr 267/3 obr. Moczkowo
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w dz. nr 3, 75, 27, 150/80 obr. Krzynka
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pralni na pomieszczenia techniczne-wymiennikowe jednofunkcyjne C.O.
   minus Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji - budowa 23 budynków jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na terenie nieruchomości oznaczonej działką nr 288 obręb Moczkowo
   minus Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - bud. ogólnodostępnej przestrzeni parkowej wraz z el. zagospodar. terenu w ramach inw. pn. "Budowa Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej"
   minus Obwieszczenie o uzupełnieniu do raportu w sprawie wydania decyzji "Montaż komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym"
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


RGN.VIII.6220.10.2019                                                   Barlinek, 5 listopada 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamia się, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Anny Ihde Moczkowo ul. Gorzowska 16/1, 74-320 Barlinek i wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie 23 budynków jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na nieruchomości oznaczonej działką nr 288 obr. Moczkowo gmina Barlinek. Obwieszczenie udostępnione jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

            Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, w pokoju nr 25, w okresie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Ilość odwiedzin: 59
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji - budowa 23 budynków jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na terenie nieruchomości oznaczonej działką nr 288 obręb Moczkowo
Skrócony opis: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji - budowa 23 budynków jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na terenie nieruchomości oznaczonej działką nr 288 obręb Moczkowo
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2019-11-06 14:11:22
Data udostępnienia informacji: 2019-11-06 14:11:22
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-06 14:16:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner