logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


RGN.VIII.6220.3.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

             

Na podstawie art. 79, art. 33 ust.1, art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 j.t. ze zm.)                     

podaje się do publicznej wiadomości

  1. Burmistrz przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Montażu komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym” na dz. nr 96/27 obr. 1 Barlinek.
  2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko przeprowadzana jest w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  3. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzone jest na wniosek ASO AKUNUMA I Agata Szulc Barlinek, w imieniu którego działa Pełnomocnik Zakład Ochrony Środowiska i BHP ”B&E” z Myśliborza.
  4. Planowane przedsięwzięcie obejmuje realizację „Montażu komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym” na dz. nr 96/27 obr. 1 Barlinek, gmina Barlinek.
  5. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Barlinka. Natomiast organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i Dyrektor RZGW Wody Polskie w Szczecinie, a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu.
  6. Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postępowania, w tym z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 5 czerwca 2019 r. do 6 lipca 2019 r., w Urzędzie Miejskim w Barlinku – pokój nr 25, codzienne w godzinach od 7ºº - 15ºº.
  7. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do Burmistrza Barlinka, w wymienionym postępowaniu administracyjnym. Wnioski i uwagi na piśmie można składać, w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od  5 czerwca 2019 r. do 6 lipca 2019 r., w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Barlinku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Barlinka.

Ilość odwiedzin: 112
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie - informacja o przedłożonym raporcie dla przedsięwzięcia polegającego na "Montażu komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym" na dz. nr 96/27 obr. 1 Moczkowo
Skrócony opis: Obwieszczenie - informacja o przedłożonym raporcie dla przedsięwzięcia polegającego na "Montażu komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym" na dz. nr 96/27 obr. 1 Moczkowo.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Dybiński
Data wytworzenia informacji: 2019-06-05 13:46:20
Data udostępnienia informacji: 2019-06-05 13:46:20
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-05 13:59:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner