logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Barlinek, dnia 04.06.2019 r.

ROSK.VI.271.1.2019           

                                                                      

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

przetargu nieograniczonym na zadanie
„Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Barlinek realizowany w oparciu o komunikację regularną – na podstawie biletów miesięcznych od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r.”

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało opublikowane w dniu 22 maja 2019 r. pod nr 550331-N-2019.

Zamawiający, Gmina Barlinek zawiadamia o unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Barlinek realizowany w oparciu o komunikację regularną – na podstawie biletów miesięcznych od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r.”.

Uzasadnienie

W terminie składania ofert, to jest do dnia 3 czerwca 2019 r. złożona została jedna oferta na kwotę 1.170.878,12 zł brutto. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która to kwota wynosi 962.000,00 zł brutto. Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie, gdyż proponowana przez Wykonawcę kwota za wykonanie zamówienia jest wyższa niż kwota, którą Zamawiający przeznaczył na jego sfinansowanie.

Powyższe wyczerpuje przesłanki art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w przyszłych zamówieniach publicznych Gminy Barlinek.

Nazwa dokumentu: Zawiadom. o unieważnieniu przetargu nieogranicz. pn. "Przewóz uczniów uczęszcz. do szkół Gminy Barlinek, realizow. w oparciu o komunikację regul. - na podst. bil. miesięcz. od 01.09.2019-30-06-2021"
Skrócony opis: Zawiadom. o unieważnieniu przetargu nieogranicz. pn. "Przewóz uczniów uczęszcz. do szkół Gminy Barlinek, realizow. w oparciu o komunikację regul. - na podst. bil. miesięcz. od 01.09.2019-30-06-2021"
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Leszczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: OLga Leszczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Dybiński
Data wytworzenia informacji: 2019-06-04 13:48:04
Data udostępnienia informacji: 2019-06-04 13:48:04
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-04 13:58:42

Wersja do wydruku...

corner   corner