logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


ORGANA WŁADZY > Burmistrz Barlinka

 

 

Dariusz Zieliński

Burmistrz Barlinka

   

 KONTAKT:

 

Telefon   +48 95 746-55-58,  
       +48 95 746-55-40

 

Fax   +48 95 746-17-04

 

Email   burmistrz@barlinek.pl; umig@barlinek.pl

               

WWW   www.barlinek.pl

 

Stanowisko w bezpośrednich wyborach. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów określających status Burmistrza.

 1. Jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu kodeksu pracy, nawiązuje   stosunek pracy z pracownikami powoływanymi, mianowanymi i zatrudnianymi na podstawie umowy o pracę,

 2. Kieruje bieżącymi sprawami Gminy,

 3. Reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy,

 4. Nadzoruje realizację budżetu,

 5. Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

 6. Udziela pełnomocnictwa kierownikom lub pracownikom w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.

 7. Jest terenowym szefem obrony cywilnej,

 8. Burmistrz ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa oraz wstępu do pomieszczeń i budynków należących do sołectwa,

 9. Powołuje rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej.

 10. Wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu np. instrukcji obiegu dokumentów, instrukcję archiwizacyjną, regulamin funduszu świadczeń socjalnych itp.

 11. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  - Zastępcy Burmistrza
  - Sekretarza
  - Skarbnika

 12. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących referatów i samodzielnych stanowisk pracy:
  - Urzędu Stanu Cywilnego
  - Radcy Prawnego
  - Stanowiska ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  - Stanowiska ds. informatyki i bezpieczeństwa informacji
  - Stanowiska audytora wewnętrznego

 13. Burmistrz wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Załączniki do pobrania: 2018-12-07 11:13:47 - Zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Barlinka (pdf) (207.42 kB)

Ilość odwiedzin: 88293
Nazwa dokumentu: Burmistrz Barlinka
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-07-08 11:30:00
Data udostępnienia informacji: 2009-07-08 11:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-07 11:18:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner