logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OBWIESZCZENIE
wszczęciu postępowania  administracyjnego

            Burmistrz Barlinka zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405) zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Marka Kuśnierczyka prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Budowy Dróg i Mostów „BEMARK” Wydział Projektowania ul. Budowlanych 4, 68-300 Lubsko, działającego z pełnomocnictwa Powiatu Myśliborskiego ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2155Z Barlinek – Żydowo” na odcinku  Barlinek – Żydowo, na działkach o nr 59/3, 82, obręb 1 Barlinek oraz na działkach o nr 339, 555, 18/2, 177 obręb Żydowo w gminie Barlinek.  

Obwieszczenie udostępnione jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Żydowo.

Strony mogą wnosić wnioski, dokumenty lub dowody dot. stanowiska w sprawie na piśmie do Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20, pokój nr 25 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Ilość odwiedzin: 240
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2155Z Barlinek - Żydowo"
Skrócony opis: Obwieszczenie - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2155Z Barlinek - Żydowo"
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-10-18 10:57:34
Data udostępnienia informacji: 2018-10-18 10:57:34
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-18 11:17:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner