logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI
ŻE W DNIU 17 października 2018 roku, O GODZINIE  1400
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARLINKU PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 20,
W SALI NR 12 ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE

 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barlinek na lata 2013-2018 za 2017 rok.
 3. Informacja o działalności Barlineckiego Ośrodka Kultury.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu nr 53/18 i 53/19 w obr. Mostkowo gm. Barlinek.
 5. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 127/8 w obr. Ożar gm. Barlinek.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – działki nr 67 i 739 w obr. Barlinek na 353/12 i 353/8 w obr. Moczydło.
 7. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 8. Sprawy różne:
  a) wyrażenie opinii w zakresie wniosku złożonego przez Chrześcijańską Wspólnotę Zielonoświątkową Zbór „Genezaret” w Barlinku dotyczącego nieodpłatnego lub możliwie za najniższą cenę przeniesienia na rzecz Wspólnoty prawa własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej działkami gruntu nr: 106/2, 107/2 i 108/2 położonych w obr. 2 Barlinka przy ul. Górnej o łącznej pow. 0,0918 ha, w celu budowy placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych,
  b) pisma do wiadomości.
 9. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji  OKZiP
Cezary Michalak

Ilość odwiedzin: 189
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności w X/2018
Skrócony opis: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności w X/2018
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Dmytruszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dmytruszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-10-10 14:03:08
Data udostępnienia informacji: 2018-10-10 14:03:08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-10 14:07:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner