logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-09-04 10:47:09 - Ogłoszenie o przetargu (pdf) (5.44 MB)
2018-09-04 10:48:43 - SIWZ (pdf) (11.20 MB)
2018-09-04 10:57:46 - Załącznik Nr 8 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów (zip) (10.60 kB)
2018-09-04 10:58:10 - Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (zip) (10.78 kB)
2018-09-04 10:59:21 - Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zip) (10.67 kB)
2018-09-04 11:00:42 - Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej bądź informacja o tym, że Wykonawca nie nalezy do grupy kapitałowej (zip) (7.40 kB)
2018-09-04 11:01:26 - Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych /doświadczenie zawodowe/ (zip) (9.85 kB)
2018-09-04 11:01:55 - Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz osób /potencjał kadrowy/ (zip) (7.27 kB)
2018-09-04 11:02:31 - Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz podwykonawców (zip) (7.46 kB)
2018-09-04 11:02:47 - Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór umowy (pdf) (429.59 kB)
2018-09-04 11:04:54 - Załącznik Nr 9 do SIWZ - PFU (zip) (1.76 MB)
2018-09-04 11:06:33 - Załącznik Nr 10 - Szczegółowy opis zamówienia. Wymagania dotyczące toalety (pdf) (269.87 kB)
2018-09-04 11:08:15 - Załącznik Nr 11 - Mapa do celów projektowych (360.79 kB)
2018-09-04 11:10:12 - Załącznik Nr 13 - Warunki techniczne ENEA (pdf) (1.87 MB)
2018-09-04 11:11:24 - Załącznik Nr 14 - Opinia geotechniczna (pdf) (5.79 MB)
2018-09-21 07:27:44 - Załącznik Nr 12 - Warunki techniczne PWK (1.87 MB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie p.n. "Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31-go stycznia w Barlinku - Mój Rynek"
Skrócony opis: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie p.n. "Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31-go stycznia w Barlinku - Mój Rynek"
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Waldemar Kościukiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Waldemar Kościukiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-09-04 10:40:58
Data udostępnienia informacji: 2018-09-04 10:40:58
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-04 11:11:41

Wersja do wydruku...

corner   corner